Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Eva Leffler

I work as Associate professor at the Department of Education and teach and research primarily in school development.

Contact

Works at

Affiliation
Affiliated as associate professor at Department of Political Science Units: Centre for Principal Development
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Affiliation
Associate professor at Department of Political Science Units: Centre for Principal Development
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Affiliation
Affiliated as associate professor at Centre for Principal Development
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Att förbättra skolor med stöd i forskning: exempel, analyser och utmaningar, Natur och kultur 2021 : 451-477
Leffler, Eva; Näsström, Gunilla
Leadership and Policy in Schools, Routledge 2020, Vol. 19, (4) : 640-654
Leffler, Eva
Abstract book: 2019-03-06, Uppsala: Uppsala universitet 2019 : 929-930
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
ECER 2019 - European Conference on Educational Research, Hamburg, Germany 3rd-6th September 2019: "Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future", 2019
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
Ledarskap i centrum: om rektor och förskolechef, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2018 : 135-148
Leffler, Eva; Hörnqvist, Maj-Lis
NERA 2018: Abstract book: Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges, Research Council of Norway 2018 : 562-562
Svedberg, Gudrun; Falk Lundqvist, Åsa; Leffler, Eva
Education + Training, Emerald Group Publishing Limited 2017, Vol. 59, (7/8) : 751-767
Hoppe, Magnus; Westerberg, Mats; Leffler, Eva
ECER 2017, Copenhagen, Denmark, 22-25 August, 2017
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
International Review of Education, Springer 2017, Vol. 63, (2) : 235-256
Norqvist, Lars; Leffler, Eva
Education Inquiry, Vol. 7, (2) : 159-182
Dal, Michael; Elo, Janne; Leffler, Eva; et al.
Pedagogik för högskolelärare, Möklinta: Gidlunds förlag 2016 : 311-334
Hoppe, Magnus; Westerberg, Mats; Leffler, Eva
ECER 2016, Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, Dublin, Ireland, 22-26 August, 2016
Leffler, Eva; Falk-Lundqvist, Åsa
Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
Handbuch Informelles Lernen: Interdiziplinäre und Internationale Perspektiven, Weinheim/München: Juventa Verlag 2016 : 217-235
Norqvist, Lars; Leffler, Eva; Jahnke, Isa
Universal Journal of Educational Research, Horizon Research Publishing 2015, Vol. 3, (8) : 489-501
Diehl, Monika; Lindgren, Joakim; Leffler, Eva
Grunnskole lærerutdanning gjennom pedagogisk entreprenørskap, Cappelen Damm AS 2015 : 80-95
Leffler, Eva
European Conference for Educational Research (ECER), Corvinus University of Budapest, September 7-11, 2015
Leffler, Eva; From, Jörgen
Advances in Social Sciences Research Journal, Vol. 2, (11) : 11-24
Lindster Norberg, Eva-Lena; Leffler, Eva; From, Jörgen
Stockholm: Liber 2014
Falk Lundqvist, Åsa; Hallberg, Per-Gunnar; Leffler, Eva; et al.
Education + Training, London: A.B.E. Publications 2014, Vol. 56, (6) : 551-561
Hörnqvist, Maj-Lis; Leffler, Eva
Journal of Education and Training, Macrothink Institute 2014, Vol. 1, (2) : 15-30
Leffler, Eva
Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 2014
Leffler, Eva; Falk-Lundqvist, Åsa
Ledarskap i centrum: om rektor och förskolechef, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 131-143
Leffler, Eva; Hörnqvist, Maj-Lis
International Journal of Humanities Social Sciences and Education, Hyderabad: Academicians' research Center-ARC 2014, Vol. 1, (11) : 243-254
Leffler, Eva; Näsström, Gunilla
European Conference for Educational Research (ECER), Istanbul, Turkey, September 10-13, 2013
Hörnqvist, Maj-Lis; Leffler, Eva
Creativity and innovation in educational research: ECER 2013, September 10-13, Istanbul, Turkey, 2013
Leffler, Eva
International Educational Innovation and Public Sector Entrepreneurship, Emerald Group Publishing Limited 2013 : 191-208
Leffler, Eva; Falk-Lundqvist, Åsa
Umeå: Umeå universitet och Ifous 2013
Leffler, Eva; Lindster Norberg, Eva-Lena; Diehl, Monika; et al.
Tema: Entreprenörskap, Malmö: Fortbildning i Stockholm AB 2012 : 7-13
Leffler, Eva
Entrepreneurship - Gender, Geographies and Social Context, Rijeka: InTech 2012 : 31-52
Leffler, Eva
LMS : Lingua, Uppsala: Riksföreningen för lärarna i moderna språk 2012, (2) : 15-21
Leffler, Eva; Lundberg, Gun
Stockholm: Liber 2011
Falk-Lundqvist, Åsa; Hallberg, Per-Gunnar; Leffler, Eva; et al.
Grundskoletidningen, Solna: Fortbildningsförlaget 2011, Vol. 21, (6) : 22-26
Leffler, Eva; Åberg, Erika
Vårboken, Umeå: Umeå School of Education, Umeå University 2010 : 5-14
Leffler, Eva
Fostran i skola och utbildning: historiska perspektiv, Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria 2010 : 177-169
Leffler, Eva; Mahieu, Ron
Forskning för skolan
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun; Mahieu, Ron
Education Inquiry, Umeå School of Education: 2010, Vol. 1, (4) : 309-328
Svedberg, Gudrun; Leffler, Eva; Botha, Melodi
Locus, Stockholm: Stockholm University 2009, Vol. 21, (2) : 20-37
Leffler, Eva
European Educational Research Journal (online), Vol. 8, (1) : 104-116
Leffler, Eva
Grundskoletidningen, Solna: Fortbildningsförlaget 2008, Vol. 18, (2) : 34-42
Leffler, Eva
Se skolan - Forskningsmetoder i pedagogiskt arbete, Umeå: Umeå universitet 2008 : 201-210
Leffler, Eva
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 8
Leffler, Eva
European Educational Research Journal (online), Vol. 4, (3) : 219-227
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
Queensland Journal of Educational Research, Vol. 19, (2) : 83-99
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
Forskningen i Skolan/Skolan i Forskningen: Ett möte på lika villkor : Dokumentation från forskningssymposium i Umeå 11-12 april 2002, Stockholm: Skolverket 2002 : 21-23
Leffler, Eva
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, (1-2) : 87-100
Leffler, Eva

Research groups

Group member