"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Eva Mårell-Olsson

Jag forskar om användning av IT ur ett pedagogiskt perspektiv med tekniker som AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality) och AI (Artificiell Intelligens).

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Centrum för transdisciplinär AI

Min forskning fokuserar huvudsakligen på utbildningsområdet, särskilt användningen av digitala tekniker för att förbättra och omforma pedagogiska processer och metoder. Genom integration av avancerad teknik som Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) och Artificiell Intelligens (AI) i undervisning, strävar jag efter att utforska och utvidga gränserna för lärande, från grundläggande utbildning till professionell utveckling.

Under åren har jag studerat användningen av datorer och surfplattor i skolor, med fokus på implementering och effekter på lärande och undervisning. På senare tid har jag utfört studier om användning av AR och VR-tekniker, särskilt inom högskolepedagogik, där jag har undersökt hur dessa tekniker kan anpassa och berika undervisningen, speciellt inom vetenskapliga fält som kemi.

Mina studier har även visat hur spelifiering (eng. gamification) kan fungera som en effektiv pedagogisk strategi, kombinerat med digitala verktyg och immersiva tekniker, för att skapa engagerande och interaktiva lärandeupplevelser. Forskningen utvidgar sig bortom traditionella utbildningsmiljöer, undersökande AI:s roll inom yrkessektorer som tandvård, där AI, exempelvis genom socialt intelligenta agenter (SIA), omformar patientinteraktion och klinikadministration.

Inom AI-området är min forskning del av ett bredare initiativ som syftar till att integrera AI i utbildningssektorn, främjande en tvärvetenskaplig förståelse och användning av AI i pedagogiska sammanhang.

Målet med min forskning är inte enbart att förstå utmaningarna med digital teknik i utbildning, utan också att undersöka hur dessa möjligheter kan skapa adaptiva, interaktiva och engagerande lärmiljöer som stödjer utvecklingen hos elever och yrkesverksamma. Forskningen syftar till att erbjuda insikter och praktiska lösningar för utbildningssystem och yrkesutbildningar, bidragande till en djupare förståelse av digital tekniks roll i lärandeprocesser och hur dess användning kan transformera och förbättra pedagogisk praxis och lärandemiljöer, öppna för nya möjligheter för innovation och engagemang inom utbildningssektorn. Genom att kontinuerligt studera och implementera dessa teknologier, strävar forskningen mot en framtid där utbildning kan bli mer inkluderande, anpassningsbar och framåtblickande.

Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education, Springer Nature 2024, Vol. 29 : 5571-5597
Serrano-Ausejo, Elisa; Mårell-Olsson, Eva
NERA 2024: Abstract Book : 698-698
Wickman, Kim; Mårell-Olsson, Eva
Umeå: 2023
Båth, Katharina; Mårell-Olsson, Eva; Wedman, Jonathan; et al.
AI, education and children: report 2023, Wallenberg-stiftelserna 2023 : 5-6
Danielsson, Karin; Pashevich, Ekaterina; Strömberg, Satish; et al.
Is AI challenging the foundations of the university project? - Postgraduate school in Educational sciences, Umeå, Sweden, 29:th of May, 2023.
Mårell-Olsson, Eva
AI Education Kaleidoscope, Umeå, Sweden, April 19, 2023
Mårell-Olsson, Eva; Mejtoft, Thomas
IxD&A: Interaction Design and Architecture(s), Association for Smart Learning Ecosystems and Regional Development 2022, (53) : 70-100
Mårell-Olsson, Eva
AI Education Kaleidoscope event, Umeå, Sweden, June 10, 2022
Mårell-Olsson, Eva; Mejtoft, Thomas
AI for Good? TAIGAs invigningskonferens, Umeå, Sverige, 26-28 oktober 2022
Mårell-Olsson, Eva; Mejtoft, Thomas
Universitetspedagogiskakonferensen 2021: den goda utbildningsmiljön 2.1, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2021 : 12-13
Broman, Karolina; Chorell, Erik; Holmboe, Michael; et al.
NFSUN: The Nordic Research Symposium on Science Education, Online, June 1-2, 2021
Broman, Karolina; Lindfors, Maria; Mårell-Olsson, Eva; et al.
Lärande i och för det nya arbetslivet (LINA). Lunchseminarium, 25 februari, 2021
Mårell-Olsson, Eva
IxD&A: Interaction Design and Architecture(s), Scuola Iad 2021, (47) : 69-93
Mårell-Olsson, Eva
The international journal of information and learning technology, Emerald Group Publishing Limited 2021, Vol. 38, (4) : 393-411
Mårell-Olsson, Eva; Mejtoft, Thomas; Tovedal, Sofia; et al.
TUV 10-årsjubileum. Forskningskonferens om utbildning, virtuellt, 28-30 september, 2020
Mårell-Olsson, Eva
IMHE-WELL4SD 2020: Joint Proceedings of Workshops IMHE 2020 and WELL4SD 2020
Mårell-Olsson, Eva; Broman, Karolina
AI@Lunch - om AI och framtida yrkesroller, Lunchseminarium, 10 november, 2020
Velsberg, Ott; Mårell-Olsson, Eva
Scandinavian Journal of Educational Research, Taylor & Francis 2019, Vol. 63, (1) : 38-52
Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva; Jahnke, Isa
European Variety In Chemistry Education 2019: Abstract Booklet : 24-24
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva; Johnels, Dan
7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva; Johnels, Dan; et al.
Forum för forskningsbaserad NT-undervisning, Linköping, 17-18 oktober, 2019
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva; Lindfors, Maria; et al.
32nd Bled eConference: Humanizing Technology for a Sustainable Societ: Conference Proceedings, Maribor, Slovenia: University of Maribor Press 2019 : 427-442
Mejtoft, Thomas; Ristiniemi, Charlotte; Söderström, Ulrik; et al.
Fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete, Umeå, 19-20 augusti, 2019.
Mårell-Olsson, Eva
IxD&A: Interaction Design and Architecture(s), Roma: Interaction Design and Architectures 2019, (42) : 47-69
Mårell-Olsson, Eva
Dig it, Higher Education 2019
Mårell-Olsson, Eva
Teaching and Teacher Education in the light of the digitalized K-12 school - a Nordic perspective
Mårell-Olsson, Eva
Emergent practices and material conditions in learning and teaching with technologies, Springer 2019 : 89-105
Mårell-Olsson, Eva; Bergström, Peter; Jahnke, Isa
Fjärde nationella konferensen i Pedagogiskt arbete, Umeå, 19-20 augusti, 2019
Mårell-Olsson, Eva; Broman, Karolina
Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2019 : 15-16
Mårell-Olsson, Eva; Broman, Karolina
Perspectives on Wearable Enhanced Learning (WELL): Current Trends, Research, and Practice, Springer 2019 : 433-451
Mårell-Olsson, Eva; Jahnke, Isa
Perspectives on Wearable Enhanced Learning (WELL): Current Trends, Research, and Practice, Springer 2019 : 367-384
Mårell-Olsson, Eva; Mejtoft, Thomas; Kinert, Jenny
Seminar.net: Media, technology and lifelong learning, Vol. 14, (2) : 160-173
Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva
ECRICE 14th European Conference on Research in Chemical Education, Warsaw, Poland, September 2-6, 2018
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva
Forum för forskningsbaserad NT-undervisning, Norrköping, Sverige, 13-14 mars, 2018
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva
The 6th Swedish Workshop on Data Science (SweDS18) - Posters
Mårell-Olsson, Eva; Bergström, Peter
Seminar.net: Media, technology and lifelong learning, Vol. 14, (2) : 174-187
Mårell-Olsson, Eva; Bergström, Peter
Learning and education: material conditions and consequences : NERA 2017 abstracs
Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva
Computers and education, Vol. 113 : 1-15
Jahnke, Isa; Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva; et al.
Proceedings of the European Conference on Cognitive Ergonomics 2017 (ECCE 2017), ACM Digital Library 2017 : 113-120
Mejtoft, Thomas; Lindberg, Lena; Söderström, Ulrik; et al.
Learning and education: material conditions and consequences
Mårell-Olsson, Eva; Bergström, Peter; Jahnke, Isa
Organizing academic work in higher education: teaching, learning, and identities, Routledge 2016 : 169-185
Jahnke, Isa; Mårell-Olsson, Eva; Mejtoft, Thomas
DDD2015 - Digital Didactical Designs, Conference, 3-4 June 2015, Umeå University, Sweden
Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva
11th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning (CSCL), 2015. Gothenburg, Sweden
Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva; Jahnke, Isa
The European Conference on Educational Research (ECER), Budapest, 7-11 September 2015
Bergström, Peter; Mårell-Olsson, Eva; Jahnke, Isa
Educational development in a changing world
Jahnke, Isa; Mårell-Olsson, Eva; Lars, Norqvist; et al.
Digitaalinen oppiminen ja oppimisympäristöt, Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy 2015 : 65-85
Jahnke, Isa; Mårell-Olsson, Eva; Norqvist, Lars; et al.
Efter barnets århundrade: utmaningar för 2000-talets förskola, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 139-162
Mårell-Olsson, Eva
DDD2015 - Digital Didactical Designs, Väven, P5, Umeå Downtown, Umeå, Sweden, 3-4 June 2015
Mårell-Olsson, Eva