"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Kjell Eneslätt

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskningsingenjör vid Institutionen för klinisk mikrobiologi Enhet: Avdelningen för infektion och immunologi
Plats
by 6, Universitetssjukhuset, Klin bakt, 6D/2A Umeå universitet, 901 85 Umeå
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 12
Lindgren, Helena; Eklund, Johan; Eneslätt, Kjell; et al.
Frontiers in Immunology, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Lindgren, Helena; Eneslätt, Kjell; Golovliov, Igor; et al.
Pathogens, MDPI 2020, Vol. 9, (5)
Lindgren, Helena; Eneslätt, Kjell; Golovliov, Igor; et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 10
Mohammadi, Nasibeh; Lindgren, Helena; Golovliov, Igor; et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 8
Eneslätt, Kjell; Golovliov, Igor; Rydén, Patrik; et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Vol. 6
Golovliov, Igor; Lindgren, Helena; Eneslätt, Kjell; et al.
Infection and Immunity, Vol. 81, (6) : 2076-2084
Lindgren, Marie; Eneslätt, Kjell; Bröms, Jeanette; et al.
PLOS ONE, Vol. 7, (3) : e32367-
Eneslätt, Kjell; Normark, Monica; Björk, Rafael; et al.
European Journal of Immunology, Weinheim: Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2011, Vol. 41, (4) : 974-980
Eneslätt, Kjell; Rietz, Cecilia; Rydén, Patrik; et al.
BMC Microbiology, Vol. 28, (8:18)
Karched, Maribasappa; Ihalin, Rikka; Eneslätt, Kjell; et al.
Lupus, Vol. 12, (10) : 766-774
Eriksson, Catharina; Eneslätt, Kjell; Ivanoff, J; et al.
Journal of Clinical Immunology, Vol. 22, (4) : 220-227
Christensson, Marta; Pettersson, Erna; Eneslätt, Kjell; et al.
Journal of Clinical Immunology, Vol. 21, (3) : 183-192
Eneslätt, Kjell; Rantapää-Dahlqvist, Solbritt; Uddhammar, Agneta; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2021 till 31 december 2025