Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Science presentations

2021

Nyberg, L. (Feb 28, 2021). On Memory, Consciousness, and Sorrow. Conversation with director Katarina Pierre in conjunction with Naeem Mohaiemen's new exhibition at Bildmuseet. https://www.bildmuseet.umu.se/en/events/artist-and-researcher-talk2222_10007562/

Nyberg, L. (Jan 21, 2021). Livslångt lärande i en åldrande hjärna. Talk presented at Kunskapsnoden 2021. https://www.umu.se/kalender/kunskapsnoden-2021_9886060/

 

2020

Nyberg, L. (December 2020). Brain maintenance, a key to preserved memory in older age. Talk presented at the Brain Health for Life. Preventing Brain-Related Disability" virtual short course. https://www.youtube.com/watch?v=pGEiEtFn6ok&list=PLF9RBI96b2pgUTkkY24IkcWt5ip-AMsUK&index=5 (starts 33:33 into the clip).

Kauppi, K. (October, 2020). Påverkar genetisk risk för Alzheimers åldrandet hos friska? Talk presented at Fika efter en Forskare, Väven, Umeå, Sweden. 

Karalija, N. (January, 2020). Förlust av dopamin i den åldrade hjärnan: länkar till kognition, hjärnans struktur och funktion. Talk presented at Norra regionens årsmöte för Sveriges Neuropsykologers Förening, Umeå, Sweden. https://snpf.se/forelasning-i-samband-med-norra-regionens-arsmote-200117/

 

2018

Eriksson, J. (November 15, 2018). Functional brain imaging of conscious and unconscious processes. Presentation at Umeå Cognitive Science Day, Umeå, Sweden.

Grill, F. (November 15, 2018). Data Blitz presentation at Umeå Cognitive Science Day, Umeå, Sweden.

Sandberg, P. (November 15, 2018) Loci – Ancient mnemonic in new format. Data blitz presentation at Umeå Cognitive Science Day, Umeå, Sweden.

Stillesjö, S., Nyberg, L. & Karlsson-Wirebring, L. (November 15, 2018). Exemplar-based judgments are mirrored by brain activation in the precuneus. Poster presented at Umeå Cognitive Science Day, Umeå, Sweden.

Jonasson, L (May 21, 2018). Fysisk aktivitet och hjärnan. Presentation at Sveriges Neuropsykologers förening, Umeå, Sweden.

Nyberg, L. (May 15, 2018). Hjärnans plasticitet. Presentation at Sveriges Neuropsykologers förening, Lund, Sweden.

Nyberg, L. (February 15, 2018). Brain-centered research collaborations: experiences from UFBI. Presentation given at Faculty of Medicine 2nd Open Research Meeting, Umeå University, Sweden.

Nyberg, L. (January 27, 2018). Det åldrande minnet, presentation at Fika efter en Forskare, Väven, Umeå, Sweden.

Nyberg, L. (January 9, 2018). Challenges of neuroscience in the era of global super-aging. Presentation at Kyoto University's Higashi Ichijikan, Japan.

 

 

2017

Pudas, S. (November, 2017). The cognitive neuroscience of human aging – brain correlates and early predictors. Talk given at Umeå Cognitive science inspirational talks 2017, Umeå, Sweden.

Jonasson, L. (November 2017). Hålla hjärnan i trim. Pensionärernas riksorganisation, PRO the Swedish National Pensioners' Organisation. Robertsfors, Sweden.

Jonasson, L. (October 2017). Seminar presentation Aerobic Fitness and Healthy Brain Aging, at Brain Aging Neuroimaging Group seminar series. Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging, Harvard Medical School, Boston, USA.

Jonasson, L. (October 2017). Fysisk aktivitet och hjärnans funktioner. Pensionärernas riksorganisation, PRO the Swedish National Pensioners' Organisation. Lycksele, Sweden.

Pudas, S. (October, 2017). Skolbetyg i barndomen och demensrisk – finns det ett samband? Presentation at Kunskapsveckan at Umeå University, Umeå, Sweden.

Nyberg, L. (October, 2017). Den lärande hjärnan. Presentation at Kunskapsveckan at Umeå University, Umeå, Sweden.

Wåhlin, A. och Öhberg, F. (September, 2017). Titta hur skelettet rör sig och hur hjärnan ser ut med medicinsk teknik. Presentation at Forskarfredag at Umevatoriet, Umeå, Sweden.

Nyberg, L. (September 6, 2017). Café minnesvärt - Finns det ett samband mellan diabetes och Alzheimers sjukdom? Talk given in Örnsköldsvik, Sweden.

Nyberg, L. (April 27, 2017). Det åldrande minnet och den åldrandet hjärnan. Seminar at Karlstad University, Karlstad, Sweden.

Jonasson, L., (April 2017). PRO Teg - Hur håller vi hjärnan i trim?

Jonasson, L., (April 2017). PRO Rundvik - Hur håller vi hjärnan i trim?

Nyberg, L. (March 24, 2017). Conversation between Lars Nyberg and choreographer Helena Franzén as a prelude to the dance-performance "What's left behind" at Norrlandsoperan, Umeå, Sweden.

2016

Nyberg, L. (2016, November 10). Introduction to resting state fMRI and functional connectomics. Talk presented at Umeå Cognitive Science Days 2016, Sliperiet, Umeå, Sweden.

Stillesjö, S. (2016, November 10). Imaging the Neurocognitive Basis of Judgment Strategies Talk presented at Umeå Cognitive Science Days 2016, Sliperiet, Umeå, Sweden.

Karlsson Wirebring, L. (2016, November 10). The cognitive science of judgment and decision making. Talk presented at Umeå Cognitive Science Days 2016, Sliperiet, Umeå, Sweden.

Nyberg, L. (2016, November). Det Åldrande Minnet. Hjärndagen 2016, Stockholm.

Nyberg, L. (2016, November). Hjärnans inre liv - om hjärnans vilonätverk med särskilt fokus på "default mode". SNPF Riksstämma, Sundsvall.

Jonasson, L., (October 2016). PRO Hörnefors - Hur håller vi hjärnan i trim?

Nyberg, L. (2016, October). Hjärnans plasticitet. Presentation vid Stroketeam, Umeå.

Nyberg, L. (2016, August). Brain maintenance: Factors behind declining and preserved memory functioning in aging. Opening of LCBC, Oslo University, Norway.

Nyberg, L. (2016, May). The first 15 years: Experiences from building and running a brain-imaging centre at UmU. Opening of SUBIC, Stockholm University.

Nyberg, L. (2016, April & November). Det Åldrande Minnet. Presentation Folkuniversitetet i Umeå, Sweden.

Nyberg, L. (2016, May). Det Åldrande Minnet. Presentation Folkuniversitetet in Göteborg, Sweden.

Naesström, M. (2016, May) Kan elektroder i hjärnan mildra tvångstankar? Presentation given at Fika efter en forskare, Väven, Umeå, Sweden.

Nyberg, L. (2016, April 4). Kortikal kognition: Funktionell avbildning av minnets organisation. Talk presented at Epilepsikirurgdagarna, Elite Hotel, Umeå, Sweden.

Eriksson, J. (2016, April 4). Erfarenheter av pre-operativ klinisk fMRI. Talk presented at Epilepsikirurgdagarna, Elite Hotel, Umeå, Sweden.

2015

Eriksson, J. (2015, November 24). Medvetandet och hjärnan. Research talk given in relation to the exhibit "The world was flat" at Bildmuseet, Umeå, Sweden.

Nyberg, L. (2015, November 13). Myten om åldersglömskan. Presentation at Sopplunch och föredrag: Ersboda folkets hus, Umeå, Sweden.

Jonasson, L (2015, October 28). Fysisk aktivitets påverkan på hjärna och kognition. Lecture at Fortbidlningsdag for physical educators in Västerbotten, Umeå, Sweden.

Nyberg, L. (2015, October). Den rörliga hjärnan. Inspirational lecture, Fysioterapi 2015, Stockholm.

Nyberg, L. (2015, September). Mapping of the brain´s motor, sensory, and cognitive functions. Opening Talk for Swedish Academy of Temporomandibular. Umeå, Sweden.

Boraxbekk, CJ. (2015, April 23). Challenging the views of aging. Talk presented at TEDx, Sliperiet, Umeå, Sweden.

Jonasson, L. (2015, March 19). Prospective reward: effects on dopamine release and cognitive control. Presentation at Sympoisa on Mechanisms of reward and associative learning. Stockholm, Sweden.

Karlsson Wirebring, L. (2015, March 19). A reinforcement learning approach to testing hypotheses about causal structure. Presentation at Sympoisa on Mechanisms of reward and associative learning. Stockholm, Sweden.

Wiklund-Hörnqvist, C. (2015, March 19). Key factors that influence the Testing Effect: Repeated Retrieval & Feedback. Presentation at Sympoisa on Mechanisms of reward and associative learning. Stockholm, Sweden.

Nyberg, L. (2015, March 18). Minnet och glömska. Talk presented at Hjärnans Dag, theme day by Hjärnfonden, Stockholm, Sweden.

2014

Eriksson, J. (2014, November 4). Exploring the nature of non-conscious short-term memory. Seminar given at Linneaus Centre for Cognition, Communication and Learning, Lund University, Sweden.

Nyberg, L. (2014, October 31). Brain Maintenance – a Key to Preserved Memory and Cognition in Older Age. Lecture presented at USF Health Byrd Alzheimer's Institute, Tampa, Florida, USA.

Karlsson, L. (2014, October 29). Kan studier av hjärnan säga oss något om varför vissa lärandemetoder är bättre än andra? Talk given at Fortbildningsdagar i teknik och naturvetenskap, Umeå, Sweden.

Nyberg, L. (2014, September 30). Forskning i fokus: Hjärnan, minnet och åldrandet. Talk presented at Nobelmuseet, Stockholm, Sweden.

Nyberg, L. & Karlsson, L. (2014, September 16). Think Fast, Take it Slow, The Brain Makes it Flow. Talk presented at Sliperiet Opening Week, Umeå, Sweden.

2013

Nyberg, L (2013, October 24). Imaging brain functions: Recent trends. Invited presentation at "Smers etikdag, Gå på djupet i hjärnan". Talk presented at Rosenbads konferenscentrum, Stockholm, Sweden. Link to the talks: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/smer/objects/7bs5pxqg/ Lars talk begins around 03:15:50.

Nyberg, L. (2013, April 17). Vår aktiva hjärna. Talk presented at Medicinska Biblioteket, Umeå University, Umeå, Sweden.

Nyberg, L. (2013, January 30). Där hjärnan är huvudsaken. Talk presented at Kunskapsnoden, Stockholm, Sweden.

2012

Nyberg, L. (2012, October 9). Good memory in old age. Talk presented at Lärande luncher, Umeå, Sweden.

Nyberg, L. (2012, October 4). Interviewed at Psykologisk salong. Umeå, Sweden.