"False"
Skip to content

Students who have not changed their password since 7 May cannot log in to the student web. Read about how to change your password.

printicon
Main menu hidden.

Maria Jönsson

Professor in literature and senior lecturer at the Department for Culture and Media

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Professor at Department of Culture and Media Studies Section: -
Location
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Kultur- och medievetenskaper, 90187 Umeå

I am coordinator for the education in literature at the department. My research concerns children's literature, didactics and the teaching of literature. I'm also interested in the intersections between age, gender and sexuality and how children's literature explores questions concerning subjectivity and power. 

Tidsligheter: Ekokritiska, barnlitterära och kulturteoretiska perspektiv på tid, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) 2024 : 155-176
Jönsson, Maria
Tidsligheter: Ekokritiska, barnlitterära och kulturteoretiska perspektiv på tid, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) 2024 : 233-248
Jönsson, Maria; Ambjörnsson, Fanny
Västerbottens-Kuriren
Jönsson, Maria
Västerbottens-Kuriren
Jönsson, Maria
Västerbottens-Kuriren
Jönsson, Maria
Barnboken, The Swedish Institute for Children's Books 2023, Vol. 46
Jönsson, Maria; Widhe, Olle
Barnboken, Svenska barnboksinstitutet 2023, Vol. 46
Jönsson, Maria; Widhe, Olle
Kvinder, Køn og Forskning, Copenhagen: Københavns Universitet 2022, Vol. 34, (2) : 11-26
Berg, Linda; Lundgren, Anna Sofia; Jönsson, Maria
Samlaren: Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur, Uppsala: Svenska Litteratursällskapet 2022, Vol. 143 : 308-313
Jönsson, Maria
Samlaren: Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur, Uppsala: Svenska Litteratursällskapet 2022, Vol. 143 : 321-322
Jönsson, Maria
Tranströmer och det politiska, Lund: Ellerströms förlag 2020 : 133-151
Jönsson, Maria
Vill jag vistas här bör jag byta blick: texter om litteratur, miljö och historia tillägnade Pia Ahlbäck, Åbo: Föreningen granskaren 2020 : 183-192
Jönsson, Maria
Tidskrift för litteraturvetenskap, Lund: Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap 2019, (4) : 69-78
Borsgård, Gustav; Jönsson, Maria
Provins, Umeå: Norrländska litteratursällskapet författarcentrum norr 2019, (1) : 46-49
Jönsson, Maria
För berättelsens skull: modeller för litteraturundervisningen, Stockholm: Natur och kultur 2019 : 41-63
Jönsson, Maria
Barnboken, Stockholm: Svenska barnboksinstitutet 2019, Vol. 42
Jönsson, Maria
Tidskrift för litteraturvetenskap, Lund: Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap 2019, (1)
Jönsson, Maria
Västerbottens Kuriren, Umeå: Västerbottens Kuriren 2019, (26/9) : 23-23
Jönsson, Maria
Du ska inte tro att du är något: om Jantelagens aktualitet, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 7-15
Johansson, Anders; Jönsson, Maria
Serie Akademi
Johansson, Anders; Jönsson, Maria
Västerbottens-Kuriren
Jönsson, Maria
Västerbottens Kuriren
Jönsson, Maria
Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, (1)
Jönsson, Maria
Du ska inte tro att du är något: om Jantelagens aktualitet, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 163-183
Jönsson, Maria
Barnboken, Stockholm: Svenska barnboksinstitutet 2017, Vol. 40 : 1-17
Jönsson, Maria
Unga läser: läsning, normer och demokrati, Möklinta: Gidlunds förlag 2017 : 13-28
Jönsson, Maria
23rd Biennal Congress of the International Research Society for Children's Literature (IRSCL), York University, Toronto, Canada, 29 July - 2 August 2017
Jönsson, Maria
Gränser, mobilitet och mobilisering: Boundaries, mobility and mobilisation : Nationell konferens för genusforskning = Swedish conference for gender research, Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning 2016 : 95-96
Carbin, Maria; Jönsson, Maria
Västerbottens-Kuriren AB
Jönsson, Maria
Västerbottens-Kuriren AB
Jönsson, Maria
Västerbottens-Kuriren AB
Jönsson, Maria
Västerbottens-Kuriren AB
Jönsson, Maria
Västerbottens-Kuriren AB
Jönsson, Maria
Subjekt Södergran: om jagen i Edith Södergrans poesi, Göteborg: Makadam Förlag 2016 : 77-91
Jönsson, Maria
Västerbottens Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK-press 2015, (27 jun) : 36-36
Jönsson, Maria
Västerbottens Kuriren, Stiftelsen VK-press 2015, (10 okt) : 49-49
Jönsson, Maria
Västerbottens Kuriren, Västerbottens-Kuriren AB 2015, (4/9)
Jönsson, Maria
Västerbottens Kuriren AB, Stiftelsen VK-press 2015, (9 maj) : 49-49
Jönsson, Maria
Västerbottens Kuriren AB, Stiftelsen VK-press 2015, (28 mars) : 49-49
Jönsson, Maria
Västerbottens Kuriren AB, Västerbottens-Kuriren AB 2015, (17/04)
Jönsson, Maria
Västerbottens Kuriren AB, Umeå: Västerbottens Kuriren 2015, (6.03)
Jönsson, Maria
Litteratur och läsning: litteraturdidaktikens nya möjligheter, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 257-274
Jönsson, Maria
Västerbottens-kuriren, Umeå: 2015, (13 februari)
Jönsson, Maria
Västerbottens-Kuriren AB, 2015, nr.24.01 2015
Jönsson, Maria
Finsk tidskrift : kultur, ekonomi, politik, Åbo: Föreningen Granskaren 2015, (3-4)
Jönsson, Maria
Lund: Studentlitteratur AB 2015
Jönsson, Maria; Öhman, Anders