"False"
Skip to content

Students who have not changed their password since 7 May cannot log in to the student web. Read about how to change your password.

printicon
Main menu hidden.

Jenny Eklöf

Associate professor in History of Science and Ideas. In my research I have focused on the interaction between science, politics and the media in a broad sense. 

Research qualifications: Docent
Educational qualifications: Distinguished university teacher

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Historical, Philosophical and Religious Studies Section: History of Science and Ideas Role: Student counsellor
Location
A, Humanisthuset, HUM.K.129 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Humaniora: om humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet 2023 : 132-135
Eklöf, Jenny
Lychnos : 273-274
Eklöf, Jenny
Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2019 : 18-18
Eklöf, Jenny
Digitalisering av högre utbildning, Lund: Studentlitteratur AB 2018 : 41-44
Eklöf, Jenny
Högre Utbildning, Cappelen Damm Akademisk 2018, Vol. 8, (2) : 69-71
Eklöf, Jenny Katarina
Journal of Medical Humanities, Springer 2017, Vol. 38, (3) : 303-317
Eklöf, Jenny
Handbook of mindfulness: culture, context, and social engagement, Springer 2016 : 323-335
Eklöf, Jenny
Ikaros – om människan och vetenskapen, Folkets Bildningsförbund 2016, (1–2) : 23-24
Eklöf, Jenny
Tidskriften Folkuniversitetet, (3) : 14-15
Eklöf, Jenny
Lychnos, Lärdomshistoriska samfundet 2015 : 258-259
Eklöf, Jenny
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Umeå universitet 2015, Vol. 24, (1) : 42-49
Eklöf, Jenny
Universitetspedagogiska konferensen 2015: gränslös kunskap, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2015 : 22-22
Eklöf, Jenny
Umeå: Umeå universitet 2015
Eklöf, Jenny; Byström, Tora; Palmadottir, Valgerdur; et al.
Möklinta: Gidlunds förlag 2014
Egan Sjölander, Annika; Ekerholm, Helena; Eklöf, Jenny; et al.
Mindfulness: Tradition, tolkning och tillämpning, Lund: Nordic Academic Press 2014 : 33-54
Eklöf, Jenny
Västerbottens-Kuriren
Eklöf, Jenny
Västerbottens-Kuriren
Eklöf, Jenny
Media Culture and Society, Vol. 35, (4) : 454-471
Eklöf, Jenny; Mager, Astrid
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv vid Umeå universitet 2013, (1) : 49-51
Eklöf, Jenny; Nordlund, Christer
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv 2012, (2) : 2-10
Eklöf, Jenny
Västerbottens-Kuriren
Eklöf, Jenny
Scandinavian Journal of History, Routledge 2012, Vol. 37, (5) : 621-645
Eklöf, Jenny; Ekerholm, Helena; Mårald, Erland
Science and Public Policy, Oxford University Press 2011, Vol. 38, (10) : 795-806
Eklöf, Jenny
Thule: Kungl. Skytteanska samfundets årsbok 2011, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet 2011 : 85-98
Eklöf, Jenny
Energy, policy, and the environment: modeling sustainable development for the North, New York: Springer 2011 : 133-153
Keskitalo, E. Carina H.; Eklöf, Jenny; Nordlund, Christer
Mångsysslare och gränsöverskridare: 13 uppsatser i idéhistoria, Umeå: Umeå universitet 2008 : 147-162
Nordlund, Christer; Eklöf, Jenny
Skrifter från institutionen för historiska studier, 20
Eklöf, Jenny
Topos: essäer om tänkvärda platser och platsbundna tankar, Stockholm: Carlsson Bokförlag 2006 : 94-112
Eklöf, Jenny
Den mediala vetenskapen, Nora: Bokförlaget Nya Doxa 2004 : 217-249
Jonsson, Kjell; Eklöf, Jenny

Research groups

Group member

Research projects

1 September 2012 until 30 August 2014