"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Torkel Molin

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Museologi
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå
I de stora trendernas brus: Kulturella och kreativa näringar på Gotland, Visby: Gotland University Press 2012 : 444-480
Ekelund, Katarina; Larsson, Magnus; Molin, Torkel; et al.
I de stora trendernas brus: Kulturella och kreativa näringar på Gotland, Visby: Gotland University Press 2012 : 299-370
Larsson, Magnus; Molin, Torkel; Petterson, Conny; et al.
Att återupptäcka det glömda: aktuell forskning om forntidens förflutna i Norden, Lund: Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet 2012 : 225-233
Molin, Torkel
I de stora trendernas brus: kulturella och kreativa näringar på Gotland, Visby: Gotland University Press 2012 : 395-419
Molin, Torkel; Pettersson, Conny
I de stora trendernas brus: Kulturella och kreativa näringar på Gotland, Visby: Gotland University Press 2012 : 68-94
Molin, Torkel; Pettersson, Conny
I de stora trendernas brus: Kulturella och kreativa näringar på Gotland, Visby: Gotland University Press 2012 : 95-101
Molin, Torkel; Pettersson, Conny
I de stora trendernas brus: Kulturella och kreativa näringar på Gotland, Visby: Gotland University Press 2012 : 177-236
Molin, Torkel; Pettersson, Conny
I de stora trendernas brus: Kulturella och kreativa näringar på Gotland, Visby: Gotland University Press 2012 : 14-67
Molin, Torkel; Pettersson, Conny
Gotland University Press, 18
Pettersson, Conny; Molin, Torkel
Förutsättningar för upplevelseindustri och kreativa näringar på Gotland: forskning, utveckling och praktik i samverkan, Jönköping: EIDI, Internationella handelshögskolan i Jönköping 2010 : 33-51
Göthe, Lina; Molin, Torkel
Marieholm: Kulturarv Marieholm i samarbete med KK-stiftelsen 2010
Laimer Molin, Marianne; Molin, Torkel
Entreprenörskap i regioners tjänst: ingångar till nya näringar genom design, upplevelser, kulturarv, Jönköping: Internationella handelshögskolan. Institutet för upplevelseindustrins utveckling 2010 : 211-236
Larsson, Magnus; Molin, Torkel; Petterson, Conny
Forskning för nya näringar, 1
Larsson, Magnus; Molin, Torkel; Pettersson, Conny
Förutsättningar för upplevelseindustri och kreativa näringar på Gotland: forskning, utveckling och praktik i samverkan, Jönköping: EIDI, Internationella handelshögskolan i Jönköping 2010 : 98-99
Molin, Torkel
Förutsättningar för upplevelseindustri och kreativa näringar på Gotland: forskning, utveckling och praktik i samverkan, Jönköping: EIDI, Internationella handelshögskolan i Jönköping 2010 : 89-93
Molin, Torkel; Pettersson, Conny
Entreprenörskap i regioners tjänst: ingångar till nya näringar genom design, upplevelser, kulturarv, Jönköping: EIDI, Internationella handelshögskolan i Jönköping 2010 : 59-73
Molin, Torkel; Pettersson, Conny
Entreprenörskap i regioners tjänst: ingångar till nya näringar genom design, upplevelser, kulturarv, Jönköping: Internationella handelshögskolan. Institutet för upplevelseindustrins utveckling 2010 : 167-192
Pettersson, Conny; Molin, Torkel
Cultural Heritage and Tourism: Potential, Impact, Partnership and Governance, Vilnius: Versus Aureus 2008 : 89-95
Molin, Torkel
Rapport från Riksantikvarieämbetet, 2007:5
Molin, Torkel; Müller, Dieter; Paju, Martin; et al.
Rapport från Riksantikvarieämbetet, 4
Molin, Torkel; Paju, Martin
Topos: essäer om tänkvärda platser och platsbundna tankar, Stockholm: Carlsson Bokförlag 2006 : 234-250
Molin, Torkel
Skrifter från forskningsprogrammet Landskapet som arena, 6
Molin, Torkel