Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Karin Åström

Karin Åström

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Law
Location
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Freedom of Religion: an ambiguous Right an the Contemporary European Legal Order, Oxford: Hart Publishing Ltd 2020 : 75-98
Åström, Karin
Religion, migration och polisiärt arbete, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 47-66
Åström, Karin; Eklund Wimelius, Malin
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet
Granström, Görel; Åström, Karin
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 285-301
Åström, Karin; Granström, Görel
Brottsoffer: rättsliga perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2016 : 93-108
Åström, Karin
Socialmedicinsk Tidskrift, Stockholm: Stiftelsen Socialmedicinsk Tidskrift 2015, Vol. 92, (3) : 286-295
Åström, Karin
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 30
Åström, Karin
International Perspectives in Victimology, Tokiwa: 2013, Vol. 7, (2) : 25-35
Åström, Karin; Marmo, Marinella; Aird, Elyse
Rule of law promotion: Global perspectives, local applications, Uppsala: Iustus Förlag AB 2009 : 231-242
Åström, Karin
Lagstiftning i teori och praktik: Rapport från 2009 års forskningsinternat, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2009 : 107-116
Åström, Karin