"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Lena Karlsson

Lena Karlsson

Jag arbetar som docent och universitetslektor i sociologi vid Sociologiska institutionen

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Sociologiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ) Enhet: CEDAR Forskning Roll: Föreståndare
Plats
Norra Beteendevetarhuset, 4 tr, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Sedan 2017 arbetar jag som docent och universitetslektor i sociologi där jag bedriver undervisning och är verksam inom olika forskningsprojekt.
Mina forskningsområden behandlar individers uppfattning av att tillhöra en social klass (klassidentitet) och hur dessa föreställningar förändrats över tid och mellan olika grupper. Ett annat forskningsområde behandlar liv och död i historiska miljöer där jag studerar hur förväntad livslängd och mortalitetsmönster förändras i Sápmi mellan 1800 och 1900.
Med start 2018 kommer jag vara involverad i två forskningsprojekt, det ena behandlar hur gruppen av ensamboende och ensamstående äldre förändrats över tid samt skillnader i hälsa och ekonomi i förhållande till gifta/sammanboende. Projektet är en del av forskningsprogrammet "Ageing Well", förlagd vid Stockholms universitet. Det andra projektet, "CLIMAT" behandlar hur vädret och miljön påverkat spädbarnsdödlighet och dödfödda i norra Sverige under den demografiska transitionen.
Jag disputerade i sociologi 2005 vid sociologiska institutionen, Umeå universitet. Efter disputationen har jag varit postdoc vid centrum för samisk forskning (CeSam) där jag även varit involverad i det Linnestödda programmet "Ageing and Living Conditions" (ALC). Därefter har jag haft en tjänst som biträdande lektor vid Centrum för demografi och åldrandeforskning (CEDAR). Jag är affilierad forskare vid CEDAR, Umeå universitet samt SUDA, Stockholms universitet.

Journal of Family Issues, Sage Publications 2023, Vol. 44, (1) : 3-24
Oláh, Livia Sz.; Karlsson, Lena; Sandström, Glenn
Environmental Research, Elsevier 2021, Vol. 192
Junkka, Johan; Lena, Karlsson; Lundevaller, Erling; et al.
Environmental Epidemiology, Wolters Kluwer 2021, Vol. 5, (6)
Karlsson, Lena; Junkka, Johan; Häggström Lundevaller, Erling; et al.
Population and environment, Springer 2021, Vol. 43, (2) : 149-180
Karlsson, Lena; Junkka, Johan; Schumann, Barbara; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, Basel: MDPI 2020, Vol. 17, (4)
Lena, Karlsson; Häggström Lundevaller, Erling; Schumann, Barbara
Stockholm Reserach Reports in Demography, 2020:34
Oláh, Livia; Lena, Karlsson; Sandström, Glenn
Global Health Action, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 12, (1)
Lena, Karlsson; Häggström Lundevaller, Erling; Schumann, Barbara
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 78, (1)
Lena, Karlsson; Häggström Lundevaller, Erling; Schumann, Barbara
N-IUSSP
Sandström, Glenn; Lena, Karlsson
Demographic Research, Max Planck Institute for Demographic Research 2019, Vol. 40 : 1645-1670
Sandström, Glenn; Lena, Karlsson
PLOS ONE, PLOS 2019, Vol. 14, (10)
Schumann, Barbara; Häggström Lundevaller, Erling; Lena, Karlsson
International Journal of Environmental Research and Public Health, Basel: MDPI AG 2018, Vol. 15, (1)
Lena, Karlsson
European Social Science History Conference, Belfast, Ireland, April 4-7, 2018
Lena, Karlsson; Schumann, Barbara; Lundevaller, Erling
Population of Association of America (PAA) 2017 Annual Meeting, 27–29 April 2017, Chicago, Ill.
Karlsson, Lena
Critical Sociology, Sage Publications 2017, Vol. 43, (7-8) : 1045-1061
Karlsson, Lena
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi. Bd 2, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2016 : 885-912
Karlsson, Lena; Liliequist, Marianne
Utblick: Sverige i en internationell jämförelse, Umeå: Sociologiska institutionen, Umeå universitet 2016 : 103-118
Lena, Karlsson
Umeå: Umeå University 2015
Ageing: culture & identity, Umeå: Umeå universitet 2015 : 9-15
Lundgren, Anna Sofia; Karlsson, Lena; Liliequist, Marianne; et al.
Changing Society, Durham: BSA Publications Ltd 2014 : 303-303
Karlsson, Lena
Demographic Research, Max Planck Institute for Demographic Research 2013, Vol. 28, (16) : 433-456
Karlsson, Lena
Rivers to cross: Sami land use and the human dimension, Umeå: Vaartoe, Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2012 : 155-167
Karlsson, Lena
Ageing & Society, New York: Cambridge University Press 2012, Vol. 32 : 812-832
Karlsson, Lena
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University & the Royal Skyttean Society 2011, Vol. 5, (2) : 9-28
Liliequist, Marianne; Karlsson, Lena
Global Health Action, Häggeby: Co-Action Publishing 2011, Vol. 4 : 8441-
Sköld, Peter; Axelsson, Per; Karlsson, Lena; et al.
35th Annual Meeting of the Social Science History Association, Chicago, November 18-21, 2010
Karlsson, Lena
The 26th IUSSP International Population Conference, Marrakech, 27 september-2 october 2009
Axelsson, Per; Sköld, Peter; Lena, Karlsson; et al.
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 40
Karlsson, Lena
Umeå studies in sociology, 116
Cigéhn, Göran; Mats, Johansson; Karlsson, Lena