"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Polisprogrammet på campus eller distans

Du kan läsa polisprogrammet på campus eller distans. Båda varianterna innebär heltidsstudier och ger dig samma kompetens. Utbildningen ges av Umeå universitet på uppdrag av Polismyndigheten.

Campus- och distansutbildningarna utgår från samma utbildningsplan, innehåller samma kurser och ger samma kompetens inför arbetet som polis. Oavsett om du väljer att läsa på campus eller på distans så innebär utbildningen heltidsstudier. Det ställer krav på att du planerar dina studier och att du söker kunskaper på ett aktivt sätt. I båda varianterna blir du en av runt sex studenter som har samma schema och arbetar tillsammans i en så kallad "basgrupp".

På campus

Läser du programmet på campus så är det oftast föreläsningar, övningar eller andra utbildningsmoment måndag-fredag under hela terminerna i lokalerna på campus eller på Umestan. Det gör att du ofta träffar dina kurskamrater och polisstudenter på andra terminer. Vill du så kan du enkelt också lära känna fler av universitetets runt 36 000 studenter eftersom de flesta av dem också finns på campus.

På distans

Du som väljer polisutbildningen på distans läser också på heltid men har mindre schemalagd undervisning. Du bestämmer alltså till stor del själv hur och när du studerar, med stort eget ansvar för din studiedisciplin och studieplanering.

Du bedriver huvuddelen av dina studier hemifrån via en digital lärplattform. Där har du kontakt med dina lärare och studiekamrater, och där genomförs seminarier, examinationer och andra kursaktiviteter. Det innebär att du måste ha tillgång till en dator med en webbkamera, headset och bra internetuppkoppling.

Campusveckor i Umeå

Varje termin ordnas 5-7 träffar i Umeå. Campusveckorna innehåller framför allt praktiska moment som kräver fysisk närvaro, exempelvis vapenhantering, bilkörning, akutsjukvård, eller fysiska metoder vid konflikthantering. I campusveckorna ingår också oftast obligatoriska och examinerande moment. Du ordnar själv med boende i Umeå under dessa veckor.

Schemat läggs så att tiden tillsammans kan utnyttjas på bästa sätt, så i normalfallet är alla dagar (måndag-fredag) schemalagda mellan 8-17. Det kan dock se lite olika ut beroende vilka inslag som ingår i den aktuella campusveckan. För att du ska kunna planera kommer du att få detaljerad information om det aktuella schemat inför varje sammankomst.

Har du frågor? Kontakta oss!

Studievägledare

Studierektor för distansutbildningen

Studierektor för campusutbildningen

Senast uppdaterad: 2018-11-26