Hoppa direkt till innehållet
printicon

Statistik i bilder över mammografikohorten

Bilderna får gärna användas för information om verksamheten. Högerklicka på vald bild och välj "Spara bild som" eller "Kopiera bild". Kohorten uppdaterades till och med december 2006.

Totala antalet individer (prov och/eller enkät): 28 790 st.

Åldersfördelning i mammografikohorten

Antal provtillfällen i mammografikohorten

Antal enkäter i mammografikohorten

Antal upprepade provtillfällen i mammografikohorten

Antal upprepade enkättillfällen i mammografikohorten