"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Monika Diehl

Educational qualifications: Distinguished university teacher

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Education
Location
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Universitetspedagogiska konferensen 2021: den goda utbildningsmiljön 2.1, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2021 : 18-19
Bonnedal, Margareta; Diehl, Monika
Examensarbete i samverkan mellan skola och lärarutbildning: erfarenheter, lärdomar och framtidsspaning, Piteå kommun 2021 : 13-15
Diehl, Monika
Examensarbete i samverkan mellan skola och lärarutbildning: erfarenheter, lärdomar och framtidsspaning, Piteå kommun 2020 : 10-12
Diehl, Monika
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 97
Diehl, Monika; Näslund, Monica; Hed, Helen
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, Vol. 16, (1) : 135-160
Diehl, Monika; Olovsson, Tord Göran
Journal of Educational Issues, Macrothink Institute 2016, Vol. 2, (1) : 36-56
Diehl, Monika
Universal Journal of Educational Research, Horizon Research Publishing 2015, Vol. 3, (8) : 489-501
Diehl, Monika; Lindgren, Joakim; Leffler, Eva
Umeå: Umeå universitet och Ifous 2013
Leffler, Eva; Lindster Norberg, Eva-Lena; Diehl, Monika; et al.