"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Åsa Bergenheim

Research qualifications: Docent

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Affiliated as professor emerita at Department of Historical, Philosophical and Religious Studies Section: History of Science and Ideas
Location
A, Humanisthuset Umeå Universitet, 901 87 Umeå
Brevet: ögonblickets rader från pergament till e-post, Möklinta: Gidlunds förlag 2022 : 285-313
Bergenheim, Åsa; Åstrand, Björn
Stockholm: Carlsson Bokförlag 2021
Bergenheim, A. Tommy; Bergenheim, Åsa
Stockholm: Carlsson Bokförlag 2020
Bergenheim, Åsa
Umeå: Feminova 2019
Bergenheim, Åsa; Skånfors, Borghild
International Journal of Law and Psychiatry, Elsevier 2014, Vol. 37, (1) : 99-108
Bergenheim, Åsa
Stockholm: Carlsson Bokförlag 2013
Bergenheim, Åsa
In på bara huden: medicinhistoriska studier tillägnade Karin Johannisson, Nora: Nya Doxa 2010 : 145-157
Bergenheim, Åsa
Antologi: sju perspektiv på våldtäkt, Uppsala: Nationellt Centrum för Kvinnofrid 2010 : 10-30
Bergenheim, Åsa
Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, Köpenhamn: Kriminalistisk Institut 2010, Vol. 97, (2) : 179-190
Bergenheim, Åsa; Liliequist, Jonas, Jonas
Signums svenska kulturhistoria del 8
Bergenheim, Åsa
Lund: Studentlitteratur 2008
Bergenheim, Åsa; Ågren, Karin
För vem är Umeå universitet anpassat?: en uppsatsantologi inom projekt Breddad rekrytering, Umeå: Umeå universitet 2008 : 5-14
Lindholm, Stina; Bergenheim, Åsa
Skrifter från Institutionen för Historiska studier, 22
Bergenheim, Åsa
Från Sapfo till cyborg: Idéer om kön och sexualitet i historien : 179-200
Bergenheim, Åsa
Lund: Studentlitteratur 2005
Appel, Monika; Bergenheim, Åsa
Historiens mångfald: presentation av pågående forskning vid Institutionen för historiska studier, Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet 2004 : 100-109
Bergenheim, Åsa
Statens offentliga utredingar, 27
Bergenheim, Åsa
Den första nordiska forskarhandledarkonferensen 13-15 maj 2003 i Umeå: konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet 2004 : 5-12
Bergenheim, Åsa
Quality in Postgraduate Research: Re-imagining research education
Bergenheim, Åsa; Ågren, Karin
Skriftserie från Universitetsförvaltningen, 2001:1
Bergenheim, Åsa
Sex, state and society: Comparative perspectives on the history of sexuality, Södertälje: Almqvist § Wiksell International 2000 : 353-374
Bergenheim, Åsa