Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Jens Ineland

Jens Ineland

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Social Work
Location
Journal of International Special Needs Education
Ineland, Jens; Karhina, Kateryna; Vikström, Lotta
CEDAR Working Papers, 2021:7
Namatovu, Fredinah; Ineland, Jens; Lövgren, Veronica
Population: Research and Policy Review, Springer 2021, Vol. 40, (2) : 163-185
Sandström, Glenn; Namatovu, Fredinah; Ineland, Jens; et al.
Disability & Society
Gelfgren, Stefan; Ineland, Jens; Cocq, Coppélie
European Journal of Special Needs Education, Routledge 2020, Vol. 35, (5) : 648-662
Hjelte, Jan; Ineland, Jens
Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities, Taylor & Francis 2020, Vol. 7, (1) : 54-63
Ineland, Jens
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 21, (1) : 238-249
Ineland, Jens; Gelfgren, Stefan; Cocq, Coppélie
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
Journal of Intellectual Disability Research, John Wiley & Sons 2019, Vol. 63, (7) : 889-889
Ineland, Jens; Starke, Mikaela
Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 15, (1) : 36-42
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
Journal of Intellectual & Developmental Disability, Routledge 2018, Vol. 3, (4) : 421-430
Ineland, Jens; Sauer, Lennart; Molin, Martin
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 23, (1-2) : 107-126
Ineland, Jens; Silfver, Eva
Nordic Network on Disability Research (NNDR) 14th Research Conference, May 3 – 5, 2017.
Ineland, Jens
La Trobe University Living with Disability Research Centre's Annual Round Table event: Community Participation and People with Cognitive Disabilities : How is it understood and what does it take to support it? Melbourne, November 1, 2017
Ineland, Jens
Alter;European Journal of Disability Research ;Journal Europeen de Recherche Sur le Handicap, Vol. 10, (4) : 289-300
Ineland, Jens
the Fifth Annual Conference of Alter (The European Society for Disability Research), Stockholm, June 30–July 1 2016
Ineland, Jens; Hjelte, Jan
The Fifth Annual Conference of Alter (The European Society for Disability Research), Stockholm, June 30–July 1 2016
Ineland, Jens; Martin, Molin
Alter (European Society for Disability Research) 2016
Lennart, Sauer; Molin, Martin; Ineland, Jens
Education Inquiry, Co-action news 2015, Vol. 6, (1) : 53-71
Ineland, Jens
European Journal of Social Education, (26-27) : 118-136
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
Special Issue: Abstracts of the Fourth International IASSIDD Europe Regional Congress 14–17 July, 2014, Vienna : 295-
Ineland, Jens
Socialmedicinsk Tidskrift, (6) : 640-650
Ineland, Jens
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 19, (1) : 31-51
Ineland, Jens; Sauer, Lennart
Funktionshinder i tiden, Stockholm, 1-2 april 2014
Sauer, Lennart; Ineland, Jens; Sejlitz, Hanna
Om samverkan: för utveckling av hälsa och välfärd, Lund: Studentlitteratur 2013 : 191-210
Grape, Ove; Ineland, Jens
Föreläsning vid konferens/utbildningshelg för pappor med intellektuella funktionsnedsättningar. Arrangerad av FUB och Klippan, utgjorde en del av FUB:s forskningsstiftelse Alas arbete med projektet Familjestöd- en mänsklig rättighet? Stockholm våren 2013
Ineland, Jens
Föreläsning och seminarium på FUB:s forskardagar ”Kropp och känsla” som vände sig till personer med utvecklingsstörning. Forskardagarna arrangerade av Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) och Stiftelsen Ala. Skövde, oktober 2013.
Ineland, Jens
Plenarföreläsning vid konferensen ”Gemensamma vägar” och temat Pedagogiskt arbete i utmanande lärmiljöer – ur ett specialpedagogiskt perspektiv, 29-30 oktober 2013, Umeå.
Ineland, Jens
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2013
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
Socialvetenskaplig tidskrift, Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) 2013, Vol. 20, (1) : 53-70
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
Socionomens forskningssupplement, Stockholm: Sveriges socionomers, personal- & förvaltningstjänstemäns riksförbund (SSR) 2013, Vol. 34
Ineland, Jens; Rehn, David; Bäckman, Kristian
Botkyrka kommun: Paper Talk 2013
Sauer, Lennart; Ineland, Jens
Umeå: Umeå kommun 2012
Grape, Ove; Ineland, Jens
konferensen Funktionshinder i tiden som årligen arrangeras av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting
Ineland, Jens; Sauer, Lennart
11th biannual research conference of NNDR, the Nordic Network on Disability Research, Reykjavik, Iceland
Ineland, Jens
Nationella nätverket för samordningsförbund 2011
Ineland, Jens; Grape, Ove
INTRA, Saltsjö-Duvnäs: Stiftelsen Utvecklingsstörda i fokus 2011 : 18-20
Ineland, Jens; Sauer, Lennart
Intradagarna
Ineland, Jens; Sauer, Lennart
Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, Routledge 2010, Vol. 9, (4) : 254-273
Gürgens Gjaerum, Rikke; Ineland, Jens; Sauer, Lennart
Jordemodern. Svenska Barnmorskeförbundets Tidskrift, Stockholm: Jordemodern 2010, (4) : 35-37
Sauer, Lennart; Ineland, Jens
Challenging Positions in Disability Research - normativity, knowledge and praxis
Ineland, Jens