Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Eva Mårell-Olsson

Eva Mårell-Olsson

Jag forskar om användning av IT ur ett pedagogiskt perspektiv med tekniker som AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality) och AI (Artificiell Intelligens).

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Min forskning har utbildningsområdet som huvudfokus, där jag bland annat har studerat skolans implementering och användning av datorer och surfplattor under lång tid, men jag har även genomfört studier om digitaliseringens inverkan på yrkesgrupper inom andra områden, exempelvis tandvård och ambulanssjukvård.

De senaste åren har jag även genomfört flertalet studier med fokus på användning av mer avancerade digitala tekniker som AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality) och AI (Artificiell Intelligens). Studierna om användning av AR- och VR-teknik har främst berört högskolepedagogik och AI främst inom tandvårdssektorn (eg. Socially Intelligent Agents).

Ett annat forskningsområde som jag också tycker är väldigt spännande att studera är pedagogiska metoder och undervisningsstrategier som exempelvis spelifiering (eng. Gamification), ofta gärna i kombination med användning av olika typer av digitala teknologier (eg. datorer, surfplattor, mobiler och smarta glasögon). Exempel på publicerad forskning den senaste tiden handlar om möjligheter och utmaningar med att använda AR- och VR-teknik i exempelvis kemiundervisning på universitetsnivå samt spelifiering som pedagogisk metod i grundskolan med en mix av olika verktyg och digitala tekniker.

Universitetspedagogiskakonferensen 2021. Den goda utbildningsmiljön 2.1: Abstracts : 12-13
Broman, Karolina; Chorell, Erik; Holmboe, Michael; et al.
NFSUN: The Nordic Research Symposium on Science Education, Online, June 1-2, 2021
Broman, Karolina; Lindfors, Maria; Mårell-Olsson, Eva; et al.
Lärande i och för det nya arbetslivet (LINA). Lunchseminarium, 25 februari, 2021
Mårell-Olsson, Eva
IxD&A: Interaction Design and Architecture(s), Scuola Iad 2021, (47) : 69-93
Mårell-Olsson, Eva
The international journal of information and learning technology, Emerald Group Publishing Limited 2021, Vol. 38, (4) : 393-411
Mårell-Olsson, Eva; Mejtoft, Thomas; Tovedal, Sofia; et al.
TUV 10-årsjubileum. Forskningskonferens om utbildning, virtuellt, 28-30 september, 2020
Mårell-Olsson, Eva
WELL4SD: Wearable Enhanced Learning in support of Sustainable Development: Online workshop at the the 15th European Conference on Technology Enhanced Learning
Mårell-Olsson, Eva; Broman, Karolina
AI@Lunch - om AI och framtida yrkesroller, Lunchseminarium, 10 november, 2020
Velsberg, Ott; Mårell-Olsson, Eva
Scandinavian Journal of Educational Research, Taylor & Francis 2019, Vol. 63, (1) : 38-52
Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva; Jahnke, Isa
European Variety In Chemistry Education 2019: Abstract Booklet : 24-24
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva; Johnels, Dan
7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva; Johnels, Dan; et al.
Forum för forskningsbaserad NT-undervisning, Linköping, 17-18 oktober, 2019
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva; Lindfors, Maria; et al.
32nd Bled eConference: Humanizing Technology for a Sustainable Societ: Conference Proceedings, Maribor, Slovenia: University of Maribor Press 2019 : 427-442
Mejtoft, Thomas; Ristiniemi, Charlotte; Söderström, Ulrik; et al.
Fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete, Umeå, 19-20 augusti, 2019.
Mårell-Olsson, Eva
Dig it, Higher Education 2019
Mårell-Olsson, Eva
Teaching and Teacher Education in the light of the digitalized K-12 school - a Nordic perspective
Mårell-Olsson, Eva
IxD&A: Interaction Design and Architecture(s), Roma: Interaction Design and Architectures 2019, (42) : 47-69
Mårell-Olsson, Eva
Emergent practices and material conditions in learning and teaching with technologies, Springer 2019 : 89-105
Mårell-Olsson, Eva; Bergström, Peter; Jahnke, Isa
Fjärde nationella konferensen i Pedagogiskt arbete, Umeå, 19-20 augusti, 2019
Mårell-Olsson, Eva; Broman, Karolina
Universitetspedagogiska konferensen 2019: Helhetssyn på undervisning: kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå universitet 2019 : 15-16
Mårell-Olsson, Eva; Broman, Karolina
Perspectives on Wearable Enhanced Learning (WELL): Current Trends, Research, and Practice, Springer 2019 : 433-451
Mårell-Olsson, Eva; Jahnke, Isa
Perspectives on Wearable Enhanced Learning (WELL): Current Trends, Research, and Practice, Springer 2019 : 367-384
Mårell-Olsson, Eva; Mejtoft, Thomas; Kinert, Jenny
Seminar.net: Media, technology and lifelong learning, Vol. 14, (2) : 160-173
Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva
Forum för forskningsbaserad NT-undervisning, Norrköping, Sverige, 13-14 mars, 2018
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva
ECRICE 14th European Conference on Research in Chemical Education, Warsaw, Poland, September 2-6, 2018
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva
Seminar.net: Media, technology and lifelong learning, Vol. 14, (2) : 174-187
Mårell-Olsson, Eva; Bergström, Peter
The 6th Swedish Workshop on Data Science (SweDS18) - Posters
Mårell-Olsson, Eva; Bergström, Peter
Learning and education: material conditions and consequences : NERA 2017 abstracs
Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva
Computers and education, Vol. 113 : 1-15
Jahnke, Isa; Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva; et al.
Proceedings of the European Conference on Cognitive Ergonomics 2017 (ECCE 2017), ACM Digital Library 2017 : 113-120
Mejtoft, Thomas; Lindberg, Lena; Söderström, Ulrik; et al.
Learning and education: material conditions and consequences
Mårell-Olsson, Eva; Bergström, Peter; Jahnke, Isa
Organizing academic work in higher education: teaching, learning, and identities, Routledge 2016 : 169-185
Jahnke, Isa; Mårell-Olsson, Eva; Mejtoft, Thomas
DDD2015 - Digital Didactical Designs, Conference, 3-4 June 2015, Umeå University, Sweden
Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva
The European Conference on Educational Research (ECER), Budapest, 7-11 September 2015
Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva; Jahnke, Isa
11th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning (CSCL), 2015. Gothenburg, Sweden
Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva; Jahnke, Isa
Educational development in a changing world
Jahnke, Isa; Mårell-Olsson, Eva; Lars, Norqvist; et al.
Digitaalinen oppiminen ja oppimisympäristöt, Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy 2015 : 65-85
Jahnke, Isa; Mårell-Olsson, Eva; Norqvist, Lars; et al.
DDD2015 - Digital Didactical Designs, Väven, P5, Umeå Downtown, Umeå, Sweden, 3-4 June 2015
Mårell-Olsson, Eva
Efter barnets århundrade: utmaningar för 2000-talets förskola, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 139-162
Mårell-Olsson, Eva
Exploring the material conditions of learning: the computer supported collaborative learning (CSCL), conference 2015, Göteborg: 2015 : 689-690
Mårell-Olsson, Eva; Mejtoft, Thomas; Jahnke, Isa
Proceedings of the 4th International Conference of Designs for Learning, 6-9 May 2014, Stockholm University.
Jahnke, Isa; Mårell-Olsson, Eva; Norqvist, Lars; et al.
NU2014, 8-10 Oktober, 2014 Umeå
Mårell-Olsson, Eva; Jahnke, Isa
ECTEL2014 workshop "Creative Mobile Learning and Teaching" #cmlt14: EC-TEL 2014 workshop on innovative uses of mobile and wearable technologies to support creativity in learning and teaching.
Mårell-Olsson, Eva; Janke, Isa
Supporting Teaching and Learning in the Digital Age
Mårell-Olsson, Eva; Norberg, Anders; Jahnke, Isa
NU2014, 8-10 oktober, 2014
Norberg, Anders; Mårell-Olsson, Eva; Jahnke, Isa
Proceedings of IADIS Mobile Learning 2012, IADIS Press 2012 : 147-156
Jahnke, Isa; Bergström, Peter; Lindwall, Krister; et al.
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 48
Mårell-Olsson, Eva
IML2011 – Interactive Media and Learning, International Symposium, Umeå, 21-22 September, 2011.
Mårell-Olsson, Eva
Nordlet Open Forum, Umeå, September 18, 2009
Mårell-Olsson, Eva