Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal

Anställda medarbetare

Ahmet Gumuscu
Telefon
090-786 61 91

Min forskningsområde är barn, unga och familjer i socialtjänsten. Mitt avhandling handlar om socialt arbete i familjer med komplexa behov och om familjen som bas för insatser i Svensk socialtjänst.  

Andre Tetting
Telefon
090-786 70 28

Jag arbetar med allt som rör ekonomi, från budget till fakturor.

Ann Lundkvist
Telefon
090-786 54 94
Ann-Christin Olsson
Telefon
090-786 97 72

Studie-/programvägledare för campusprogrammets studenter på terminerna 1, 2, 3, och 4. Arbetar 50%

Anna Valverius
Telefon
090-786 67 78

Socionom med bred erfarenhet (socialpsykiatri till skolkurator). Forskar om hur vi lär oss sexuell kommunikation alltså att initiera och avvisa sex samt styra vilket typ av sex en har.

Anna-Lena Perdahl

Jag är socionom och filosofie doktor i socialt arbete. Sedan 2016 har jag uppdraget som prefekt vid institutionen för socialt arbete.

Björn Blom
Telefon
090-786 93 46

Forskar om Organisering och klientarbete; Kunskapsanvändning och professionsutövning; Utvärdering, kvalitet och resultat i socialt arbete. Undervisar på alla nivåer.

Björn Högberg

Min nuvarande forskning handlar om skolpolitikens betydelse för elevers hälsa, i Sverige och internationellt. Undervisar främst på termin 2 på socionomprogrammet.

Björn Rasmusson
Telefon
090-786 90 74
Camilla Enoxon
Telefon
090-786 70 98
Carina Nyman
Telefon
090-786 54 33
Cecilia Andersson
Telefon
090-786 98 70

Jag är studieadministratör för socionomprogrammet samt för forskarutbildningen.

 

Christin Johansson
Telefon
090-786 54 51

Internationell kontaktperson och projektledare i nätverket för samverkan kring socionomutbildningen (NFSS)

Christina Johansson
Telefon
090-786 97 86
Cristian Bortes
Telefon
090-786 63 24

Min forskning handlar om relationen mellan hälsa och ungdomars utbildningsresultat. Mer specifikt hur hälsoproblem inom familjen, såsom sjuka syskon eller föräldrar, kan påverka ungas skolgång.

Cristine Isaksson
Telefon
090-786 97 74
Ellinor Gustafsson
Telefon
090-786 70 94

Mina ansvarsområden är kommunikation, webb- och arkivfrågor samt administration kring uppdragsutbildningar.

Eva Rydell
Telefon
090-786 61 29
Eva Wikström
Telefon
090-786 57 27

Min forskning och undervisning rör flyktingmigration och integration i arbete och bostad för olika migrantgrupper. 

Faten Nouf
Telefon
090-786 65 85

Skriver en avhandling inom ämnet personer med högfungerande autism (f.d. Asperger Syndrom) i relation till arbetsmarknaden.

Fredrik Snellman
Telefon
090-786 60 08

Universitetslektor med inriktning mot ålderism och vardaglig åldersdiskriminering. Leder institutionens samarbete i det tvärvetenskapliga samverkans- och forskningsprojektet GERDA.

Frida Rudolphi
Gudrun Hedberg
Telefon
090-786 77 15

Jag är socionom och undervisar på socionomprogrammet, arbetar även som studie/programvägledare för distansstudenter och studenter med funktionsnedsättning.

Helen Bergström
Telefon
090-786 98 83

Jag har studievägledning för socionomstudenter på termin 5-6-7, fristående kurser på avancerad nivå, magister/masterexamen samt tidigare studenter som vill färdigställa sin utbildning.

Hildur Kalman
Telefon
090-786 65 72

Professor i socialt arbete, docent i vetenskapsteori, verksam inom ramen för forskningsprofilen Age, Ageing and Social Welfare.

Inger Ekman
Telefon
090-786 58 80
Jan Hjelte
Telefon
090-786 62 98
Jens Ineland
Telefon
090-786 68 40

Docent i socialt arbete. Föreståndare för Umeå centrum för funktionshinderforskning. Forskar om funktionshinder, organisationer och makt. Undervisar på socionomprogrammet. 

Jens Lindberg
Telefon
090-786 67 82

Jag arbetar som forskare och lärare. Mina övergripande forskningsintressen är våldtäkt på män, hälso- och sjukvård samt e-hälsa.

Jessica Eriksson
Telefon
090-786 69 52
Karina Lundborg
Telefon
090-786 92 46
Katarina Andersson
Telefon
090-786 64 15

Jag är docent och universitetslektor i socialt arbete och leder institutionens forskningsprofil Age, Ageing and Social Welfare.

Lennart Sauer

Lektor och Filosofie doktor i Socialt arbete, Biträdande prefekt med ansvar för utbildning & ställföreträdande prefekt

Ansvarar för övergripande utbildningsfrågor för grund- och avanceradnivå samt friståendekurser.  Bedriver forskning om funktionshinder, framförallt om och med personer med intellektuella funktionshinder. Undervisar på socionomprogrammet och fristående kurser.

Linda Arnell
Telefon
090-786 68 65
Magnus Bergmark

Undervisar på socionomprogrammet och forskar om kommuners arbete med psykisk hälsa, inklusive implementering av psykosociala insatser, evidensbaserad praktik, samverkan, välfärdsprojekt och policy.

Malin Eriksson
Telefon
090-786 77 82

Jag är socionom, professor i socialt arbete och docent i folkhälsovetenskap.

Marcus Blom Nilsson
Telefon
090-786 50 64
Marek Perlinski
Telefon
090-786 71 86
Margaretha Uttjek
Telefon
090-786 98 78

J

Maria Berg
Telefon
090-786 54 37
Maria Wallin
Telefon
090-786 95 71
Mei Jiang
Telefon
090-786 56 37
Mimmi Alm
Telefon
090-786 88 92
Mojgan Padyab
Telefon
090-786 62 49

Mojgan Padyab är docent i socialt arbete

Ove Grape
Telefon
090-786 54 32
Pehr Andersson
Telefon
090-786 54 29
Petra Ahnlund

Jag arbetar som lektor vid institutionen för socialt arbete. Jag är studierektor för avancerad nivå och forskarutbildningen samt biträdande prefekt med ansvar för forskning.

 

Robert Grahn
Telefon
090-786 79 86

Jag är socionom, filosofie doktor i socialt arbete och jag arbetar som postdoktor i STANCE-programmet. 

Sara Lilliehorn
Telefon
090-786 71 48

Jag är socionom, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och lektor i socialt arbete. 

Simone Scarpa
Telefon
090-786 88 23
Urban Karlsson
Telefon
090-786 56 19
Urban Markström
Telefon
090-786 54 46

Min forskning rör huvudsakligen olika aspekter av samhällsorienterat stöd till personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Veronica Lövgren
Telefon
090-786 76 52

Filosofie doktor och lektor i socialt arbete. 

William Vestman Malmi

Jag är studieadministratör för forskarutbildningen, ansvarig för lokaler, IT-kontaktperson, Systemadministratör, webbredaktör, kommunikation, resegranskare

Öncel Naldemirci
Telefon
090-786 61 88