"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Richard Pettersson

Richard Pettersson

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Culture and Media Studies Units: -
Location
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré), B427 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Journal of Heritage Tourism
Pettersson, Richard; Müller, Dieter K.
Stockholm: Riksantikvarieämbetet 2021
W. Jensen, Ola; Pettersson, Richard
Kompetens i museisektorn: politik, praktik och relationen till högre utbildning, Lund: Nordic Academic Press 2019 : 193-206
Pettersson, Richard
Historisk Tidskrift, Svenska Historiska Föreningen 2017, Vol. 137, (1) : 165-167
Pettersson, Richard
Ethnologia Scandinavica, Lund: Swedish Science Press 2015, Vol. 45 : 231-234
Pettersson, Richard
Umeå 1314-2014: 100 berättelser om 700 år, Umeå; Skellefteå: Johan Nordlander-sällskapet; Artos & Norma 2013 : 397-402
Pettersson, Richard
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Lund: Föreningen för svensk kulturhistoria 2012, Vol. 95, (2) : 116-118
Pettersson, Richard
Ethnologia Scandinavica, Lund: Folklivsarkivet 2012, Vol. 42 : 203-207
Pettersson, Richard
Great Narratives of the PastTraditions and Revisions in National Museum, Linköping: Linköping University Electronic Press 2012 : 229-251
Pettersson, Richard
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Umeå universitet 2012, (2) : 40-42
Pettersson, Richard
Att återupptäcka det glömda: Aktuell forskning om forntidens förflutna i Norden, Lund: Riksantikvarieämbetet 2012 : 295-310
Pettersson, Richard
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, (1) : 46-48
Pettersson, Richard
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Lund: 2011, Vol. 94, (4) : 210-226
Pettersson, Richard
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, (2) : 120-123
Pettersson, Richard
Nordisk Museologi, Aarhus: 2009, (2) : 110-129
Pettersson, Richard
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Svenska teknologföreningens förlag 2009, (4) : 247-249
Pettersson, Richard
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Lund: Inst. för kulturvetenskaper 2009, (2) : 89-99
Pettersson, Richard
När dalen var röd och kusten blev hög
Sundin, Bo; Pettersson, Richard
Rapport från Riksantikvarieämbetet, 2007:5
Molin, Torkel; Müller, Dieter; Paju, Martin; et al.
Industrihistoriska kulturarv i regional utveckling: sociala och ekonomiska aspekter : konferens för kunskapsutveckling och nätverksbyggnad, Stockholm: Riksantikvarieämbetet 2007 : 6-6
Müller, Dieter K.; Pettersson, Richard
Fornvännen: Journal of Swedish atiquarian research, (1) : 4-
Pettersson, Richard
Kulturella perspektiv: Svensk etnologisk tidskrift, Vol. 16, (1) : 8-
Pettersson, Richard
Topos: essäer om tänkvärda platser och platsbundna tankar, Stockholm: Carlsson Bokförlag 2006 : 202-233
Pettersson, Richard
Fornvårdaren nr. 28, för Nordisk museologi 2006:1
Pettersson, Richard
För en kritisk och konstruktiv kulturmiljöforskning: Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2001-2005, Stockholm 2006 : -
Pettersson, Richard
Rig: Kulturhistorisk tidskrift grundad 1918, (4) : 3-
Pettersson, Richard
Kulturarvens dynamik: Det institutionaliserade kulturarvets förändringar, Norrköping: Tema Kultur och samhälle, Linköpings universitet 2005 : 311-321
Pettersson, Richard
Kulturens frontlinjer : skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns norr, 51
Pettersson, Richard
Kulturarvets dynamik - Det institutionaliserade kulturarvets förändringar, augusti 2004
Pettersson, Richard
Forskningsprogrammet Landskapet som arena, 7
Pettersson, Richard
Skrifter från forskningsprogrammet Landskapet som arena, 2
Pettersson, Richard