"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Jönsson

Professor i litteraturvetenskap med litteraturdidaktisk inriktning

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Litteraturvetenskap
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Kultur- och medievetenskaper, 90187 Umeå

Jag arbetar som lärare bland annat på Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande, masterutbildningen och på lärarutbildningen. Min forskning berör barn- och ungdomslitteratur, litteraturdidaktik och förhållandet mellan estetik och didaktik i framförallt litteratur för unga. Jag forskar också om frågor som rör subjektivitet, ålder och genus i skönlitteratur och frågor som rör queer temporalitet.

Min avhandling (Som en byracka, 2006) handlade om autofiktion och genus. Jag studerade kvinnors självbiografiska skrivande på 1970-talet och hur det kom att förändras under efterföljande decennier, med utgångspunkt i författaren Agneta Klingspors författarskap.

Därefter kom jag att interssera mig för hur ålder, genus och sexualitet samverkar i skönlitteraturen och skrev bland annat en antologi om queer tid och föreställningar om åldrande tillsammans med Fanny Ambjörnsson (Livslinjer, 2010). 

Sammanflätat med detta arbetade jag också med forskning om emotioner (t.ex. skam) och hur de formar subjektivitet och identitet, och gav tillsammans med Ingeborg Svensson och Annelie Bränström Öhman ut en antologi om känslor och genusforskning (Att känna sig fram, 2011).

Därefter fick jag möjlighet att på allvar fördjupa mig i Kerstin Thorvalls författarskap och forskning om queer temporalitet. Jag skrev en bok om hur genus, sexualitet och ålder gestaltas i Thorvalls böcker både för barn och vuxna (Behovet av närhet, 2015).Detta tema har jag även utforskat i artikeln Den tid som inte kan berättas, 2020, och En röd ballong, 2017:https://doi.org/10.14811/clr.v40i0.286

På senare år har jag kommit att intressera mig för litteraturdidaktisk forskning och barn- och ungdomslitteratur, med ett intresse för frågor om ålder och maktrelationen mellan barn och vuxna. Jag har gett ut en antologi om litteraturdidaktik tillsammans med Anders Öhman (Litteratur och läsning, 2015) där mitt bidrag handlar om "skönlitteraturens didaktik". Det som intresserar mig i detta sammanhang är skönlitteraturens plats i undervisningen och samverkan mellan estetik och didaktik. Om detta har jag även skrivit i en artikel i antologin För berättelsens skull, 2019. Under 2019 publicerade jag tillsammans med Gustav Borsgård en artikel om Literacybegreppet i Tidskrift för litteraturvetenskap. Under 2021 påbörjade jag ett tvärvetenskapligt VR-finansierat projekt tillsammans med etnologerna Anna-Sofia Lundgren och Linda Berg (projektledare) om hormonberättelser.  

En fråga jag återkommer till handlar om skönlitteraturens förmåga eller oförmåga att uttrycka subjektivitet och svara på olika maktanspråk. Detta intresse har bland annat resulterat i en antologi om den så kallade "jantelagen" och hur den används i samtidsdebatter som jag gav ut tillsammans med Anders Johansson (Du ska inte tro att du är något, 2017).

 

Västerbottens-Kuriren
Jönsson, Maria
Västerbottens-Kuriren
Jönsson, Maria
Västerbottens-Kuriren
Jönsson, Maria
Barnboken, The Swedish Institute for Children's Books 2023, Vol. 46
Jönsson, Maria; Widhe, Olle
Barnboken, Svenska barnboksinstitutet 2023, Vol. 46
Jönsson, Maria; Widhe, Olle
Kvinder, Køn og Forskning, Copenhagen: Københavns Universitet 2022, Vol. 34, (2) : 11-26
Berg, Linda; Lundgren, Anna Sofia; Jönsson, Maria
Samlaren: Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur, Uppsala: Svenska Litteratursällskapet 2022, Vol. 143 : 308-313
Jönsson, Maria
Samlaren: Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur, Uppsala: Svenska Litteratursällskapet 2022, Vol. 143 : 321-322
Jönsson, Maria
Tranströmer och det politiska, Lund: Ellerströms förlag 2020 : 133-151
Jönsson, Maria
Vill jag vistas här bör jag byta blick: texter om litteratur, miljö och historia tillägnade Pia Ahlbäck, Åbo: Föreningen granskaren 2020 : 183-192
Jönsson, Maria
Tidskrift för litteraturvetenskap, Lund: Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap 2019, (4) : 69-78
Borsgård, Gustav; Jönsson, Maria
Provins, Umeå: Norrländska litteratursällskapet författarcentrum norr 2019, (1) : 46-49
Jönsson, Maria
För berättelsens skull: modeller för litteraturundervisningen, Stockholm: Natur och kultur 2019 : 41-63
Jönsson, Maria
Barnboken, Stockholm: Svenska barnboksinstitutet 2019, Vol. 42
Jönsson, Maria
Tidskrift för litteraturvetenskap, Lund: Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap 2019, (1)
Jönsson, Maria
Västerbottens Kuriren, Umeå: Västerbottens Kuriren 2019, (26/9) : 23-23
Jönsson, Maria
Du ska inte tro att du är något: om Jantelagens aktualitet, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 7-15
Johansson, Anders; Jönsson, Maria
Serie Akademi
Johansson, Anders; Jönsson, Maria
Västerbottens-Kuriren
Jönsson, Maria
Västerbottens Kuriren
Jönsson, Maria
Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, (1)
Jönsson, Maria
Du ska inte tro att du är något: om Jantelagens aktualitet, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 163-183
Jönsson, Maria
Barnboken, Stockholm: Svenska barnboksinstitutet 2017, Vol. 40 : 1-17
Jönsson, Maria
Unga läser: läsning, normer och demokrati, Möklinta: Gidlunds förlag 2017 : 13-28
Jönsson, Maria
23rd Biennal Congress of the International Research Society for Children's Literature (IRSCL), York University, Toronto, Canada, 29 July - 2 August 2017
Jönsson, Maria
Gränser, mobilitet och mobilisering: Boundaries, mobility and mobilisation : Nationell konferens för genusforskning = Swedish conference for gender research, Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning 2016 : 95-96
Carbin, Maria; Jönsson, Maria
Västerbottens-Kuriren AB
Jönsson, Maria
Västerbottens-Kuriren AB
Jönsson, Maria
Västerbottens-Kuriren AB
Jönsson, Maria
Västerbottens-Kuriren AB
Jönsson, Maria
Västerbottens-Kuriren AB
Jönsson, Maria
Subjekt Södergran: om jagen i Edith Södergrans poesi, Göteborg: Makadam Förlag 2016 : 77-91
Jönsson, Maria
Västerbottens Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK-press 2015, (27 jun) : 36-36
Jönsson, Maria
Västerbottens Kuriren, Stiftelsen VK-press 2015, (10 okt) : 49-49
Jönsson, Maria
Västerbottens Kuriren, Västerbottens-Kuriren AB 2015, (4/9)
Jönsson, Maria
Västerbottens Kuriren AB, Stiftelsen VK-press 2015, (9 maj) : 49-49
Jönsson, Maria
Västerbottens Kuriren AB, Stiftelsen VK-press 2015, (28 mars) : 49-49
Jönsson, Maria
Västerbottens Kuriren AB, Västerbottens-Kuriren AB 2015, (17/04)
Jönsson, Maria
Västerbottens Kuriren AB, Umeå: Västerbottens Kuriren 2015, (6.03)
Jönsson, Maria
Litteratur och läsning: litteraturdidaktikens nya möjligheter, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 257-274
Jönsson, Maria
Västerbottens-kuriren, Umeå: 2015, (13 februari)
Jönsson, Maria
Västerbottens-Kuriren AB, 2015, nr.24.01 2015
Jönsson, Maria
Finsk tidskrift : kultur, ekonomi, politik, Åbo: Föreningen Granskaren 2015, (3-4)
Jönsson, Maria
Lund: Studentlitteratur AB 2015
Jönsson, Maria; Öhman, Anders
Litteratur och läsning: Litteraturdidaktikens nya möjligheter, Lund: Studentlitteratur 2015 : 9-18
Öhman, Anders; Jönsson, Maria

Jag undervisar på programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande, lärarutbildningen, masterprogrammet i litteraturvetenskap och våra nätkurser om barn- och ungdomslitteratur. Jag handleder och undervisar även på forskarutbildningen. 

SR: Död och sorg vanliga teman i vaggvisor

Maria Jönsson talar om vaggvisor och döden på en konferens inom barn- och ungdomslitteratur i Stockholm.