"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Applikationer och service

 • Kvalitativ proteomik för att identifiera proteiner i komplexa biologiska prover
 • Proteogenomik för att hitta nya genmodeller
 • Kvantitativ proteomik med både märkningsfria tekniker (label-free) och tekniker som använder kemisk eller metabolisk märkning
 • Proteomik av kroppsvätskor som t.ex. cerebrospinalvätska och plasma
 • Analys av proteiner från vävnadsprover som lagrades i biobanker (FFPE/OCT-lagring)
 • Proteomik av prover från andra species än människan som t.ex. katter, hundar, växter, bakterier och parasiter
 • Analys av posttranslationella modifieringar som t.ex. fosforylering och glykosylering
 • Immunutfällning och identifiering av målproteiner. Faciliteten erbjuder råd om planering av experiment för masspektrometrianalys av immunutfällda proteiner och proteiner som binder mot dem.
 • Identifiering av proteiner från proteinlösningar och gelprover
 • Proteinextraktion för att selektivt anrika proteiner från celler och vävnader
 • Massbestämning av intakta nativa och överuttryckta proteiner
 • Ingående karakterisering av nativa och överuttryckta proteiner
 • Proteinseparation genom endimensionell SDS-elektrofores och jonbyteskromatografi (SCX, ERLIC)
 • Utvärdering, dokumentation och arkivering av data
 • Utbildning - vi erbjuder kurser och workshops.

Skicka oss en kortfattad beskrivning av de vetenskapliga frågeställningar och prover som ska undersökas i ditt projekt. Vi återkommer till dig för att diskutera en ändamålsenlig experimentell design.

Senast uppdaterad: 2019-04-11