"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Elinor Adenling

Jag arbetar framförallt med undervisning på de fristående kurserna i pedagogik som ges helt över nätet och är terminsansvarig för pedagogik A och pedagogik B.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag arbetar som lektor på Pedagogiska institutionen och framförallt undervisar jag på de fristående kurserna pedagogik A och pedagogik B som ges helt via nätet. Jag har också terminsansvar för dessa vilket inbegriper utveckling och samordning.


Jag disputerade 2007 med avhandlingen "Att bli miljömedveten. Perspektiv på miljöhandbokens textvärld" och har sedan dess framförallt arbetat med undervisning och pedagogisk utveckling. Mitt forskningsintresse har länge fokuserats på högskolepedagogiska frågor i relation till undervisningspraktiken och jag har arbetat under många år som koordinator för fristående kurser samt också under en tid som studierektor. Internet som utbildningskontext har intresserat mig mycket viket har gjort att jag också deltagit i olika utvecklingsprojekt för att samordna och utveckla institutionens nätkurser.


Forskningsmässigt har jag under det senaste året intresserat mig för pedagogisk filosofi och hur olika synsätt på tid kan utveckla teoribildningen om utbildning och lärande. Jag är delaktig i forskningsmiljön GePS (Genus och pedagogiska processer i samhället) som är ett av institutionens prioriterade områden för forskning och utbildning.

Digitalisering av högre utbildning, Lund: Studentlitteratur AB 2018 : 95-98
Adenling, Elinor; Liljeström, Monica
Högre Utbildning, Lund: Swednet 2011, Vol. 1, (2) : 77-87
Adenling, Elinor; Olsson, Johanna
Undervisning på tvären: : student- och lärarerfarenheter : den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet 2010 : 11-28
Adenling, Elinor; Olsson, Johanna
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 82
Adenling, Elinor