Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 17 September 2020)

Skip to content
printicon
Staff photo Eva Leffler

Eva Leffler

I work as Associate professor at the Department of Education and teach and research primarily in school development.

Contact

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Education
Location
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Affiliation
Affiliated as associate professor at Centre for Principal Development
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Affiliation
Affiliated as associate professor at Department of Political Science Units: Centre for Principal Development
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, 901 87 Umeå
2019
Leadership and Policy in Schools, Routledge 2019 : 1-16
Leffler, Eva
2019
Abstract book: 2019-03-06, Uppsala: Uppsala universitet 2019 : 929-930
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
2019
ECER 2019 - European Conference on Educational Research, Hamburg, Germany 3rd-6th September 2019: "Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future", 2019
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
2018
NERA 2018: Abstract book: Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges, Research Council of Norway 2018 : 562-562
Svedberg, Gudrun; Falk Lundqvist, Åsa; Leffler, Eva
2017
Education + Training, Emerald Group Publishing Limited 2017, Vol. 59, (7/8) : 751-767
Hoppe, Magnus; Westerberg, Mats; Leffler, Eva
2017
ECER 2017, Copenhagen, Denmark, 22-25 August, 2017
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
2017
International Review of Education, Springer 2017, Vol. 63, (2) : 235-256
Norqvist, Lars; Leffler, Eva
2016
Education Inquiry, Vol. 7, (2) : 159-182
Dal, Michael; Elo, Janne; Leffler, Eva; et al.
2016
Pedagogik för högskolelärare, Möklinta: Gidlunds förlag 2016 : 311-334
Hoppe, Magnus; Westerberg, Mats; Leffler, Eva
2016
ECER 2016, Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, Dublin, Ireland, 22-26 August, 2016
Leffler, Eva; Falk-Lundqvist, Åsa
2016
Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
2016
Handbuch Informelles Lernen: Interdiziplinäre und Internationale Perspektiven, Weinheim/München: Juventa Verlag 2016 : 217-235
Norqvist, Lars; Leffler, Eva; Jahnke, Isa
2015
Universal Journal of Educational Research, Horizon Research Publishing 2015, Vol. 3, (8) : 489-501
Diehl, Monika; Lindgren, Joakim; Leffler, Eva
2015
Grunnskole lærerutdanning gjennom pedagogisk entreprenørskap, Cappelen Damm AS 2015 : 80-95
Leffler, Eva
2015
European Conference for Educational Research (ECER), Corvinus University of Budapest, September 7-11, 2015
Leffler, Eva; From, Jörgen
2015
Advances in Social Sciences Research Journal, Vol. 2, (11) : 11-24
Lindster Norberg, Eva-Lena; Leffler, Eva; From, Jörgen
2014
Stockholm: Liber 2014
Falk Lundqvist, Åsa; Hallberg, Per-Gunnar; Leffler, Eva; et al.
2014
Education + Training, London: A.B.E. Publications 2014, Vol. 56, (6) : 551-561
Hörnqvist, Maj-Lis; Leffler, Eva
2014
Journal of Education and Training, Macrothink Institute 2014, Vol. 1, (2) : 15-30
Leffler, Eva
2014
Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 2014
Leffler, Eva; Falk-Lundqvist, Åsa
2014
Ledarskap i centrum: om rektor och förskolechef, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 131-143
Leffler, Eva; Hörnqvist, Maj-Lis
2014
International Journal of Humanities Social Sciences and Education, Hyderabad: Academicians' research Center-ARC 2014, Vol. 1, (11) : 243-254
Leffler, Eva; Näsström, Gunilla
2013
European Conference for Educational Research (ECER), Istanbul, Turkey, September 10-13, 2013
Hörnqvist, Maj-Lis; Leffler, Eva
2013
Creativity and innovation in educational research: ECER 2013, September 10-13, Istanbul, Turkey, 2013
Leffler, Eva
2013
International Educational Innovation and Public Sector Entrepreneurship, Emerald Group Publishing Limited 2013 : 191-208
Leffler, Eva; Falk-Lundqvist, Åsa
2013
Umeå: Umeå universitet och Ifous 2013
Leffler, Eva; Lindster Norberg, Eva-Lena; Diehl, Monika; et al.
2012
Tema: Entreprenörskap, Malmö: Fortbildning i Stockholm AB 2012 : 7-13
Leffler, Eva
2012
Entrepreneurship - Gender, Geographies and Social Context, Rijeka: InTech 2012 : 31-52
Leffler, Eva
2012
LMS : Lingua, Uppsala: Riksföreningen för lärarna i moderna språk 2012, (2) : 15-21
Leffler, Eva; Lundberg, Gun
2011
Stockholm: Liber 2011
Falk-Lundqvist, Åsa; Hallberg, Per-Gunnar; Leffler, Eva; et al.
2011
Grundskoletidningen, Solna: Fortbildningsförlaget 2011, Vol. 21, (6) : 22-26
Leffler, Eva; Åberg, Erika
2010
Vårboken, Umeå: Umeå School of Education, Umeå University 2010 : 5-14
Leffler, Eva
2010
Fostran i skola och utbildning: historiska perspektiv, Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria 2010 : 177-169
Leffler, Eva; Mahieu, Ron
2010
Forskning för skolan
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun; Mahieu, Ron
2010
Education Inquiry, Umeå School of Education: 2010, Vol. 1, (4) : 309-328
Svedberg, Gudrun; Leffler, Eva; Botha, Melodi
2009
Locus, Stockholm: Stockholm University 2009, Vol. 21, (2) : 20-37
Leffler, Eva
2009
European Educational Research Journal (online), Vol. 8, (1) : 104-116
Leffler, Eva
2008
Grundskoletidningen, Solna: Fortbildningsförlaget 2008, Vol. 18, (2) : 34-42
Leffler, Eva
2008
Se skolan - Forskningsmetoder i pedagogiskt arbete, Umeå: Umeå universitet 2008 : 201-210
Leffler, Eva
2006
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 8
Leffler, Eva
2005
European Educational Research Journal (online), Vol. 4, (3) : 219-227
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
2003
Queensland Journal of Educational Research, Vol. 19, (2) : 83-99
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
2002
Forskningen i Skolan/Skolan i Forskningen: Ett möte på lika villkor : Dokumentation från forskningssymposium i Umeå 11-12 april 2002, Stockholm: Skolverket 2002 : 21-23
Leffler, Eva
2002
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, (1-2) : 87-100
Leffler, Eva