"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Staffan Ingmanson

Jag är universitetslektor med inriktning på arbetsrätt, EU-rätt och skoljuridik. Undervisar bl.a. på juristprogrammet, magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt och skolledarutbildningen.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är universitetslektor och docent med inriktning på arbetsrätt, EU-rätt och skoljuridik. Undervisar bl.a. på juristprogrammet, personalvetarprogrammet, skolledarutbildningen och magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt som jag också är programansvarig för. 

Jag disputerade 2005 på en avhandling om erkännande av yrkeskvalfiktationer inom EU. Min forskning har därefter i huvudsak varit inriktad på hur EU-rätten påverkar medlemsstaternas handlingsutrymme i frågor som rör arbetsmarknad och tillgång till utbildning.

Genom åren har jag bl.a. varit sekreterare i en statlig utredning och likavillkorsföreträdare för juridiska institutionen. Sedan 2021 är jag ledamot i Samhällvetenskapliga fakultetens anställningskommitté för tillsättning av universitetslektorat m.m. och sedan 2022 ledamot i Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS).

Stockholm: Liber 2021
Andersson, Anderz; Edström, Örjan; Ingmanson, Staffan
Stockholm: Liber 2021
Derlén, Mattias; Ingmanson, Staffan; Lindholm, Johan
Europarättslig tidskrift, Stockholm: Europarättslig tidskrift 2021, Vol. 24, (4) : 613-633
Ingmanson, Staffan
Att arbeta för lika villkor: ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 41-63
Ingmanson, Staffan
Festskrift till Örjan Edström, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2019 : 243-257
Ingmanson, Staffan
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 41
Mannelqvist, Ruth; Ingmanson, Staffan; Ulander-Wänman, Carin
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2018
Andersson, Anderz; Ingmanson, Staffan
Festskrift till Ann Numhauser-Henning, Lund: Juristförlaget, Lund 2017 : 177-198
Edström, Örjan; Ingmanson, Staffan
IFAU Rapporter, 2017:2
Edström, Örjan; Ingmanson, Staffan; Mannelqvist, Ruth
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 169-182
Ingmanson, Staffan
Stockholm: Liber 2015
Derlén, Mattias; Ingmanson, Staffan; Lindholm, Johan
Festskrift till Catharina Calleman: i rätttens utkanter, Uppsala: Iustus förlag 2014 : 173-187
Ingmanson, Staffan
IFAU:s publikationsserier, 2014:18
Ingmanson, Staffan
Europarättslig tidskrift, Visby: eddy.se ab 2014, (1) : 117-125
Ingmanson, Staffan
Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris: Europaperspektiv 2013, London: Santérus Förlag 2013 : 179-206
Ingmanson, Staffan
Festskrift till Pär Hallström, Uppsala: Iustus förlag 2012 : 213-232
Ingmanson, Staffan
Nedslag i den nyar arbetsrätten, Malmö: Liber 2012 : 61-76
Ingmanson, Staffan
Förvaltningsrättslig Tidskrift, Stockholm: Förvaltningsrättslig tidskrift 2011, Vol. 74, (2) : 391-395
Ingmanson, Staffan
Europarättslig tidskrift, Stockholm: eddy 2011, Vol. 14, (2) : 229-246
Ingmanson, Staffan
Malmö: Liber 2010
Lindholm, Johan; Derlén, Mattias; Ingmanson, Staffan
Brussels: EU Commission 2009
Ingmanson, Staffan
Europarättslig tidskrift, Stockholm: eddy 2009, (2) : 209-230
Ingmanson, Staffan
Europarättslig tidskrift, Stockholm: Eddy 2008, (1) : 113-148
Ingmanson, Staffan
Svensk rätt i EU: en antologi, Uppsala: Iustus 2007 : 199-224
Ingmanson, Staffan
Europarättslig tidskrift : 241-274
Ingmanson, Staffan
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 11/2005
Ingmanson, Staffan
Europarättslig tidskrift : 758-765
Ingmanson, Staffan
Europarättslig tidskrift : 219-237
Ingmanson, Staffan

Forskargrupper

Gruppmedlem