Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 20 October 2020)

Skip to content
printicon
Staff photo Olof Johansson

Olof Johansson

Contact

Works at

Affiliation
Professor at Department of Political Science Units: Centre for Principal Development
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 53 07 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Affiliation
Affiliated as professor at Centre for Principal Development
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
2020
International Journal of Leadership in Education, Taylor & Francis Group 2020, Vol. 3, (1) : 41-56
Merchant, Betty; Johansson, Olof; Ärlestig, Helene
2020
Educational Management Administration & Leadership
Pashiardis, Petros; Johansson, Olof
2020
Educational Governance Resarch, 13
Ärlestig, Helene; Johansson, Olof
2016
Skoljuridik, Malmö: Liber 2016 : 19-38
Johansson, Olof
2016
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016
2016
Nordic Superintendents: Agents in a Broken Chain, London: Springer 2016 : 233-264
Kofod, Klas Kasper; Johansson, Olof; Merok Paulsen, Jan; et al.
2016
International Studies in Educational Administration, Vol. 44, (2) : 55-76
Lapointe, Claire; Langlois, Lyse; Valois, Pierre; et al.
2016
London: Bloomsbury Academic 2016
2016
Successful school leadership: international perspectives, London: Bloomsbury Academic 2016 : 1-12
Pashiardis, Petros; Johansson, Olof
2016
Successful school leadership: international perspectives, London: Bloomsbury Academic 2016 : 195-207
Pashiardis, Petros; Pashiardis, Georgia; Johansson, Olof
2016
Studies in Educational Leadership, 21
2016
A decade of research on school principals: cases from 24 countries, Dordrecht: Springer Publishing Company 2016 : 103-122
Ärlestig, Helene; Johansson, Olof; Nihlfors, Elisabet
2015
Nordic Superintendents: Agents in a Broken Chain, London: Springer 2015 : 139-176
Johansson, Olof; Nihlfors, Elisabet; Jervik-Steen, Linda; et al.
2015
50 år med Statsvetenskap i Umeå, Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 2015 : 53-83
Lidström, Anders; Eckerberg, Katarina; Wimelius, Malin E.; et al.
2015
Nordic Superintendents: Agents in a Broken Chain, London: Springer 2015 : 177-206
Moos, Lejf; Johansson, Olof; Merok Paulsen, Jan; et al.
2014
International Journal of Educational Management, Emerald Group Publishing Limited 2014, Vol. 28, (7) : 785-797
Drysdale, Lawrie; Bennett, Jeffrey; Murakami, Elizabeth T.; et al.
2014
Framgångsrika skolor: mer om struktur, kultur, ledarskap, Studentlitteratur AB 2014 : 9-22
Höög, Jonas; Johansson, Olof
2014
Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy, Gleerups Utbildning AB 2014 : 13-24
Johansson, Olof; Nihlfors, Elisabet
2014
The educational superintendent between trust and regulation: an international perspective, Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, Inc. 2014 : 193-206
Johansson, Olof; Nihlfors, Elisabet
2014
School Boards in the Governance Process, Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V. 2014 : 67-83
Johansson, Olof; Nihlfors, Elisabet; Jervik Steen, Linda
2014
School Boards in the Governance Process, Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V. 2014 : 117-133
Kofod, Klaus Kasper; Paulsen, Jan Merok; Johansson, Olof; et al.
2014
International Journal of Educational Management, Emerald Group Publishing Limited 2014, Vol. 28, (7) : 813-822
Merok Paulsen, J.; Johansson, Olof; Moos, Lejf; et al.
2014
SKolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy, Gleerups Utbildning AB 2014 : 231-239
Nihlfors, Elisabet; Johansson, Olof
2014
Ledarskapet i centrum: om rektor och förskolechef, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 99-112
Norberg, Katarina; Johansson, Olof
2014
Handbook of ethical educational leadership, New York: Routledge 2014 : 426-438
Norberg, Katarina; Johansson, Olof
2013
Transnational influences on values and practices in Nordic educational leadership: is there a Nordic model?, Dordrecht: Springer 2013 : 73-85
Holmgren, Mikael; Johansson, Olof; Nihlfors, Elisabet
2013
Transnational Influences on Values and Practices in Nordic Educational Leadership: Is there a Nordic Model?, Amsterdam: Springer Netherlands 2013 : 173-192
Johansson, Olof; Holmgren, Mikael; Nihlfors, Elisabet; et al.
2013
Att leda mot skolans mål, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2013 : 21-26
Johansson, Olof; Svedberg, Lars
2013
Att leda mot skolans mål, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2013 : 271-278
Johansson, Olof; Svedberg, Lars
2013
Att leda mot skolans mål, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2013 : 13-20
Johansson, Olof; Svedberg, Lars
2013
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2013
2013
Transnational influences on values and practices in Nordic educational leadership: is there a Nordic model?, Amsterdam: Springer Netherlands 2013 : 113-131
Moos, Lejf; Hansen, Börkur; Bjørk, Göran; et al.
2013
Transnational Influences on Values and Practices in Nordic Educational Leadership: Is there a Nordic Model?, Amsterdam: Springer Netherlands 2013 : 159-172
Moos, Lejf; Johansson, Olof; Skedsmo, Guri
2013
Stockholm: SNS förlag 2013
Nihlfors, Elisabet; Johansson, Olof
2013
Transnational influences on values and practices in Nordic educational leadership: is there a Nordic model?, Amsterdam: Springer Netherlands 2013 : 193-212
Nihlfors, Elisabet; Johansson, Olof; Moos, Lejf; et al.
2012
Journal of School Public Relations, Vol. 33, (1) : 8-28
Holmgren, Mikael; Johansson, Olof; Nihlfors, Elisabet; et al.
2012
Kvalitet och kollegialitet: en vänbok till Leif Lindberg
Höög, Jonas; Johansson, Olof
2012
The Routledge International Handbook of Teacher and School Development, Routledge 2012 : 421-426
Johansson, Olof
2012
Skoljuridik, Malmö: Liber 2012 : 17-37
Johansson, Olof
2012
International Journal of Educational Management, Emerald Group Publishing Limited 2012, Vol. 26, (5) : 428-441
Merchant, Betty; Ärlestig, Helene; Garcia, Encarnacion; et al.
2011
Education Policy Analysis Archives, Arizona State University 2011, Vol. 19, (18)
Bredeson, Paul V.; Klar, Hans; Johansson, Olof
2011
US and cross-national policies, practices, and preparation: implications for successful instructional leadership, organizational learning, and culturally responsive practices, Dordrecht: Springer Netherlands 2011 : 29-49
Day, Christopher; Jacobson, Stephen L.; Johansson, Olof
2011
How School Principals Sustain Success over Time: International Perspectives, DORDRECHT: Springer Netherlands 2011 : 167-181
Day, Christopher; Johansson, Olof; Møller, Jorunn
2011
Struktur, Kultur, Ledarskap: förutsättningar för framgångsrika skolor?
Höög, Jonas; Johansson, Olof
2011
Struktur, Kultur, Ledarskap: förutsättningar för framgångsrika skolor?
Höög, Jonas; Johansson, Olof
2011
How school principals sustain success over time: International perspectives, Springer Netherlands 2011 : 73-89
Höög, Jonas; Johansson, Olof; Olofsson, Anders