"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vidareutbildning

Har ni behov av att vidareutbilda era medarbetare inom områden som exempelvis hot och våld, konflikthantering, säkerhet och kris? Enheten för polisutbildning erbjuder vidareutbildning för myndigheter, företag och organisationer.

Våra kurser

Du kan beställa skräddarsydda kurser eller kortare seminarier och konferenser baserade på era behov. Några av våra kunder är Polismyndigheten, Region Västerbotten, Kustbevakningen och länsstyrelserna.
Kurser för Polismyndigheten

Våra kurser inom polisiär verksamhet.

Kurser för alla organisationer

Kurser inom exempelvis hot och våld på arbetsplatsen.

Vanliga frågor

Inom vilka områden har era lärare kompetens?

Våra lärare har polisiär eller civil bakgrund och bred kompetens inom områden som hot och våld, kommunikation och bemötande, juridik, trafik, konflikthantering, säkerhet, kris, omhändertagande, psykisk ohälsa, naturvårdsövervakning och jakttillsyn. 

Under rubriken Våra kurser kan du se kursutbudet.

Vad innehåller kursen?

Innehållet varierar mycket beroende på kurs. Varje kurs har en kursplan som beskriver innehållet. Kursplanen finns att nå via varje kurssida som du hittar via länkarna under rubriken Våra kurser.

Hur beställer jag en kurs?

Kontakta Erika Ingvarsson på Enheten för polisutbildning och beskriv vilka era önskemål och behov ser ut och begär offert. När ni godkänt offerten skriver vi en överenskommelse om att Enheten för polisutbildning har fått uppdraget att ge vidareutbildningen. Därefter förbereder vi kursen och bokar upp lärare. Deltagarna får ett välkomstbrev som beskriver hur kursen och studierna är upplagda.

Vad kostar kursen?

Kostnaden varierar beroende på kurs och hur den är upplagd. Begär offert från oss för att få en prisuppgift, se Hur beställer jag en kurs?.

När kan kursen ges?

Det beror på era önskemål och vår möjlighet att frigöra resurser i form av lärartid och bestäms i överenskommelsen med er.

Hur många deltagare bör det vara per kurs?

Deltagarantalet kan variera beroende på önskemålen hos er som beställare. En vanlig gruppstorlek brukar vara cirka 24 personer, då praktiska delar av undervisningen och grupparbeten lämpar sig för grupper om sex personer.

Vad ingår i kostnaden för kursen?

I priset för en kurs ingår genomförande, litteratur, lokaler, lärare, overheadkostnader för universitetet och administration.

Var ges kursen?

Kurserna kan ges på distans, hos oss på campus, hos er som beställare eller i en blandad form utifrån pedagogik och möjlighet. Vi kommer överens med er som beställare om upplägget.

Ger kursen högskolepoäng?

Vissa kurser ger högskolepoäng, andra inte. Det framgår av kursplanen som du hittar på varje kurssida.

Kan kursen anpassas efter våra behov?

Ja, absolut! Utifrån vår kompetens och era behov kan vi erbjuda skräddarsydda kurser. Ta kontakt med oss för att beskriva vad ni har behov av, se "Hur beställer jag en kurs?"

Erika Ingvarsson
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 52
Sabinha Önnerlöv
Utbildningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 85
Senast uppdaterad: 2022-12-16