Skip to content

Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 26 February 2021)

printicon
Staff photo Eva Mårell-Olsson

Eva Mårell-Olsson

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Education
Location
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
TUV 10-årsjubileum. Forskningskonferens om utbildning, virtuellt, 28-30 september, 2020
Mårell-Olsson, Eva
WELL4SD: Wearable Enhanced Learning in support of Sustainable Development: Online workshop at the the 15th European Conference on Technology Enhanced Learning
Mårell-Olsson, Eva; Broman, Karolina
AI@Lunch - om AI och framtida yrkesroller, Lunchseminarium, 10 november, 2020
Velsberg, Ott; Mårell-Olsson, Eva
Scandinavian Journal of Educational Research, Taylor & Francis 2019, Vol. 63, (1) : 38-52
Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva; Jahnke, Isa
European Variety In Chemistry Education 2019: Abstract Booklet : 24-24
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva; Johnels, Dan
7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva; Johnels, Dan; et al.
Forum för forskningsbaserad NT-undervisning, Linköping, 17-18 oktober, 2019
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva; Lindfors, Maria; et al.
32nd Bled eConference: Humanizing Technology for a Sustainable Societ: Conference Proceedings, Maribor, Slovenia: University of Maribor Press 2019 : 427-442
Mejtoft, Thomas; Ristiniemi, Charlotte; Söderström, Ulrik; et al.
Fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete, Umeå, 19-20 augusti, 2019.
Mårell-Olsson, Eva
Dig it, Higher Education 2019
Mårell-Olsson, Eva
Teaching and Teacher Education in the light of the digitalized K-12 school - a Nordic perspective
Mårell-Olsson, Eva
IxD&A: Interaction Design and Architecture(s), Roma: Interaction Design and Architectures 2019, (42) : 47-69
Mårell-Olsson, Eva
Emergent practices and material conditions in learning and teaching with technologies, Springer 2019 : 89-105
Mårell-Olsson, Eva; Bergström, Peter; Jahnke, Isa
Fjärde nationella konferensen i Pedagogiskt arbete, Umeå, 19-20 augusti, 2019
Mårell-Olsson, Eva; Broman, Karolina
Universitetspedagogiska konferensen 2019: Helhetssyn på undervisning: kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå universitet 2019 : 15-16
Mårell-Olsson, Eva; Broman, Karolina
Perspectives on Wearable Enhanced Learning (WELL): Current Trends, Research, and Practice, Springer 2019 : 433-451
Mårell-Olsson, Eva; Jahnke, Isa
Perspectives on Wearable Enhanced Learning (WELL): Current Trends, Research, and Practice, Springer 2019 : 367-384
Mårell-Olsson, Eva; Mejtoft, Thomas; Kinert, Jenny
Seminar.net: Media, technology and lifelong learning, Vol. 14, (2) : 160-173
Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva
Forum för forskningsbaserad NT-undervisning, Norrköping, Sverige, 13-14 mars, 2018
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva
ECRICE 14th European Conference on Research in Chemical Education, Warsaw, Poland, September 2-6, 2018
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva
Seminar.net: Media, technology and lifelong learning, Vol. 14, (2) : 174-187
Mårell-Olsson, Eva; Bergström, Peter
The 6th Swedish Workshop on Data Science (SweDS18) - Posters
Mårell-Olsson, Eva; Bergström, Peter
Learning and education: material conditions and consequences : NERA 2017 abstracs
Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva
Computers and education, Vol. 113 : 1-15
Jahnke, Isa; Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva; et al.
Proceedings of the European Conference on Cognitive Ergonomics 2017 (ECCE 2017), ACM Digital Library 2017 : 113-120
Mejtoft, Thomas; Lindberg, Lena; Söderström, Ulrik; et al.
Learning and education: material conditions and consequences
Mårell-Olsson, Eva; Bergström, Peter; Jahnke, Isa
Organizing academic work in higher education: teaching, learning, and identities, Routledge 2016 : 169-185
Jahnke, Isa; Mårell-Olsson, Eva; Mejtoft, Thomas
DDD2015 - Digital Didactical Designs, Conference, 3-4 June 2015, Umeå University, Sweden
Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva
The European Conference on Educational Research (ECER), Budapest, 7-11 September 2015
Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva; Jahnke, Isa
11th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning (CSCL), 2015. Gothenburg, Sweden
Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva; Jahnke, Isa
Educational development in a changing world
Jahnke, Isa; Mårell-Olsson, Eva; Lars, Norqvist; et al.
Digitaalinen oppiminen ja oppimisympäristöt, Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy 2015 : 65-85
Jahnke, Isa; Mårell-Olsson, Eva; Norqvist, Lars; et al.
DDD2015 - Digital Didactical Designs, Väven, P5, Umeå Downtown, Umeå, Sweden, 3-4 June 2015
Mårell-Olsson, Eva
Efter barnets århundrade: utmaningar för 2000-talets förskola, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 139-162
Mårell-Olsson, Eva
Exploring the material conditions of learning: the computer supported collaborative learning (CSCL), conference 2015, Göteborg: 2015 : 689-690
Mårell-Olsson, Eva; Mejtoft, Thomas; Jahnke, Isa
Proceedings of the 4th International Conference of Designs for Learning, 6-9 May 2014, Stockholm University.
Jahnke, Isa; Mårell-Olsson, Eva; Norqvist, Lars; et al.
NU2014, 8-10 Oktober, 2014 Umeå
Mårell-Olsson, Eva; Jahnke, Isa
ECTEL2014 workshop "Creative Mobile Learning and Teaching" #cmlt14: EC-TEL 2014 workshop on innovative uses of mobile and wearable technologies to support creativity in learning and teaching.
Mårell-Olsson, Eva; Janke, Isa
Supporting Teaching and Learning in the Digital Age
Mårell-Olsson, Eva; Norberg, Anders; Jahnke, Isa
NU2014, 8-10 oktober, 2014
Norberg, Anders; Mårell-Olsson, Eva; Jahnke, Isa
Proceedings of IADIS Mobile Learning 2012, IADIS Press 2012 : 147-156
Jahnke, Isa; Bergström, Peter; Lindwall, Krister; et al.
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 48
Mårell-Olsson, Eva
IML2011 – Interactive Media and Learning, International Symposium, Umeå, 21-22 September, 2011.
Mårell-Olsson, Eva
Nordlet Open Forum, Umeå, September 18, 2009
Mårell-Olsson, Eva
ECER 2008, From Teaching to Learning?, Göteborg, 10-12 September, 2008
Hudson, Brian; Nordvkelle, Yngve; Sancho Gil, Juana M; et al.
Higher Education Quality: Theories and Applications, Xiamen University, China, 2008-05-16
Mårell-Olsson, Eva
ECER 2008, From Teaching to Learning?, Göteborg, 10-12 September, 2008
Mårell-Olsson, Eva; Hudson, Alison
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, Umeå: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet 2008, Vol. 15, (3/4) : 73-90
Mårell-Olsson, Eva; Hudson, Alison
Tänk efter, tänk nytt, tänk om: universitetspedagogisk konferens i Umeå 2-3 mars 2005 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet 2006 : 272-283
Lundberg, Gun; Mårell-Olsson, Eva