Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Maria Jönsson

Maria Jönsson

Docent och lektor i litteraturvetenskap. Ämneskoordinator och programansvarig för Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande.

Kontakt

E-post
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Kultur- och medievetenskaper, 90187 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Litteraturvetenskap
Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Litteraturvetenskap

Jag är programansvarig för Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande och fungerar också som ämneskoordinator för litteraturvetenskap. Mina forskning berör barn- och ungdomslitteratur, litteraturdidaktik och förhållandet mellan estetik och didaktik i framförallt litteratur för unga. Jag forskar också om frågor som rör subjektivitet, ålder och genus i skönlitteratur och frågor som rör queer temporalitet.

Min avhandling (Som en byracka, 2006) handlade om autofiktion och genus. Jag studerade kvinnors självbiografiska skrivande på 1970-talet och hur det kom att förändras under efterföljande decennier, med utgångspunkt i författaren Agneta Klingspors författarskap.

Därefter kom jag att interssera mig för hur ålder, genus och sexualitet samverkar i skönlitteraturen och skrev bland annat en antologi om queer tid och föreställningar om åldrande tillsammans med Fanny Ambjörnsson (Livslinjer, 2010).

Sammanflätat med detta arbetade jag också med forskning om emotioner (t.ex. skam) och hur de formar subjektivitet och identitet, och gav tillsammans med Ingeborg Svensson och Annelie Bränström Öhman ut en antologi om känslor och genusforskning (Att känna sig fram, 2011).

Därefter fick jag möjlighet att på allvar fördjupa mig i Kerstin Thorvalls författarskap och forskning om queer temporalitet. Jag skrev en bok om hur genus, sexualitet och ålder gestaltas i Thorvalls böcker både för barn och vuxna (Behovet av närhet, 2015).

På senare år har jag kommit att intressera mig för litteraturdidaktisk forskning och barn- och ungdomslitteratur, med ett intresse för frågor om ålder och maktrelationen mellan barn och vuxna. Jag har gett ut en antologi om litteraturdidaktik tillsammans med Anders Öhman (Litteratur och läsning, 2015) där mitt bidrag handlar om "skönlitteraturens didaktik". Det som intresserar mig i detta sammanhang är skönlitteraturens plats i undervisningen och samverkan mellan estetik och didaktik.

En fråga jag återkommer till handlar om skönlitteraturens förmåga eller oförmåga att uttrycka subjektivitet och svara på olika maktanspråk. Detta intresse har bland annat resulterat i en antologi om den så kallade "jantelagen" och hur den används i samtidsdebatter som jag gav ut tillsammans med Anders Johansson (Du ska inte tro att du är något, 2017).

2020
Tranströmer och det politiska, Lund: Ellerströms förlag 2020 : 133-151
Jönsson, Maria
2019
Tidskrift för litteraturvetenskap, Lund: Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap 2019, (4) : 69-78
Borsgård, Gustav; Jönsson, Maria
2019
Provins, Umeå: Norrländska litteratursällskapet författarcentrum norr 2019, (1) : 46-49
Jönsson, Maria
2019
För berättelsens skull: modeller för litteraturundervisningen, Stockholm: Natur och kultur 2019 : 41-63
Jönsson, Maria
2019
Barnboken, Stockholm: Svenska barnboksinstitutet 2019, Vol. 42
Jönsson, Maria
2019
Tidskrift för litteraturvetenskap, Lund: Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap 2019, (1)
Jönsson, Maria
2019
Västerbottens Kuriren, Umeå: Västerbottens Kuriren 2019, (26/9) : 23-23
Jönsson, Maria
2019
Barnboken, Stockholm: 2019, Vol. 42
Jönsson, Maria
2017
Du ska inte tro att du är något: om Jantelagens aktualitet, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 7-15
Johansson, Anders; Jönsson, Maria
2017
23rd Biennal Congress of the International Research Society for Children's Literature (IRSCL), York University, Toronto, Canada, 29 July - 2 August 2017
Jönsson, Maria
2017
Västerbottens-Kuriren
Jönsson, Maria
2017
Västerbottens Kuriren
Jönsson, Maria
2017
Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, (1)
Jönsson, Maria
2017
Du ska inte tro att du är något: om Jantelagens aktualitet, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 163-183
Jönsson, Maria
2017
Barnboken, Stockholm: Svenska barnboksinstitutet 2017, Vol. 40 : 1-17
Jönsson, Maria
2017
Unga läser: läsning, normer och demokrati, Möklinta: Gidlunds förlag 2017 : 13-28
Jönsson, Maria
2016
Gränser, mobilitet och mobilisering: Boundaries, mobility and mobilisation : Nationell konferens för genusforskning = Swedish conference for gender research, Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning 2016 : 95-96
Carbin, Maria; Jönsson, Maria
2016
Västerbottens-Kuriren AB
Jönsson, Maria
2016
Västerbottens-Kuriren AB
Jönsson, Maria
2016
Västerbottens-Kuriren AB
Jönsson, Maria
2016
Västerbottens-Kuriren AB
Jönsson, Maria
2016
Västerbottens-Kuriren AB
Jönsson, Maria
2016
Subjekt Södergran: om jagen i Edith Södergrans poesi, Göteborg: Makadam Förlag 2016 : 77-91
Jönsson, Maria
2015
Finsk tidskrift : kultur, ekonomi, politik, Åbo: Föreningen Granskaren 2015, (3-4)
Jönsson, Maria
2015
Västerbottens Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK-press 2015, (27 jun) : 36-36
Jönsson, Maria
2015
Västerbottens Kuriren, Stiftelsen VK-press 2015, (10 okt) : 49-49
Jönsson, Maria
2015
Västerbottens Kuriren, Västerbottens-Kuriren AB 2015, (4/9)
Jönsson, Maria
2015
Västerbottens Kuriren AB, Stiftelsen VK-press 2015, (9 maj) : 49-49
Jönsson, Maria
2015
Västerbottens Kuriren AB, Stiftelsen VK-press 2015, (28 mars) : 49-49
Jönsson, Maria
2015
Västerbottens Kuriren AB, Västerbottens-Kuriren AB 2015, (17/04)
Jönsson, Maria
2015
Västerbottens Kuriren AB, Umeå: Västerbottens Kuriren 2015, (6.03)
Jönsson, Maria
2015
Litteratur och läsning: litteraturdidaktikens nya möjligheter, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 257-274
Jönsson, Maria
2015
Västerbottens-kuriren, Umeå: 2015, (13 februari)
Jönsson, Maria
2015
Västerbottens-Kuriren AB, 2015, nr.24.01 2015
Jönsson, Maria
2015
Litteratur och läsning: Litteraturdidaktikens nya möjligheter, Lund: Studentlitteratur 2015 : 9-18
Öhman, Anders; Jönsson, Maria
2014
Finsk tidskrift : kultur, ekonomi, politik, (3-4) : 71-85
Jönsson, Maria
2014
Walking beside: Challenging the role of emotions in normalization, Sundsvall: Forum for Gender Studies, Mid-Sweden University 2014 : 114-125
Jönsson, Maria; Rådström, Anna
2013
Tidskrift för litteraturvetenskap, Lund: Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap 2013, (3-4)
Jönsson, Maria
2013
Umeå 1314-2014: 100 berättelser om 700 år, Skellefteå: Artos & Norma 2013 : 283-288
Jönsson, Maria
2013
Samlaren: Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur, Uppsala: Svenska litteratursällskapet 2013, Vol. 134 : 360-362
Jönsson, Maria
2013
Samlaren: Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur, Uppsala: Svenska litteratursällskapet 2013, Vol. 134 : 360-362
Jönsson, Maria
2013
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper 2013, (4)
Jönsson, Maria; Rådström, Anna
2013
The Emotional Politics of Research Collaboration, New York: Routledge 2013 : 130-143
Jönsson, Maria; Rådström, Anna
2012
Tidskrift för litteraturvetenskap, Lund: Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap 2012, (1) : 82-85
Jönsson, Maria
SR: Död och sorg vanliga teman i vaggvisor
SR: Död och sorg vanliga teman i vaggvisor

Maria Jönsson talar om vaggvisor och döden på en konferens inom barn- och ungdomslitteratur i Stockholm.