"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samarbeta med oss

Enheten för polisiärt arbete är en tvärvetenskaplig utbildning med en bred kontaktyta såväl inom som utom universitetet.

Samverkan sker kontinuerligt med olika institutioner och enheter på Umeå universitet. Studenterna på polisprogrammet samverkar i termin 1 med studenter från Institutionen för psykologi och i termin 3 med studenter från Socionomprogrammet.

Externt samverkar vi med Polismyndigheten och dess regioner (uppdragsgivaren), Umeå kommun via socialtjänst och skolor samt Region Västerbotten.

Polisutbildningarna vid Linnéuniversitet, Södertörns högskola, Malmö universitet och Borås högskola är naturliga samarbetspartners i Sverige. Utbildningen är också med i det nordiska studentutbytesprogrammet Nordcop.

Vi bedriver vidareutbildning som riktar sig till såväl myndigheter som företag.

Vi är ständigt öppna för nya samarbetsmöjligheter. Är ni intresserade av samverkan med polisiärt arbete, ta kontakt med föreståndaren.

Kontakt

Daniel Skog
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 75
Senast uppdaterad: 2023-12-08