Skip to content
Personalbild Johan Strandberg

Johan Strandberg

+46 90 786 88 26

MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, F332 Umeå universitet, 901 87 Umeå