Skip to content

Kjell Eneslätt

Research engineer at Department of Clinical Microbiology Units: Clinical Bacteriology

kjell.eneslatt@umu.se

+46 90 785 46 59

by 6, Universitetssjukhuset, Klin bakt, 6D/2A Umeå universitet, 901 85 Umeå