"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal

Anställda medarbetare

Ahmet Gumuscu

Jag är socionom och filosofie doktor i socialt arbete. Jag undervisar och forskar om  barn, unga och familjer i socialt arbete. 

Amanda Nyberg
Telefon
090-786 79 75

Socionom och doktorand i socialt arbete. Jag skriver min avhandling inom projektet CollAGE som undersöker samverkan för äldrevänliga miljöer mellan kommunal äldreomsorg och fysisk planering.

Andre Tetting
Telefon
090-786 70 28

Jag arbetar med allt som rör ekonomi, från budget till fakturor.

Anna Samén
Telefon
090-786 63 15

Utbildad socionom som tidigare arbetat inom äldreomsorg på olika nivåer. Jag skriver min avhandling om välfärdsteknik inom äldreomsorg och undervisar delvis på socionomprogrammet.

Anna Valverius
Telefon
090-786 67 78

Socionom med bred erfarenhet (socialpsykiatri till skolkurator). Forskar om hur vi lär oss sexuell kommunikation alltså att initiera och avvisa sex samt styra vilket typ av sex en har.

Anna-Lena Perdahl

Jag är socionom och filosofie doktor i socialt arbete. Sedan 2016 har jag uppdraget som prefekt vid institutionen för socialt arbete.

Anu-Riina Svenlin
Telefon
+358 50 3050462

Som postdoktor arbetar jag med utvärderingforskning och KAIMeR-teori. I min avhandling (2020) forskade jag om kontaktfamilj som insats med syfte att förklara hur interventionen fungerar.

Björn Blom
Telefon
090-786 93 46

Professor i socialt arbete och föreståndare vid Centrum för utvärderingsforskning (UCER)

Björn Högberg

Min nuvarande forskning handlar dels om skolans betydelse för elevers välmående, och dels om hur föräldrars arbetslöshet påverkar barns hälsa. Undervisar främst på termin 2 på socionomprogrammet.

Björn Rasmusson
Telefon
090-786 90 74
Camilla Enoxon
Telefon
090-786 70 98
Carina Nyman
Telefon
090-786 54 33
Cecilia Andersson
Telefon
090-786 98 70

Jag är studieadministratör för socionomprogrammet samt för forskarutbildningen.

 

Christin Johansson
Telefon
090-786 54 51

Internationell kontaktperson och projektledare i nätverket för samverkan kring socionomutbildningen (NFSS)

Christina Johansson
Telefon
090-786 97 86
Cristine Isaksson
Telefon
090-786 97 74
Ellinor Gustafsson
Telefon
090-786 70 94

Mina ansvarsområden är kommunikation, webb- och arkivfrågor samt forskningsadministration.

Eva Rydell
Telefon
090-786 61 29
Eva Wikström
Telefon
090-786 57 27

Min forskning och undervisning rör flyktingmigration och integration i arbete och bostad för olika migrantgrupper. 

Eva-Marie Åslin
Telefon
090-786 65 38
Faten Nouf
Telefon
090-786 65 85

Fil.dr. i socialt arbete. Biträdande Lektor. Verksam i forskningsprogrammet UserInvolve och bedriver undervisning på Socionomprogrammet. 

Fredrik Snellman
Telefon
090-786 60 08

Docent och universitetslektor i socialt arbete med ansvar för institutionens forskarutbildning och högre vetenskapliga seminarium

Frida Rudolphi
Gudrun Hedberg
Telefon
090-786 77 15

Jag är socionom och undervisar på socionomprogrammet, arbetar även som studie/programvägledare för distansstudenter och studenter med funktionsnedsättning.

Hanna Hindriks
Telefon
090-786 89 92
Helen Bergström
Telefon
090-786 98 83

Jag har studievägledning för socionomstudenter på termin 5-6-7, fristående kurser på avancerad nivå, magister/masterexamen samt tidigare studenter som vill färdigställa sin utbildning.

Hilda Näslund
Telefon
090-786 52 72
Inger Ekman
Telefon
090-786 58 80
Jan Hjelte
Telefon
090-786 62 98
Jeanette Nilsson
Telefon
090-786 68 64

Studieadministration masterprogrammet, hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, uppdragsutbildning samt forskarutbildning.  

Jens Ineland
Telefon
090-786 68 40

Docent i socialt arbete. Föreståndare för Umeå centrum för funktionshinderforskning. 

Jens Lindberg
Telefon
090-786 67 82

Jag arbetar som forskare och lärare. Mina övergripande forskningsintressen är våld i nära relation, människohanterande organisationer, samt digital välfärdsteknik.

Joel Persson
Telefon
090-786 89 16

Doktorand i socialt arbete. Forskar kring förutsättningar för SFI bland kortutbildade nyanlända.

Johanna Sundqvist
Telefon
090-786 67 21

Jag är universitetslektor och biträdande föreståndare med verksamhetsansvar för forskningsutveckling vid Enheten för polisutbildning.

Karin Ekstedt
Telefon
090-786 59 05
Karina Lundborg
Telefon
090-786 92 46
Katarina Andersson
Telefon
090-786 64 15

Jag är docent och universitetslektor i socialt arbete och leder institutionens forskningsprofil Age, Ageing and Social Welfare.

Lennart Sauer

Lektor och Filosofie doktor i Socialt arbete

Linda Arnell
Telefon
090-786 68 65
Liv Zetterberg
Magdalena Sjöberg
Telefon
090-786 95 13

Jag är sociolog och arbetar som post doktor vid institutionen för socialt arbete. Mina huvudsakliga forskningsområden är: socialt hållbara samhällen, barn- och familjeforskning, samt digitalisering.

Magnus Bergmark

Undervisar på socionomprogrammet och polishögskolan. Forskar bl.a. om kommuners arbete med psykisk hälsa och AI i socialtjänsten.

Malin Eriksson
Telefon
090-786 77 82

Jag är socionom, professor i socialt arbete och docent i folkhälsovetenskap.

Marcus Blom Nilsson
Telefon
090-786 50 64
Maria Berg
Telefon
090-786 54 37
Maria Hillörn
Telefon
090-786 75 32

Doktorand i socialt arbete, forskar om insatser för unga vuxna med psykisk ohälsa med ett fokus på organisation och välfärdssamhället

Maria Sjölund
Telefon
090-786 54 05
Maria Wallin
Telefon
090-786 95 71
Marie-Louise Snellman
Telefon
090-786 93 12

Jag är socionom, filosofie doktor i socialt arbete och arbetar som lektor vid institutionen för socialt arbete.

Matthew Cashman
Telefon
090-786 51 44

Min aktuella forskning handlar om skolpolitikens betydelse för elevers hälsa, i Sverige och internationellt.

Mei Jiang
Telefon
090-786 56 37
Mojgan Padyab
Telefon
090-786 62 49

Mojgan Padyab är docent i socialt arbete och biträdande föreståndare med ansvar för forskning på CEDAR. 

Mona Naimi
Telefon
090-786 54 16
Nawi Ng
Telefon
090-786 63 93
Ove Grape
Telefon
090-786 54 32
Pehr Andersson
Telefon
090-786 54 29
Petra Ahnlund

Universitetslektor med forskningsinriktning äldre, äldreomsorg, kompetensfrågor.

 

Pooja Paul

Min nuvarande forskning fokuserar på hur fertilitetsideal varierar mellan länder och hur det påverkas av individers attityder till jämställdhet och länders institutioner.

Robert Grahn
Telefon
090-786 79 86

Jag är socionom, filosofie doktor i socialt arbete och jag arbetar som postdoktor i STANCE-programmet. 

Sanna Bergman
Telefon
090-786 68 54

Doktorand i socialt arbete. Intresserad av innovation i offentlig sektor. Undervisar på socionomprogrammet.

Sara Lilliehorn
Telefon
090-786 71 48

Jag är socionom, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och lektor i socialt arbete. 

Simone Scarpa
Telefon
090-786 88 23

Jag är universitetslektor och docent i socialt arbete och min forskning omfattar olika områden, inklusive bostadssegregation och missbruk.

Sofia Strömgren
Telefon
090-786 74 19

Jag arbetar som webbredaktör och med kommunikation. Mina ansvarsområden är också lokalfrågor, IT-relaterade frågor, licenser och inköp.

Tove Flordh
Telefon
090-786 61 83
Ulrika Hansson
Telefon
090-786 60 57
Urban Karlsson
Telefon
090-786 56 19
Urban Markström
Telefon
090-786 54 46

Min forskning rör huvudsakligen olika aspekter av samhällsorienterat stöd till personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Veronica Lövgren
Telefon
090-786 76 52

Filosofie doktor och lektor i socialt arbete. Docent sedan 2021. 

Öncel Naldemirci
Telefon
090-786 61 88
Senast uppdaterad: 2023-09-12