"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jens Ineland

Docent i socialt arbete. Föreståndare för Umeå centrum för funktionshinderforskning. 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete
Plats

Docent i socialt arbete och föreståndare för Umeå centrum för funktionshinderforskning. Forskar om hur institutionella förhållanden påverkar mötet mellan välfärdsorganisationer (och dess olika professioner) och personer med funktionsnedsättningar. Undervisar på socionomprogrammet. 

 

Violence against Women, Sage Publications 2024, Vol. 30, (2) : 622-640
Namatovu, Fredinah; Ineland, Jens; Lövgren, Veronica
FORSA 2023 Conference – Social work in changing times- challenges and new opportunities. Bodø, Norway, June 14-16, 2023
Ineland, Jens; Nouf-Latif, Faten
British Journal of Learning Disabilities
Eriksson, Camilla; Ineland, Jens
Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Ineland, Jens; Nouf-Latif, Faten
Stockholm: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet 2023
Ineland, Jens
Stockholm: Nordens välfärdscenter / Nordic Welfare Centre 2022
Ineland, Jens
Journal of Intellectual Disabilities, Sage Publications 2022, Vol. 26, (4) : 1057-1074
Karhina, Kateryna; Ineland, Jens; Vikström, Lotta
Disability & Society, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 37, (7) : 1085-1106
Gelfgren, Stefan; Ineland, Jens; Cocq, Coppélie
International Journal of Developmental Disabilities, Taylor & Francis 2022, Vol. 68, (4) : 436-444
Ineland, Jens; Starke, Mikaela
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 23, (1) : 360-370
Gjertsen, Hege; Hardonk, Stefan; Ineland, Jens
CEDAR Working Papers, 2021:7
Namatovu, Fredinah; Ineland, Jens; Lövgren, Veronica
Journal of International Special Needs Education, Meridian Allen Press 2021, Vol. 24, (2) : 86-96
Ineland, Jens; Karhina, Kateryna; Vikström, Lotta
Population: Research and Policy Review, Springer 2021, Vol. 40, (2) : 163-185
Sandström, Glenn; Namatovu, Fredinah; Ineland, Jens; et al.
European Journal of Special Needs Education, Routledge 2020, Vol. 35, (5) : 648-662
Hjelte, Jan; Ineland, Jens
Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities, Taylor & Francis 2020, Vol. 7, (1) : 54-63
Ineland, Jens
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 21, (1) : 238-249
Ineland, Jens; Gelfgren, Stefan; Cocq, Coppélie
Journal of Intellectual Disability Research, John Wiley & Sons 2019, Vol. 63, (7) : 889-889
Ineland, Jens; Starke, Mikaela
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 23, (1-2) : 107-126
Ineland, Jens; Silfver, Eva
Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 15, (1) : 36-42
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
Journal of Intellectual & Developmental Disability, Routledge 2018, Vol. 3, (4) : 421-430
Ineland, Jens; Sauer, Lennart; Molin, Martin
La Trobe University Living with Disability Research Centre's Annual Round Table event: Community Participation and People with Cognitive Disabilities : How is it understood and what does it take to support it? Melbourne, November 1, 2017
Ineland, Jens
Nordic Network on Disability Research (NNDR) 14th Research Conference, May 3 – 5, 2017.
Ineland, Jens
Alter;European Journal of Disability Research ;Journal Europeen de Recherche Sur le Handicap, Vol. 10, (4) : 289-300
Ineland, Jens
The Fifth Annual Conference of Alter (The European Society for Disability Research), Stockholm, June 30–July 1 2016
Ineland, Jens; Martin, Molin
the Fifth Annual Conference of Alter (The European Society for Disability Research), Stockholm, June 30–July 1 2016
Ineland, Jens; Hjelte, Jan
Alter (European Society for Disability Research) 2016
Lennart, Sauer; Molin, Martin; Ineland, Jens
Education Inquiry, Co-action news 2015, Vol. 6, (1) : 53-71
Ineland, Jens
European Journal of Social Education, (26-27) : 118-136
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
Special Issue: Abstracts of the Fourth International IASSIDD Europe Regional Congress 14–17 July, 2014, Vienna : 295-
Ineland, Jens
Funktionshinder i tiden, Stockholm, 1-2 april 2014
Sauer, Lennart; Ineland, Jens; Sejlitz, Hanna
Socialmedicinsk Tidskrift, (6) : 640-650
Ineland, Jens
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 19, (1) : 31-51
Ineland, Jens; Sauer, Lennart
Föreläsning och seminarium på FUB:s forskardagar ”Kropp och känsla” som vände sig till personer med utvecklingsstörning. Forskardagarna arrangerade av Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) och Stiftelsen Ala. Skövde, oktober 2013.
Ineland, Jens
Föreläsning vid konferens/utbildningshelg för pappor med intellektuella funktionsnedsättningar. Arrangerad av FUB och Klippan, utgjorde en del av FUB:s forskningsstiftelse Alas arbete med projektet Familjestöd- en mänsklig rättighet? Stockholm våren 2013
Ineland, Jens
Plenarföreläsning vid konferensen ”Gemensamma vägar” och temat Pedagogiskt arbete i utmanande lärmiljöer – ur ett specialpedagogiskt perspektiv, 29-30 oktober 2013, Umeå.
Ineland, Jens
Om samverkan: för utveckling av hälsa och välfärd, Lund: Studentlitteratur 2013 : 191-210
Grape, Ove; Ineland, Jens
Socionomens forskningssupplement, Stockholm: Sveriges socionomers, personal- & förvaltningstjänstemäns riksförbund (SSR) 2013, Vol. 34
Ineland, Jens; Rehn, David; Bäckman, Kristian
Socialvetenskaplig tidskrift, Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) 2013, Vol. 20, (1) : 53-70
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2013
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
Botkyrka kommun: Paper Talk 2013
Sauer, Lennart; Ineland, Jens