Hoppa direkt till innehållet
printicon

Centrum för skolledarutveckling

Vid Centrum för skolledarutveckling ges utbildning för framförallt rektorer och förskolechefer. Här finns en levande forskningsmiljö om skola och ledarskap och det anordnas uppskattade seminarier och konferenser inom ämnesområdet.

Rektorsprogrammet
Rektorsprogrammet

Läs vidare om Rektorsprogrammet och hitta datum för utbildningsdagarna.

Rekryteringsutbildning
Rekryteringsutbildning

Läs vidare om utbildningen som syftar till att främja rekryteringen av skolledare.

Utbildningsledarskap
Utbildningsledarskap

Läs vidare om magisterkurserna i utbildningsledarskap.

Forskning och nätverk
Forskning och nätverk

Inom vår forskningsmiljö bedrivs forskning om skolans ledarskap, styrning och organisation.

Uppdragsutbildning
Uppdragsutbildning

Vi bedriver uppdragsutbildning som främst riktar sig till yrkesverksamma skolledare.

Samverkan
Samverkan

Centrum för skolledarutveckling har en bred samverkan med bland annat lärosäten och kommuner.