Skip to content

Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 18 November 2020)

printicon
Staff photo Torkel Molin

Torkel Molin

Contact

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Culture and Media Studies Units: -
Location
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå
Affiliation
Affiliated as other position at Faculty of Arts, Dean's Office
Location
Förvaltningshuset, östra flygeln, plan 4, Umeå universitet, Universitetstorget Umeå universitet, 901 87 Umeå
2012
I de stora trendernas brus: Kulturella och kreativa näringar på Gotland, Visby: Gotland University Press 2012 : 444-480
Ekelund, Katarina; Larsson, Magnus; Molin, Torkel; et al.
2012
I de stora trendernas brus: Kulturella och kreativa näringar på Gotland, Visby: Gotland University Press 2012 : 299-370
Larsson, Magnus; Molin, Torkel; Petterson, Conny; et al.
2012
Att återupptäcka det glömda: aktuell forskning om forntidens förflutna i Norden, Lund: Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet 2012 : 225-233
Molin, Torkel
2012
I de stora trendernas brus: kulturella och kreativa näringar på Gotland, Visby: Gotland University Press 2012 : 395-419
Molin, Torkel; Pettersson, Conny
2012
I de stora trendernas brus: Kulturella och kreativa näringar på Gotland, Visby: Gotland University Press 2012 : 68-94
Molin, Torkel; Pettersson, Conny
2012
I de stora trendernas brus: Kulturella och kreativa näringar på Gotland, Visby: Gotland University Press 2012 : 95-101
Molin, Torkel; Pettersson, Conny
2012
I de stora trendernas brus: Kulturella och kreativa näringar på Gotland, Visby: Gotland University Press 2012 : 177-236
Molin, Torkel; Pettersson, Conny
2012
I de stora trendernas brus: Kulturella och kreativa näringar på Gotland, Visby: Gotland University Press 2012 : 14-67
Molin, Torkel; Pettersson, Conny
2010
Förutsättningar för upplevelseindustri och kreativa näringar på Gotland: forskning, utveckling och praktik i samverkan, Jönköping: EIDI, Internationella handelshögskolan i Jönköping 2010 : 33-51
Göthe, Lina; Molin, Torkel
2010
Marieholm: Kulturarv Marieholm i samarbete med KK-stiftelsen 2010
2010
Entreprenörskap i regioners tjänst: ingångar till nya näringar genom design, upplevelser, kulturarv, Jönköping: Internationella handelshögskolan. Institutet för upplevelseindustrins utveckling 2010 : 211-236
Larsson, Magnus; Molin, Torkel; Petterson, Conny
2010
Förutsättningar för upplevelseindustri och kreativa näringar på Gotland: forskning, utveckling och praktik i samverkan, Jönköping: EIDI, Internationella handelshögskolan i Jönköping 2010 : 98-99
Molin, Torkel
2010
Förutsättningar för upplevelseindustri och kreativa näringar på Gotland: forskning, utveckling och praktik i samverkan, Jönköping: EIDI, Internationella handelshögskolan i Jönköping 2010 : 89-93
Molin, Torkel; Pettersson, Conny
2010
Entreprenörskap i regioners tjänst: ingångar till nya näringar genom design, upplevelser, kulturarv, Jönköping: EIDI, Internationella handelshögskolan i Jönköping 2010 : 59-73
Molin, Torkel; Pettersson, Conny
2010
Entreprenörskap i regioners tjänst: ingångar till nya näringar genom design, upplevelser, kulturarv, Jönköping: Internationella handelshögskolan. Institutet för upplevelseindustrins utveckling 2010 : 167-192
Pettersson, Conny; Molin, Torkel
2008
Cultural Heritage and Tourism: Potential, Impact, Partnership and Governance, Vilnius: Versus Aureus 2008 : 89-95
Molin, Torkel
2007
Rapport från Riksantikvarieämbetet, 2007:5
Molin, Torkel; Müller, Dieter; Paju, Martin; et al.
2006
Topos: essäer om tänkvärda platser och platsbundna tankar, Stockholm: Carlsson Bokförlag 2006 : 234-250
Molin, Torkel
2003
Skrifter från forskningsprogrammet Landskapet som arena, 6
Molin, Torkel