Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Anställda medarbetare

Ahmet Gumuscu, universitetsadjunkt, adjungerad
Telefon
090-786 61 91

Min forskningsområde är barn, unga och familjer i socialtjänsten. Mitt avhandling handlar om socialt arbete i familjer med komplexa behov och om familjen som bas för insatser i Svensk socialtjänst.  

Anders Lindström, universitetslektor
Telefon
090-786 77 74

Mina främsta intresseområden är: Familj barn, unga, och etnicitet.

Det senaste projektet är Sociala Investeringar där vår roll som följeforskare var att utvärdera olika kommunala satsningar gällande projekt riktat till barn och unga i Umeå.

Föräldrastödsprogram var en satsning som Umeå kommun gjorde som stöd till föräldrar. Min roll som utvärderare var att studera satsningar främst till föräldrar med invandrarbakgrund och deras syn på att vara förälder i Sverige.

Andre Tetting, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 70 28
Anna-Lena Perdahl, universitetslektor

Jag är socionom och filosofie doktor i socialt arbete. Sedan 2016 har jag uppdraget som prefekt vid institutionen för socialt arbete.

Björn Blom, professor
Telefon
090-786 93 46

Forskar om Organisering och klientarbete; Kunskapsanvändning och professionsutövning; Utvärdering, kvalitet och resultat i socialt arbete. Undervisar på alla nivåer.

Björn Högberg, doktorand

Min nuvarande forskning handlar om skolpolitikens betydelse för elevers hälsa, i Sverige och internationellt. Undervisar främst på termin 2 på socionomprogrammet.

Björn Rasmusson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 90 74
Carina Nyman, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 54 33
Cecilia Andersson, studieadministratör
Telefon
090-786 98 70
Christin Johansson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 54 51

Internationell kontaktperson och projektledare i nätverket för samverkan kring socionomutbildningen (NFSS)

Devin Rexvid, universitetslektor
Telefon
090-786 98 72

 

Min forskning handlar om professionsfrågor och hedersrelaterat förtryck och våld.

Ellinor Gustafsson, administratör, institution
Telefon
090-786 70 94
Eva Wikström, universitetslektor
Telefon
090-786 57 27

Min forskning och undervisning rör flyktingmigration och integration i arbete, bostad för olika migrantgrupper. Andra projekt rör naturbaserad integration och djurassisterat socialt arbete.

Evelyn Khoo, universitetslektor
Telefon
090-786 54 34
Faten Nouf, doktorand (tjänstledig)
Telefon
090-786 65 85

Skriver en avhandling inom ämnet personer med högfungerande autism (f.d. Asperger Syndrom) i relation till arbetsmarknaden.

Fredrik Snellman, universitetslektor
Telefon
090-786 60 08

Universitetslektor med inriktning mot ålderism och vardaglig åldersdiskriminering. Leder institutionens samarbete i det tvärvetenskapliga samverkans- och forskningsprojektet GERDA.

Gudrun Hedberg, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 77 15

Jag är socionom och undervisar på socionomprogrammet, arbetar även som studie/programvägledare för distansstudenter och studenter med funktionsnedsättning.

Helen Bergström, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 98 83
Hildur Kalman, professor
Telefon
090-786 65 72

Professor i socialt arbete, docent i vetenskapsteori, verksam inom ramen för forskningsprofilen Age, Ageing and Social Welfare.

Inger Ekman, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 58 80
Jan Hjelte, universitetslektor
Telefon
090-786 62 98
Jens Ineland, universitetslektor
Telefon
090-786 68 40

Undervisar och forskar om frågor som rör intellektuella funktionshinder i relation till professioner och välfärdsorganisationer.  

Jens Lindberg, forskare (tjänstledig), forskare
Telefon
090-786 67 82

Jag arbetar som forskare och lärare. Mina övergripande forskningsintressen är våldtäkt på män, hälso- och sjukvård samt e-hälsa.

Karina Nygren, universitetslektor
Telefon
090-786 92 46

Jag är forskare och lärare. Mitt forskningsfält rör sig inom psykisk ohälsa bland ungdomar samt familjebaserat socialt arbete. Är också verksam socionom på deltid. 

Katarina Andersson, universitetslektor
Telefon
090-786 64 15

Jag är docent och universitetslektor i socialt arbete och leder institutionens forskningsprofil Age, Ageing and Social Welfare.

Lennart Nygren, professor
Telefon
090-786 51 01

Jag forskar om barns, ungas och familjers välfärd och om socialt arbete med dessa kategorier. Jag undervisar inom socionom-, master- och forskarutbildningen i socialt arbete.

Lennart Sauer, universitetslektor

Lektor och Filosofie doktor i Socialt arbete, Biträdande prefekt med ansvar för utbildning & ställföreträdande prefekt

Ansvarar för övergripande utbildningsfrågor för grund- och avanceradnivå samt friståendekurser.  Bedriver forskning om funktionshinder, framförallt om och med personer med intellektuella funktionshinder. Undervisar på socionomprogrammet och fristående kurser.

Linda Arnell, timlärare, universitetslektor
Telefon
090-786 62 78
Magnus Bergmark, postdoktor

Undervisar på socionomprogrammet. Forskar om implementering av psykosociala insatser, vilket bl.a. inbegriper evidensbaserad praktik, samverkan, välfärdsprojekt och policy.

Malin Eriksson, universitetslektor
Telefon
090-786 77 82

Jag är socionom, lektor i socialt arbete och docent i folkhälsovetenskap.

Marek Perlinski, universitetslektor
Telefon
090-786 71 86
Margaretha Uttjek, universitetslektor
Telefon
090-786 98 78

J

Maria Berg, studieadministratör
Telefon
090-786 54 37
Maria Wallin, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 95 71
Mojgan Padyab, universitetslektor
Telefon
090-786 62 49

Mojgan Padyab är docent i socialt arbete

Ove Grape, universitetslektor
Telefon
090-786 54 32
Pehr Andersson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 54 29
Petra Ahnlund, universitetslektor

Jag arbetar som lektor och forskare vid institutionen för socialt arbete och jag är studierektor för avancerad nivå och forskarutbildningsansvarig vid institutionen för socialt arbete.

Pär Salander, professor, senior
Telefon
090-786 93 30

Min forskning fokuserar på hur patienter med cancer hanterar sin utsatthet samt hur vardagengestaltas. Vi söker också  beskriva och analysera kuratorsfunktionen i cancersjukvården.

Robert Grahn, postdoktor
Telefon
090-786 79 86

Jag är socionom, filosofie doktor i socialt arbete och jag arbetar som postdoktor i STANCE-programmet. 

Sara Lilliehorn, universitetslektor
Telefon
090-786 71 48
Simone Scarpa, universitetslektor
Telefon
090-786 88 23
Tommy Andersson, universitetslektor, senior
Telefon
090-786 54 36
Urban Karlsson, universitetslektor
Telefon
090-786 56 19
Urban Markström, professor
Telefon
090-786 54 46

Min forskning rör huvudsakligen olika aspekter av samhällsorienterat stöd till personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Veronica Lövgren, universitetslektor
Telefon
090-786 76 52

Filosofie doktor och lektor i socialt arbete, samt forskningsledare/föreståndare för Umeå centrum för funktionshinderforskning. 

William Vestman Malmi, administratör, institution

Studieadministration forskarutbildning, IT-ansvarig, systemansvarig, webbansvarig, resegranskare, katalogansvarig

Öncel Naldemirci, universitetslektor
Telefon
090-786 61 88