"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Karin Åström

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Law
Location
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2022, Vol. 109, (2) : 250-270
Enarsson, Therese; Åström, Karin
Europarättslig tidskrift, Europarättslig tidskrift 2022, Vol. 25, (3) : 415-436
Enkvist, Victoria; Åström, Karin
Brottsoffer: rättsliga perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 119-146
Åström, Karin
Barnkonventionen och skolan, Uppsala: Iustus förlag 2021 : 13-42
Åström, Karin
Freedom of Religion: an ambiguous Right an the Contemporary European Legal Order, Oxford: Hart Publishing Ltd 2020 : 75-98
Åström, Karin
Religion, migration och polisiärt arbete, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 47-66
Åström, Karin; Eklund Wimelius, Malin
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet
Granström, Görel; Åström, Karin
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 285-301
Åström, Karin; Granström, Görel
Brottsoffer: rättsliga perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2016 : 93-108
Åström, Karin
Socialmedicinsk Tidskrift, Stockholm: Stiftelsen Socialmedicinsk Tidskrift 2015, Vol. 92, (3) : 286-295
Åström, Karin
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 30
Åström, Karin
International Perspectives in Victimology, Tokiwa: 2013, Vol. 7, (2) : 25-35
Åström, Karin; Marmo, Marinella; Aird, Elyse
Rule of law promotion: Global perspectives, local applications, Uppsala: Iustus Förlag AB 2009 : 231-242
Åström, Karin
Lagstiftning i teori och praktik: Rapport från 2009 års forskningsinternat, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2009 : 107-116
Åström, Karin