"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Elinor Adenling

Elinor Adenling

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Education
Location
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Digitalisering av högre utbildning, Lund: Studentlitteratur AB 2018 : 95-98
Adenling, Elinor; Liljeström, Monica
Högre Utbildning, Lund: Swednet 2011, Vol. 1, (2) : 77-87
Adenling, Elinor; Olsson, Johanna
Undervisning på tvären: : student- och lärarerfarenheter : den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet 2010 : 11-28
Adenling, Elinor; Olsson, Johanna
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 82
Adenling, Elinor