Skip to content
Personalbild Ingrid Söderbergh

Ingrid Söderbergh

+46 90 786 60 24 , +46 70 604 03 34

Förvaltningshuset, plan 6, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå