"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mats Sjöström

Docent i oral och maxillofacial kirurgi, meriterad lärare samt övertandläkare i käkkirurgi. Jag arbetar som universitetslektor vid odontologiska institutionen.

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor, specialistutbildad tandläkare vid Institutionen för odontologi Enhet: Tandläkarutbildningen, Käkkirurgi/Oral and Maxillofacial Surgery
Plats
1D, 8 tr, Norrlands universitetssjukhus Västerbottens läns landsting, 901 85 Umeå

Tjänsten är en kombinationstjänst där utbildning blandas med kliniskt patientarbete och forskning inom det käkkirurgiska vårdområdet. Min grundutbildning är tandläkaryrket. Redan tidigt vaknade mitt intresse för de kirurgiska behandlingarna i käk- och ansiktsregionen vilket förde mig till en specialistutbildning som käkkirurg. 
Undervisningsdelen i min tjänst innebär grundutbildning för framförallt tandläkarprogrammets studenter. Jag möter studenterna i en spännande del av deras utbildning då de på termin fem ska börja med den kliniska patientbehandlingen. Vi undervisar dem i är att lägga tandläkarbedövning. Därefter möter jag dem regelbundet under utbildningens senare del inom kirurgikurser samt som handledare i deras examensarbeten.
Vidare ger jag fort- och vidareutbildningskurser för tandsköterskor som vidareutbildar sig inom det käkkirurgiska vårdområdet. Jag fungerar även som handledare till tandläkare som utbildar sig till specialister inom käkkirurgi. 
Den stora fördelen med tjänsten som universitetslektor innebär att jag har förmånen att bedriva forskning inom min specialitet. När det gäller forskningsområden förkuserar jag just nu på behandlingsutvärdering av patientbehandlingar som jag och mina kollegor utför.
De områden jag fokuserar min forskning på är överkäkens uppbyggnad i samband med läpp-, käk- gomspalt samt utvärdering av käkoperationer som utförs för att åtgärda medfödda eller förvärvade bettfel.

Käkkirurg prisas för pedagogisk förmåga

Acta Oto-Laryngologica, Taylor & Francis Group 2023, Vol. 143, (1) : 77-84
Danielsson, Daniel; Hagel, Eva; Dybeck-Udd, Sebastian; et al.
BMC Oral Health, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Koskinen Holm, Cecilia; Johansson, Lena C.; Brundin, Malin; et al.
European Journal of Orthodontics, Oxford University Press 2023, Vol. 45, (1) : 68-78
Krämer, Anke; Sjöström, Mats; Apelthun, Catharina; et al.
Journal of Clinical Medicine, MDPI 2023, Vol. 12, (23)
Terheyden, Hendrik; Raghoebar, Gerry M.; Sjöström, Mats; et al.
Oral and Maxillofacial Surgery, Springer 2023, Vol. 27, (1) : 43-52
Åkesson, Fredrik; Zamure-Damberga, Liene; Lundgren, Stefan; et al.
Dental, oral and maxillofacial research, Vol. 8 : 1-11
Ferreira, Daniela Machado; Sjöström, Mats
Clinics in surgery, Remedy Publications 2022, Vol. 7, (1)
Hasselby, Hedvig; Danielsson, Karin; Sjöström, Mats
Acta Oto-Laryngologica
Sjöström, Mats; Danielsson, Daniel; Munck-Wikland, Eva; et al.
BMC Oral Health, Springer Nature 2022, Vol. 22, (1)
Sjöström, Mats; Lund, Bodil; Sunzel, Bo; et al.
European Journal of Orthodontics, Oxford University Press 2021, Vol. 43, (2) : 136-143
Krämer, Anke; Sjöström, Mats; Hallman, Mats; et al.
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, Elsevier 2021, Vol. 132, (3) : 281-287
Lundberg, Joakim; Levring Jäghagen, Eva; Sjöström, Mats
Clinics in Surgery, Remedy Publications 2020, Vol. 5
Flaieh, Zara; Sjöström, Mats
European Journal of Orthodontics, Oxford University Press 2020, Vol. 42, (5) : 551-558
Krämer, Anke; Sjöström, Mats; Hallman, Mats; et al.
Clinics in Surgery, Remedy Publications 2020, Vol. 5 : 1-8
Starefeldt, Matilda; Ganoo, Tulika; Sjöström, Mats
Oral and Maxillofacial Surgery Cases, Elsevier 2020, Vol. 6, (4)
Sultana, Afia; Sjöström, Mats
Journal of Periodontology, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 90, (2) : 200-207
Kindstedt, Elin; Holm, Cecilia Koskinen; Palmqvist, Py; et al.
Journal of Forensic Odonto-Stomatology, International organization for forensci odonto-stomatology 2019, Vol. 37, (2) : 18-24
Lundberg, Emelie; Mihajlovic, Natalie Strandberg; Sjöström, Mats; et al.
Journal of Forensic Odonto-Stomatology, International Organization for Forensic Odonto-Stomatology 2019, Vol. 37, (2) : 18-24
Lundberg, Emelie; Strandberg Mihajlovic, Natalie; Sjöström, Mats; et al.
Journal Of Otolaryngology: Research, Scientific Literature 2019, Vol. 2, (2) : 1-9
Molt, Emma; Ganoo, Tulika; Sjöström, Mats
Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2019 : 28-29
Sjöström, Mats
Journal of oral and maxillofacial surgery (Print), Springer 2019, Vol. 18, (4) : 500-508
Sjöström, Mats; Ganoo, Tulika
Medicina Oral, Medicina Oral 2018, Vol. 23, (5) : e560-e563
Danielsson, Karin; Nylander, Elisabet; Sjöström, Mats; et al.
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Vol. 46, (5) : 610-613
Emanuelsson, Jonas; Allen, Carl M.; Rydin, Katarina; et al.
Clinics in Surgery Journal, Vol. 2
Sultana, Afia; Björnström, Lena; Sjöström, Mats
Tandläkartidningen, Sveriges tandläkarförbund 2016, (5) : 58-59
Harnesk Nygren, Helen; Blomstrand, Lena; Graming Legert, Karin; et al.
Journal of Forensic Odonto-Stomatology, Vol. 34, (1) : 1-9
Johansson, Johan; Bladh, Magnus; Sjöström, Mats; et al.
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, Elsevier 2016, Vol. 122, (4) : E125-E130
Rydin, Katarina; Sjöström, Mats; Warfvinge, Gunnar
Andrup, Max; Elenius, Jesper; Ramirez, Eusebio; et al.
Journal of oral and maxillofacial surgery (Print), Vol. 72, (11) : 2109-2114
Westerlund, Anna; Sjöström, Mats; Bjornstrom, Lena; et al.
Clinical Implant Dentistry and Related Research, Hoboken: Wiley-Blackwell 2013, Vol. 15, (3) : 367-379
Sjöström, Mats; Sennerby, Lars; Lundgren, Stefan
Tandläkartidningen, Vol. 100, (5) : 72-73
Lundgren, Stefan; Nyström, Elisabeth; Sennerby, Lars; et al.
Periodontology 2000, Vol. 47 : 143-61
Lundgren, Stefan; Sjöström, Mats; Nyström, Elisabeth; et al.
Clinical Implant Dentistry and Related Research, Vol. 9, (1) : 46-59
Sjöström, Mats; Sennerby, Lars; Nilson, Hans; et al.
International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, Vol. 21, (1) : 52-62
Sjöström, Mats; Lundgren, Stefan; Sennerby, Lars
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Vol. 34, (1) : 45-51
Sjöström, Mats; Lundgren, Stefan; Nilson, Hans; et al.
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Vol. 28, (1) : 31-37
Lundgren, Stefan; Rasmusson, Lars; Sjöström, Mats; et al.
Kindstedt, Elin; Koskinen Holm, Cecilia; Palmqvist, Py; et al.