"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Eva Leffler

I work as Associate professor at the Department of Education and teach and research primarily in school development.

Research qualifications: Docent
Educational qualifications: Distinguished university teacher

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Affiliated as other position at Centre for Principal Development
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Att förbättra skolor med stöd i forskning: exempel, analyser och utmaningar, Natur och kultur 2021 : 451-477
Leffler, Eva; Näsström, Gunilla
Leadership and Policy in Schools, Routledge 2020, Vol. 19, (4) : 640-654
Leffler, Eva
Abstract book: 2019-03-06, Uppsala: Uppsala universitet 2019 : 929-930
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
ECER 2019 - European Conference on Educational Research, Hamburg, Germany 3rd-6th September 2019: "Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future", 2019
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
Ledarskap i centrum: om rektor och förskolechef, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2018 : 135-148
Leffler, Eva; Hörnqvist, Maj-Lis
NERA 2018: Abstract book: Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges, Research Council of Norway 2018 : 562-562
Svedberg, Gudrun; Falk Lundqvist, Åsa; Leffler, Eva
Education + Training, Emerald Group Publishing Limited 2017, Vol. 59, (7/8) : 751-767
Hoppe, Magnus; Westerberg, Mats; Leffler, Eva
ECER 2017, Copenhagen, Denmark, 22-25 August, 2017
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
International Review of Education, Springer 2017, Vol. 63, (2) : 235-256
Norqvist, Lars; Leffler, Eva
Education Inquiry, Vol. 7, (2) : 159-182
Dal, Michael; Elo, Janne; Leffler, Eva; et al.
Pedagogik för högskolelärare, Möklinta: Gidlunds förlag 2016 : 311-334
Hoppe, Magnus; Westerberg, Mats; Leffler, Eva
ECER 2016, Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, Dublin, Ireland, 22-26 August, 2016
Leffler, Eva; Falk-Lundqvist, Åsa
Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
Handbuch Informelles Lernen: Interdiziplinäre und Internationale Perspektiven, Weinheim/München: Juventa Verlag 2016 : 217-235
Norqvist, Lars; Leffler, Eva; Jahnke, Isa
Universal Journal of Educational Research, Horizon Research Publishing 2015, Vol. 3, (8) : 489-501
Diehl, Monika; Lindgren, Joakim; Leffler, Eva
Grunnskole lærerutdanning gjennom pedagogisk entreprenørskap, Cappelen Damm AS 2015 : 80-95
Leffler, Eva
European Conference for Educational Research (ECER), Corvinus University of Budapest, September 7-11, 2015
Leffler, Eva; From, Jörgen
Advances in Social Sciences Research Journal, Vol. 2, (11) : 11-24
Lindster Norberg, Eva-Lena; Leffler, Eva; From, Jörgen
Stockholm: Liber 2014
Falk Lundqvist, Åsa; Hallberg, Per-Gunnar; Leffler, Eva; et al.
Education + Training, London: A.B.E. Publications 2014, Vol. 56, (6) : 551-561
Hörnqvist, Maj-Lis; Leffler, Eva
Journal of Education and Training, Macrothink Institute 2014, Vol. 1, (2) : 15-30
Leffler, Eva
Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 2014
Leffler, Eva; Falk-Lundqvist, Åsa
Ledarskap i centrum: om rektor och förskolechef, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 131-143
Leffler, Eva; Hörnqvist, Maj-Lis
International Journal of Humanities Social Sciences and Education, Hyderabad: Academicians' research Center-ARC 2014, Vol. 1, (11) : 243-254
Leffler, Eva; Näsström, Gunilla
European Conference for Educational Research (ECER), Istanbul, Turkey, September 10-13, 2013
Hörnqvist, Maj-Lis; Leffler, Eva
European Conference on Educational Research (ECER), Istanbul, Turkiet, September 10-13, 2013
Hörnqvist, Maj-Lis; Leffler, Eva
Creativity and innovation in educational research: ECER 2013, September 10-13, Istanbul, Turkey, 2013
Leffler, Eva
International Educational Innovation and Public Sector Entrepreneurship, Emerald Group Publishing Limited 2013 : 191-208
Leffler, Eva; Falk-Lundqvist, Åsa
Umeå: Umeå universitet och Ifous 2013
Leffler, Eva; Lindster Norberg, Eva-Lena; Diehl, Monika; et al.
Tema: Entreprenörskap, Malmö: Fortbildning i Stockholm AB 2012 : 7-13
Leffler, Eva
Entrepreneurship - Gender, Geographies and Social Context, Rijeka: InTech 2012 : 31-52
Leffler, Eva
LMS : Lingua, Uppsala: Riksföreningen för lärarna i moderna språk 2012, (2) : 15-21
Leffler, Eva; Lundberg, Gun
Stockholm: Liber 2011
Falk-Lundqvist, Åsa; Hallberg, Per-Gunnar; Leffler, Eva; et al.
Grundskoletidningen, Solna: Fortbildningsförlaget 2011, Vol. 21, (6) : 22-26
Leffler, Eva; Åberg, Erika
Vårboken, Umeå: Umeå School of Education, Umeå University 2010 : 5-14
Leffler, Eva
Fostran i skola och utbildning: historiska perspektiv, Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria 2010 : 177-169
Leffler, Eva; Mahieu, Ron
Forskning för skolan
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun; Mahieu, Ron
Education Inquiry, Umeå School of Education: 2010, Vol. 1, (4) : 309-328
Svedberg, Gudrun; Leffler, Eva; Botha, Melodi
Locus, Stockholm: Stockholm University 2009, Vol. 21, (2) : 20-37
Leffler, Eva
European Educational Research Journal, Vol. 8, (1) : 104-116
Leffler, Eva
Grundskoletidningen, Solna: Fortbildningsförlaget 2008, Vol. 18, (2) : 34-42
Leffler, Eva
Se skolan - Forskningsmetoder i pedagogiskt arbete, Umeå: Umeå universitet 2008 : 201-210
Leffler, Eva
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 8
Leffler, Eva
European Educational Research Journal, Vol. 4, (3) : 219-227
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
Queensland Journal of Educational Research, Vol. 19, (2) : 83-99
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
Forskningen i Skolan/Skolan i Forskningen: Ett möte på lika villkor : Dokumentation från forskningssymposium i Umeå 11-12 april 2002, Stockholm: Skolverket 2002 : 21-23
Leffler, Eva
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, (1-2) : 87-100
Leffler, Eva

Research groups

Group member