"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Olof Johansson

Research qualifications: Docent

Contact

Works at

Affiliation
Professor at Department of Political Science Units: Centre for Principal Development
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 53 07 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Affiliation
Affiliated as professor at Centre for Principal Development
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2023
Nihlfors, Elisabet; Jervik Steen, Linda; Johansson, Olof
School leadership in the 21th century: challenges and strategies, New York: Nova Science Publishers, Inc. 2022 : 247-276
Johansson, Olof; Ärlestig, Helene
Journal of Educational Administration, Emerald Group Publishing Limited 2022, Vol. 60, (3) : 340-353
Johansson, Olof; Ärlestig, Helene
Statsvetenskaplig Tidskrift, Lund: Fahlbeckska stiftelsen 2022, Vol. 124, (3) : 679-711
Katarina, Roos; Johansson, Olof; Svedberg, Lars
Att förbättra skolor med stöd i forskning: Exempel, analyser och utmaningar, Stockholm: Natur och kultur 2021 : 479-488
Johansson, Olof; Rönnström, Niclas
The Cultural and Social Foundations of Educational Leadership: an International Comparison, Springer Science+Business Media B.V. 2021 : 45-65
Johansson, Olof; Ärlestig, Helene
Evidence-based school development in changing demografic contexts, Dordrecht: Springer Publishing Company 2021 : 117-131
Johansson, Olof; Ärlestig, Helene
Att förbättra skolor med stöd i forskning: Exempel, analyser och utmaningar, Stockholm: Natur och kultur 2021 : 35-66
Johansson, Olof; Ärlestig, Helene
Educational Management Administration & Leadership, Sage Publications 2021, Vol. 49, (5) : 690-707
Pashiardis, Petros; Johansson, Olof
Att förbättra skolor med stöd i forskning: Exempel, analyser och utmaningar, Stockholm: Natur och kultur 2021 : 9-31
Rönnström, Niclas; Johansson, Olof
Att leda mot skolans mål: vägval och möjligheter, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 63-80
Andersson, Anderz; Johansson, Olof
Att leda mot skolans mål: vägval och möjligheter, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 11-20
Johansson, Olof; Svedberg, Lars
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020
Att leda mot skolans mål: vägval och möjligheter, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 305-316
Johansson, Olof; Svedberg, Lars
Educational Authorities and the Schools, Springer 2020 : 409-420
Johansson, Olof; Ärlestig, Helene
Educational Authorities and the Schools, Springer 2020 : 1-15
Johansson, Olof; Ärlestig, Helene
Att leda mot skolans mål: vägval och möjligheter, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 143-160
Johansson, Olof; Ärlestig, Helene
International Journal of Leadership in Education, Taylor & Francis Group 2020, Vol. 3, (1) : 41-56
Merchant, Betty; Johansson, Olof; Ärlestig, Helene
Educational Governance Resarch, 13
Ärlestig, Helene; Johansson, Olof
Educational Authorities and the Schools, Springer 2020 : 93-108
Ärlestig, Helene; Johansson, Olof
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2018
Nihlfors, Elisabet; Jervik Steen, Linda; Johansson, Olof
Skoljuridik, Malmö: Liber 2016 : 19-38
Johansson, Olof
Nordic superintendents: agents in a broken chain, Springer 2016 : 139-173
Johansson, Olof; Nihlfors, Elisabet; Jervik Steen, Linda; et al.
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016
Nordic Superintendents: Agents in a Broken Chain, London: Springer 2016 : 233-264
Kofod, Klas Kasper; Johansson, Olof; Merok Paulsen, Jan; et al.
International Studies in Educational Administration, Vol. 44, (2) : 55-76
Lapointe, Claire; Langlois, Lyse; Valois, Pierre; et al.
Nordic superintendents: agents in a broken chain, London: Springer 2016 : 177-205
Moos, Lejf; Johansson, Olof; Merok Paulsen, Jan; et al.
Nordic superintendents: agens in a broken chain, Springer 2016 : 287-310
Moos, Lejf; Paulsen, Jan Merok; Johansson, Olof; et al.
London: Bloomsbury Academic 2016
Successful school leadership: international perspectives, London: Bloomsbury Academic 2016 : 1-12
Pashiardis, Petros; Johansson, Olof
Successful school leadership: international perspectives, London: Bloomsbury Academic 2016 : 195-207
Pashiardis, Petros; Pashiardis, Georgia; Johansson, Olof
Studies in Educational Leadership, 21
A decade of research on school principals: cases from 24 countries, Dordrecht: Springer Publishing Company 2016 : 103-122
Ärlestig, Helene; Johansson, Olof; Nihlfors, Elisabet
50 år med Statsvetenskap i Umeå, Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 2015 : 53-83
Lidström, Anders; Eckerberg, Katarina; Wimelius, Malin E.; et al.
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2015
Nihlfors, Elisabet; Jervik Steen, Linda; Johansson, Olof
Nihlfors, Elisabet; Johansson, Olof; Jervik Steen, Linda
Leadership and Policy in Schools, Routledge 2014, Vol. 13, (4) : 466-473
Björk, Lars G.; Johansson, Olof; Bredeson, Paul
International Journal of Educational Management, Emerald Group Publishing Limited 2014, Vol. 28, (7) : 785-797
Drysdale, Lawrie; Bennett, Jeffrey; Murakami, Elizabeth T.; et al.
Framgångsrika skolor: mer om struktur, kultur, ledarskap, Studentlitteratur AB 2014 : 9-22
Höög, Jonas; Johansson, Olof
Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy, Gleerups Utbildning AB 2014 : 13-24
Johansson, Olof; Nihlfors, Elisabet
The educational superintendent between trust and regulation: an international perspective, Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, Inc. 2014 : 193-206
Johansson, Olof; Nihlfors, Elisabet
Leadership and Policy in Schools, Routledge 2014, Vol. 13, (4) : 362-382
Johansson, Olof; Nihlfors, Elisabet
School Boards in the Governance Process, Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V. 2014 : 67-83
Johansson, Olof; Nihlfors, Elisabet; Jervik Steen, Linda
School Boards in the Governance Process, Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V. 2014 : 117-133
Kofod, Klaus Kasper; Paulsen, Jan Merok; Johansson, Olof; et al.
International Journal of Educational Management, Emerald Group Publishing Limited 2014, Vol. 28, (7) : 813-822
Merok Paulsen, J.; Johansson, Olof; Moos, Lejf; et al.
SKolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy, Gleerups Utbildning AB 2014 : 231-239
Nihlfors, Elisabet; Johansson, Olof
Ledarskapet i centrum: om rektor och förskolechef, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 99-112
Norberg, Katarina; Johansson, Olof