"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Anneli Nielsen

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Applied Educational Science Section: Floor 4
Location
Naturvetarhuset plan 4, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå
En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 10-23
Nielsen, Anneli; Nyroos, Mikaela
Stockholm: Liber 2022
Nielsen, Anneli; Nyroos, Mikaela
En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 26-41
Nielsen, Anneli; Nyroos, Mikaela
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 60
Nielsen, Anneli
En bok om flickor och flickforskning, Lund: Studentlitteratur 2010 : 35-60
Nielsen, Anneli