Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Daniel Lindmark

Daniel Lindmark

Professor of Church History at the Faculty of Arts (50 %) and Professor of History and Education at Umeå School of Education (50 %)

Works at

Affiliation
Professor at Department of Historical, Philosophical and Religious Studies Units: History, History of Education, Religious Studies and Theology
Location
YA, Norra beteendevetarhuset, 3016 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Daniel Lindmark is Professor of Church History (50 %) and History and Education (50 %). He works primarily with research and third-cycle education. His research interests include popular education, popular reading, religious use of history, colonial encounters, historical justice, and popular revival movements. In 1995 he earned his PhD in History from Umeå University, and in 2022 he received an honorary doctorate of Theology from Åbo Akademi University, Finland. He is a working member of the Royal Skyttean Society and the Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture.

Trading justice for peace?: reframing reconciliation in TRC processes in South Africa, Canada and Nordic countries, Cape Town: AOSIS 2022 : 169-184
Lindmark, Daniel
Medlemsblad / Skara stiftshistoriska sällskap, Skara: 2022, Vol. 30, (2) : 11-11
Lindmark, Daniel
"Seelenbeschribungen": eine frühneuzeitliche Quellengattung und ihr konfessions- und bildungsgeschichtlicher Kontext, Oldenbourg: Walter de Gruyter 2022 : 217-231
Lindmark, Daniel
Conservative Religion and Mainstream Culture: Opposition, Negotiation, and Adaptation, Palgrave Macmillan 2021 : 1-14
Gelfgren, Stefan; Lindmark, Daniel
Palgrave Studies in Lived Religion and Societal Challenges
Palgrave Macmillan 2021
Historical Justice and History Education, Palgrave Macmillan 2021 : 1-20
Keynes, Matilda; Åström Elmersjö, Henrik; Lindmark, Daniel; et al.
Kretsen kring Rosenius: Släkten, vännerna och breven, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2021 : 193-227
Lindmark, Daniel
Kretsen kring Rosenius: Släkten, vännerna och breven, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2021 : 125-192
Lindmark, Daniel
Kretsen kring Rosenius: Släkten, vännerna och breven, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2021 : 7-19
Lindmark, Daniel
Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap, 10
Vardagsliv i kåta och stuga: bidrag från Villhelminabiennalen 23-24 september 2019, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2021 : 191-212
Lindmark, Daniel
Conservative Religion and Mainstream Culture: Opposition, Negotiation, and Adaptation, London: Palgrave Macmillan 2021 : 191-212
Lindmark, Daniel; Andersson, Erik J.
Historical Justice and History Education, London: Palgrave Macmillan 2021 : 131-151
Norlin, Björn; Lindmark, Daniel
Rituella rum och heliga platser: historiska, samtida och litterära studier, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2020 : 97-131
Lindmark, Daniel
Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap, 9
Vägval i skolans historia, Föreningen för svensk undervisningshistoria 2020, (4)
Lindmark, Daniel
Från nyläseri till bibelbälte: kyrka och väckelse i Västerbotten, Umeå: Luleå stiftshistoriska sällskap 2020 : 7-16
Lindmark, Daniel
Från nyläseri till bibelbälte: kyrka och väckelse i Västerbotten, Umeå: Luleå stiftshistoriska sällskap 2020 : 17-39
Lindmark, Daniel
Vekkelsens rom, Lund: Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv 2020 : 155-173
Lindmark, Daniel
Rituella rum och heliga platser: historiska, samtida och litterära studier, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2020 : 7-16
Lindmark, Daniel; Persson, Anders
Studies on the Religious History of the North, 3
Religion and educational research: national traditions and transnational perspectives, Münster & New York: Waxmann Verlag 2019 : 37-50
Lindmark, Daniel
Utbildningshistoria: en introduktion, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 77-92
Lindmark, Daniel
Sámi educational history in a comparative international perspective, London: Palgrave Macmillan 2019 : 13-26
Lindmark, Daniel
Utbildningshistoria: en introduktion, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 263-276
Lindström, Niclas; Lindmark, Daniel
The Palgrave handbook of conflict and history education in the post-Cold War era, Cham: Palgrave Macmillan 2019 : 629-637
Norlin, Björn; Lindmark, Daniel
Visioner för en bättre värld: pietismen som transnationell, reformatorisk och utopisk drivkraft, Lund: Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv 2018 : 101-123
Lindmark, Daniel
Kvinnor och andlighet i norr: historiska och litterära perspektiv, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2018 : 119-150
Lindmark, Daniel
Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap, 7
Carl Olof Rosenius betydelse: regionalt, nationellt och internationellt, Umeå: Luleå stiftshistoriska sällskap 2018 : 15-47
Lindmark, Daniel
Carl Olof Rosenius betydelse: regionalt, nationellt och internationellt, Luleå stiftshistoriska sällskap 2018 : 9-13
Lindmark, Daniel
Studies on the Religious History of the North, 2
Kvinnor och andlighet i norr: historiska och litterära perspektiv, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2018 : 7-15
Lindmark, Daniel; Samuelson, Jan
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 205-212
Lindmark, Daniel; Sundström, Olle
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 181-203
Lindmark, Daniel; Sundström, Olle
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 9-20
Lindmark, Daniel; Sundström, Olle
Thule - Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet 2017 : 115-136
Lindmark, Daniel
Spiritual and ecclesiastical biographies: research, results, and reading, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2017 : 82-96
Lindmark, Daniel
Väckelser som minnes- och meningsskapande narrativ, Åbo: Åbo Akademi 2017 : 21-56
Lindmark, Daniel
Kyrkohistorisk årsskrift, Uppsala: Svenska kyrkohistoriska föreningen 2017, Vol. 117 : 203-208
Lindmark, Daniel
Samerna och Svenska kyrkan: underlag för kyrkligt försoningsarbete, Möklinta: Gidlunds förlag 2017 : 19-23
Lindmark, Daniel; Sundström, Olle
Gränsöverskridande kyrkohistoria: de språkliga minoriteterna på Nordkalotten, Umeå: Umeå universitet 2016 : 115-142
Lindmark, Daniel
Gränsöverskridande kyrkohistoria: de språkliga minoriteterna på Nordkalotten, Umeå: Umeå universitet 2016 : 7-12
Lindmark, Daniel
Gränsöverskridande kyrkohistoria: de språkliga minoriteterna på Nordkalotten, Umeå: Umeå universitet 2016 : 85-114
Lindmark, Daniel
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi, bd 1, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2016 : 341-369
Lindmark, Daniel
Studies on the Religious History of the North, 1

Research groups

Head of research
History and education