Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 1 July 2020)

Skip to content
printicon
Staff photo Lena Karlsson

Lena Karlsson

I work as an Associate Professor and Senior Lecturer in Sociology at the Department of Sociology

Contact

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Sociology
Location
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Affiliation
Affiliated as associate professor at Centre for Demographic and Aging Research at Umeå University (CEDAR) Units: CEDAR Research
Location
Norra Beteendevetarhuset, 4 tr, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
2020
International Journal of Environmental Research and Public Health, Basel: MDPI 2020, Vol. 17, (4)
Lena, Karlsson; Häggström Lundevaller, Erling; Schumann, Barbara
2019
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 78, (1)
Lena, Karlsson; Häggström Lundevaller, Erling; Schumann, Barbara
2019
Global Health Action, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 12, (1)
Lena, Karlsson; Häggström Lundevaller, Erling; Schumann, Barbara
2019
Demographic Research, Max Planck Institute for Demographic Research 2019, Vol. 40 : 1645-1670
Sandström, Glenn; Lena, Karlsson
2019
N-IUSSP
Sandström, Glenn; Lena, Karlsson
2019
PLoS ONE, PLOS 2019, Vol. 14, (10)
Schumann, Barbara; Häggström Lundevaller, Erling; Lena, Karlsson
2018
International Journal of Environmental Research and Public Health, Basel: MDPI AG 2018, Vol. 15, (1)
Lena, Karlsson
2018
European Social Science History Conference, Belfast, Ireland, April 4-7, 2018
Lena, Karlsson; Schumann, Barbara; Lundevaller, Erling
2017
Critical Sociology, Sage Publications 2017, Vol. 43, (7-8) : 1045-1061
Karlsson, Lena
2017
Population of Association of America (PAA) 2017 Annual Meeting, 27–29 April 2017, Chicago, Ill.
Karlsson, Lena
2016
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi. Bd 2, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2016 : 885-912
Karlsson, Lena; Liliequist, Marianne
2016
Utblick: Sverige i en internationell jämförelse, Umeå: Sociologiska institutionen, Umeå universitet 2016 : 103-118
Lena, Karlsson
2015
Umeå: Umeå University 2015
2015
Ageing: culture & identity, Umeå: Umeå universitet 2015 : 9-15
Lundgren, Anna Sofia; Karlsson, Lena; Liliequist, Marianne; et al.
2014
Changing Society, Durham: BSA Publications Ltd 2014 : 303-303
Karlsson, Lena
2013
Demographic Research, Max Planck Institute for Demographic Research 2013, Vol. 28, (16) : 433-456
Karlsson, Lena
2012
Rivers to cross: Sami land use and the human dimension, Umeå: Vaartoe, Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2012 : 155-167
Karlsson, Lena
2012
Ageing & Society, New York: Cambridge University Press 2012, Vol. 32 : 812-832
Karlsson, Lena
2011
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University & the Royal Skyttean Society 2011, Vol. 5, (2) : 9-28
Liliequist, Marianne; Karlsson, Lena
2011
Global Health Action, Häggeby: Co-Action Publishing 2011, Vol. 4 : 8441-
Sköld, Peter; Axelsson, Per; Karlsson, Lena; et al.
2010
35th Annual Meeting of the Social Science History Association, Chicago, November 18-21, 2010
Karlsson, Lena
2009
The 26th IUSSP International Population Conference, Marrakech, 27 september-2 october 2009
Axelsson, Per; Sköld, Peter; Lena, Karlsson; et al.
2005
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 40
Karlsson, Lena
2001
Umeå studies in sociology, 116
Cigéhn, Göran; Mats, Johansson; Karlsson, Lena