"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Mats Sjöström

Mats Sjöström

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Associate professor, senior consultant dentist at Department of Odontology Units: School of Dentistry, Oral and Maxillofacial Surgery
Location
1D, 8 tr, Norrlands universitetssjukhus Västerbottens läns landsting, 901 85 Umeå
Acta Oto-Laryngologica
Danielsson, Daniel; Hagel, Eva; Dybeck-Udd, Sebastian; et al.
Dental, oral and maxillofacial research, Vol. 8 : 1-11
Ferreira, Daniela Machado; Sjöström, Mats
Clinics in surgery, Remedy Publications 2022, Vol. 7, (1)
Hasselby, Hedvig; Danielsson, Karin; Sjöström, Mats
European Journal of Orthodontics
Krämer, Anke; Sjöström, Mats; Apelthun, Catharina; et al.
Acta Oto-Laryngologica
Sjöström, Mats; Danielsson, Daniel; Munck-Wikland, Eva; et al.
BMC Oral Health, Springer Nature 2022, Vol. 22, (1)
Sjöström, Mats; Lund, Bodil; Sunzel, Bo; et al.
European Journal of Orthodontics, Oxford University Press 2021, Vol. 43, (2) : 136-143
Krämer, Anke; Sjöström, Mats; Hallman, Mats; et al.
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, Elsevier 2021, Vol. 132, (3) : 281-287
Lundberg, Joakim; Levring Jäghagen, Eva; Sjöström, Mats
Clinics in Surgery, Remedy Publications 2020, Vol. 5
Flaieh, Zara; Sjöström, Mats
European Journal of Orthodontics, Oxford University Press 2020, Vol. 42, (5) : 551-558
Krämer, Anke; Sjöström, Mats; Hallman, Mats; et al.
Clinics in Surgery, Remedy Publications 2020, Vol. 5 : 1-8
Starefeldt, Matilda; Ganoo, Tulika; Sjöström, Mats
Oral and Maxillofacial Surgery Cases, Elsevier 2020, Vol. 6, (4)
Sultana, Afia; Sjöström, Mats
Journal of Periodontology, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 90, (2) : 200-207
Kindstedt, Elin; Holm, Cecilia Koskinen; Palmqvist, Py; et al.
Journal of Forensic Odonto-Stomatology, International organization for forensci odonto-stomatology 2019, Vol. 37, (2) : 18-24
Lundberg, Emelie; Mihajlovic, Natalie Strandberg; Sjöström, Mats; et al.
Journal of Forensic Odonto-Stomatology, International Organization for Forensic Odonto-Stomatology 2019, Vol. 37, (2) : 18-24
Lundberg, Emelie; Strandberg Mihajlovic, Natalie; Sjöström, Mats; et al.
Journal Of Otolaryngology: Research, Scientific Literature 2019, Vol. 2, (2) : 1-9
Molt, Emma; Ganoo, Tulika; Sjöström, Mats
Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2019 : 28-29
Sjöström, Mats
Journal of oral and maxillofacial surgery (Print), Springer 2019, Vol. 18, (4) : 500-508
Sjöström, Mats; Ganoo, Tulika
Medicina Oral, Medicina Oral 2018, Vol. 23, (5) : e560-e563
Danielsson, Karin; Nylander, Elisabet; Sjöström, Mats; et al.
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Vol. 46, (5) : 610-613
Emanuelsson, Jonas; Allen, Carl M.; Rydin, Katarina; et al.
Clinics in Surgery Journal, Vol. 2
Sultana, Afia; Björnström, Lena; Sjöström, Mats
Tandläkartidningen, Sveriges tandläkarförbund 2016, (5) : 58-59
Harnesk Nygren, Helen; Blomstrand, Lena; Graming Legert, Karin; et al.
Journal of Forensic Odonto-Stomatology, Vol. 34, (1) : 1-9
Johansson, Johan; Bladh, Magnus; Sjöström, Mats; et al.
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, Elsevier 2016, Vol. 122, (4) : E125-E130
Rydin, Katarina; Sjöström, Mats; Warfvinge, Gunnar
Andrup, Max; Elenius, Jesper; Ramirez, Eusebio; et al.
Journal of oral and maxillofacial surgery (Print), Vol. 72, (11) : 2109-2114
Westerlund, Anna; Sjöström, Mats; Bjornstrom, Lena; et al.
Clinical Implant Dentistry and Related Research, Hoboken: Wiley-Blackwell 2013, Vol. 15, (3) : 367-379
Sjöström, Mats; Sennerby, Lars; Lundgren, Stefan
Tandläkartidningen, Vol. 100, (5) : 72-73
Lundgren, Stefan; Nyström, Elisabeth; Sennerby, Lars; et al.
Periodontology 2000, Vol. 47 : 143-61
Lundgren, Stefan; Sjöström, Mats; Nyström, Elisabeth; et al.
Clinical Implant Dentistry and Related Research, Vol. 9, (1) : 46-59
Sjöström, Mats; Sennerby, Lars; Nilson, Hans; et al.
International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, Vol. 21, (1) : 52-62
Sjöström, Mats; Lundgren, Stefan; Sennerby, Lars
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Vol. 34, (1) : 45-51
Sjöström, Mats; Lundgren, Stefan; Nilson, Hans; et al.
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Vol. 28, (1) : 31-37
Lundgren, Stefan; Rasmusson, Lars; Sjöström, Mats; et al.
Kindstedt, Elin; Koskinen Holm, Cecilia; Palmqvist, Py; et al.