"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Aktuell och tidigare finansiering, Facilitet för proteomik

Medarbetarna vid faciliteten för proteomik tackar för de medel som de har fått för vetenskaplig utrustning och instrument, laboratorielokaler och löner.

Aktuell finansiering


• Kemiskt biologiskt centrum (KBC)
• Kemiska institutionen vid Umeå universitet


Tidigare finansiering


• Kemiskt biologiskt centrum (KBC)
• Kemiska institutionen vid Umeå universitet
• Umeå Plant Science Centre (UPSC)
• Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
• Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet
• Kempestiftelserna
• Berzeliuscentrum för skogsbioteknologi
• Laboratory for Molecular Infections Medicine (MIMS)
• The Umeå Centre for Microbial Research (UCMR)
• Wallenberg Foundation

Senast uppdaterad: 2019-04-11