"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Elinor Adenling

Educational qualifications: Recognised university teacher

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Education
Location
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Digitalisering av högre utbildning, Lund: Studentlitteratur AB 2018 : 95-98
Adenling, Elinor; Liljeström, Monica
Högre Utbildning, Lund: Swednet 2011, Vol. 1, (2) : 77-87
Adenling, Elinor; Olsson, Johanna
Undervisning på tvären: : student- och lärarerfarenheter : den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet 2010 : 11-28
Adenling, Elinor; Olsson, Johanna
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 82
Adenling, Elinor