"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

MALIN ENARSSON - Sambandet mellan proteiner, metaboliter, tarmflora och fysisk aktivitet i det kardiovaskulära kontinuumet

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Doktorandprojektet kommer använda storskalig analys av proteinmarkörer, metaboliter och tarmflora i flera stora kohorter för att utforska och identifiera nya underliggande mekanismer som kan förklara de hjärt-kärl-skyddande effekterna av fysisk aktivitet.

Doktorand

Malin Enarsson
Doktorand, Karolinska Institutet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2022-01-01

Projektbeskrivning

Hjärt-kärlsjukdomar ger störst sjuklighet och dödlighet över hela världen, att identifiera nya mekanismer som kan förbättra prevention, diagnos, prognos och behandling av hjärt-kärlsjukdom skulle ha stor påverkan på folkhälsan. En minskad fysisk aktivitet och ett ökat stillasittande är en stor utmaning för den framtida folkhälsan. Tidigare studier har visat starka samband mellan en ökad fysisk aktivitet och en minskad risk för hjärtkärlsjukdomar men orsakerna bakom dessa samband är inte klarlagda.

Multiomics är ny avancerad teknik som kartlägger flera lager av det biologiska systemet inkluderat proteiner, metaboliter och tarmflora. Tekniken möjliggör analys av stor mängd biologiska data som vi inte haft tillgång tidigare. Detta tekniksprång har lett till helt nya möjligheter att utforska komplexa molekylära processer.

Projektet baserar sig på flera stora studiekohorter med detaljerade data på fysisk aktivitet och med avancerade mätningar på blodets proteiner och metaboliter samt tarmens bakterieflora. Vi kommer också att använda oss av genetiska data för att få stöd för om våra fynd är kausalt kopplade till utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar.

Om doktorandprojektet är framgångsrikt kommer vi utforska och identifiera nya mekanismer som förbättrar vår förståelse av de hjärt-kärlskyddande effekterna av fysisk aktivitet och i förlängningen leda till en förbättrad folkhälsa.

Universitetstillhörighet

Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Huvudhandledare

Johan Ärnlöv, Professor i allmänmedicin Karolinska institutet och Centrum för Klinisk forskning Dalarna, specialistläkare allmänmedicin Region Dalarna

Senast uppdaterad: 2022-04-20