"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Jenny Eklöf

Jenny Eklöf

Associate professor in History of Science and Ideas. In my research I have focused on the interaction between science, politics and the media in a broad sense. 

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Historical, Philosophical and Religious Studies Units: History of Science and Ideas Role: Student counsellor
Location
A, Humanisthuset, HUM.K.129 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2019 : 18-18
Eklöf, Jenny
Digitalisering av högre utbildning, Lund: Studentlitteratur AB 2018 : 41-44
Eklöf, Jenny
Högre Utbildning, Cappelen Damm Akademisk 2018, Vol. 8, (2) : 69-71
Eklöf, Jenny Katarina
Journal of Medical Humanities, Springer 2017, Vol. 38, (3) : 303-317
Eklöf, Jenny
Handbook of mindfulness: culture, context, and social engagement, Springer 2016 : 323-335
Eklöf, Jenny
Ikaros – om människan och vetenskapen, Folkets Bildningsförbund 2016, (1–2) : 23-24
Eklöf, Jenny
Tidskriften Folkuniversitetet, (3) : 14-15
Eklöf, Jenny
Lychnos, Lärdomshistoriska samfundet 2015 : 258-259
Eklöf, Jenny
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Umeå universitet 2015, Vol. 24, (1) : 42-49
Eklöf, Jenny
Universitetspedagogiska konferensen 2015: gränslös kunskap, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2015 : 22-22
Eklöf, Jenny
Umeå: Umeå universitet 2015
Eklöf, Jenny; Byström, Tora; Palmadottir, Valgerdur; et al.
Möklinta: Gidlunds förlag 2014
Egan Sjölander, Annika; Ekerholm, Helena; Eklöf, Jenny; et al.
Mindfulness: Tradition, tolkning och tillämpning, Lund: Nordic Academic Press 2014 : 33-54
Eklöf, Jenny
Västerbottens-Kuriren
Eklöf, Jenny
Västerbottens-Kuriren
Eklöf, Jenny
Media Culture and Society, Vol. 35, (4) : 454-471
Eklöf, Jenny; Mager, Astrid
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv vid Umeå universitet 2013, (1) : 49-51
Eklöf, Jenny; Nordlund, Christer
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv 2012, (2) : 2-10
Eklöf, Jenny
Västerbottens-Kuriren
Eklöf, Jenny
Scandinavian Journal of History, Routledge 2012, Vol. 37, (5) : 621-645
Eklöf, Jenny; Ekerholm, Helena; Mårald, Erland
Science and Public Policy, Oxford University Press 2011, Vol. 38, (10) : 795-806
Eklöf, Jenny
Thule: Kungl. Skytteanska samfundets årsbok 2011, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet 2011 : 85-98
Eklöf, Jenny
Energy, policy, and the environment: modeling sustainable development for the North, New York: Springer 2011 : 133-153
Keskitalo, E. Carina H.; Eklöf, Jenny; Nordlund, Christer
Mångsysslare och gränsöverskridare: 13 uppsatser i idéhistoria, Umeå: Umeå universitet 2008 : 147-162
Nordlund, Christer; Eklöf, Jenny
Skrifter från institutionen för historiska studier, 20
Eklöf, Jenny
Topos: essäer om tänkvärda platser och platsbundna tankar, Stockholm: Carlsson Bokförlag 2006 : 94-112
Eklöf, Jenny
Den mediala vetenskapen, Nora: Bokförlaget Nya Doxa 2004 : 217-249
Jonsson, Kjell; Eklöf, Jenny

Research projects

1 September 2012 until 30 August 2014