"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Staffan Ingmanson

Research qualifications: Docent

Contact

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Law
Location
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Affiliation
Affiliated as associate professor at Centre for Principal Development
Location
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Stockholm: Liber 2021
Andersson, Anderz; Edström, Örjan; Ingmanson, Staffan
Stockholm: Liber 2021
Derlén, Mattias; Ingmanson, Staffan; Lindholm, Johan
Europarättslig tidskrift, Stockholm: Europarättslig tidskrift 2021, Vol. 24, (4) : 613-633
Ingmanson, Staffan
Att arbeta för lika villkor: ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 41-63
Ingmanson, Staffan
Festskrift till Örjan Edström, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2019 : 243-257
Ingmanson, Staffan
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 41
Mannelqvist, Ruth; Ingmanson, Staffan; Ulander-Wänman, Carin
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2018
Andersson, Anderz; Ingmanson, Staffan
Festskrift till Ann Numhauser-Henning, Lund: Juristförlaget, Lund 2017 : 177-198
Edström, Örjan; Ingmanson, Staffan
IFAU Rapporter, 2017:2
Edström, Örjan; Ingmanson, Staffan; Mannelqvist, Ruth
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 169-182
Ingmanson, Staffan
Stockholm: Liber 2015
Derlén, Mattias; Ingmanson, Staffan; Lindholm, Johan
Festskrift till Catharina Calleman: i rätttens utkanter, Uppsala: Iustus förlag 2014 : 173-187
Ingmanson, Staffan
IFAU:s publikationsserier, 2014:18
Ingmanson, Staffan
Europarättslig tidskrift, Visby: eddy.se ab 2014, (1) : 117-125
Ingmanson, Staffan
Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris: Europaperspektiv 2013, London: Santérus Förlag 2013 : 179-206
Ingmanson, Staffan
Festskrift till Pär Hallström, Uppsala: Iustus förlag 2012 : 213-232
Ingmanson, Staffan
Nedslag i den nyar arbetsrätten, Malmö: Liber 2012 : 61-76
Ingmanson, Staffan
Förvaltningsrättslig Tidskrift, Stockholm: Förvaltningsrättslig tidskrift 2011, Vol. 74, (2) : 391-395
Ingmanson, Staffan
Europarättslig tidskrift, Stockholm: eddy 2011, Vol. 14, (2) : 229-246
Ingmanson, Staffan
Malmö: Liber 2010
Lindholm, Johan; Derlén, Mattias; Ingmanson, Staffan
Brussels: EU Commission 2009
Ingmanson, Staffan
Europarättslig tidskrift, Stockholm: eddy 2009, (2) : 209-230
Ingmanson, Staffan
Europarättslig tidskrift, Stockholm: Eddy 2008, (1) : 113-148
Ingmanson, Staffan
Svensk rätt i EU: en antologi, Uppsala: Iustus 2007 : 199-224
Ingmanson, Staffan
Europarättslig tidskrift : 241-274
Ingmanson, Staffan
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 11/2005
Ingmanson, Staffan
Europarättslig tidskrift : 758-765
Ingmanson, Staffan
Europarättslig tidskrift : 219-237
Ingmanson, Staffan

Research groups

Group member