"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Monika Diehl

Jag undervisar framför allt på lärarutbildningen. Jag forskar om frågor som rör lärande och undervisning i grundskolan, och intresserar mig också för lärarstudenters skrivande och lärande.

Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Frågor om undervisning och lärande har kommit att bli en röd tråd genom mitt yrkesliv. Min mellanstadielärarutbildning avslutade jag 1985 och efter många år i yrket upplevde jag ett behov av att tillskanska mig mer kunskaper. Detta ledde till en magisterexamen 2003 och efter många år som lärarutbildare inledde jag mina doktorandstudier, vilket ledde till en doktorsexamen 2017. Avhandlingen beskriver hur entreprenöriellt lärande och entreprenörskap har banat sin väg in i undervisningen och hur detta tolkas, upplevs, beskrivs och genomförs av elever och lärare i grundskolan. Basil Bernsteins teorier utgjorde min teoretiska referensram och avhandlingens titel är således:

-Måste det här vara som en väckelserörelse? En studie om (det som kallas) entreprenöriellt lärande i grundskolan, utifrån Basil Bernsteins begreppsapparat.

Undervisning, uppdrag och utveckling

Under min tid vid Umeå universitet har jag framför allt undervisat på alla nivåer inom lärarutbildningen, allt från blivande förskollärare till blivande gymnasielärare, men också disputerade inom olika ämnen kan stöta på mig som lärare under sin utbildningstid. Det händer också att blivande poliser, psykologer, samhällsvetare och personalvetare möter mig i samband med olika inslag i deras utbildningar.

Under årens lopp har jag haft  uppdrag som jämställdhetsföreträdare, pedagogiskt ansvarig samt varit en del av programrådet för grundskollärare.

 

 

 

Universitetspedagogiska konferensen 2021: den goda utbildningsmiljön 2.1, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2021 : 18-19
Bonnedal, Margareta; Diehl, Monika
Examensarbete i samverkan mellan skola och lärarutbildning: erfarenheter, lärdomar och framtidsspaning, Piteå kommun 2021 : 13-15
Diehl, Monika
Examensarbete i samverkan mellan skola och lärarutbildning: erfarenheter, lärdomar och framtidsspaning, Piteå kommun 2020 : 10-12
Diehl, Monika
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 97
Diehl, Monika; Näslund, Monica; Hed, Helen
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, Vol. 16, (1) : 135-160
Diehl, Monika; Olovsson, Tord Göran
Journal of Educational Issues, Macrothink Institute 2016, Vol. 2, (1) : 36-56
Diehl, Monika
Universal Journal of Educational Research, Horizon Research Publishing 2015, Vol. 3, (8) : 489-501
Diehl, Monika; Lindgren, Joakim; Leffler, Eva
Umeå: Umeå universitet och Ifous 2013
Leffler, Eva; Lindster Norberg, Eva-Lena; Diehl, Monika; et al.