"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ge en gåva till Umeå universitet

Umeå universitet har i uppdrag att bedriva forskning och utbildning – en vision om att spränga gränser – som kan leda till utveckling för människan och samhället. Säkert har du själv någon tanke om vad du hoppas att människan ska kunna göra i framtiden. Kanske bota svåra sjukdomar eller hitta hållbara alternativ så att inte jordens resurser tar slut. Det är här forskning och utbildning kommer in i bilden, där både individer och företag kan vara med och bidra till utvecklingen.

Donationsändamål

Läs mer om de donationsändamål som du kan skänka en gåva till. Här inryms en rad viktiga forsknings- och utbildningsområden, men du kan också donera till ett eget ändamål eller till Umeå universitets verksamhet generellt.
Stöd Ukrainska studenter i Umeå

Kriget fortsätter i Ukraina. Nu kan du vara med och bidra till mat och husrum för Ukrainska studenter i Umeå.

Demokratiforskning

När de antidemokratiska krafterna stärks är universitetens roll att sakligt studera demokrati än viktigare.

Klimatforskning

Att utforska och studera klimatförändringens effekter är viktiga områden vid Umeå universitet.

Arktisk och samisk forskning

Hur är det att leva i norr? Vi drar nytta av vårt nordliga läge och är ledande i arktisk och samisk forskning.

Infektionsforskning - ge en gåva

Antibiotikaresistenta mikroorganismer blir vanligare, och det saknas läkemedel mot allvarliga virussjukdomar.

Ekonomisk forskning

Här behandlas frågor om företagande, tillväxt och fördelning som berör människors vardag och yrkesliv.

Humanistisk och kulturvetenskaplig forskning

Mänskliga kulturer, glesbygd och kulturtraditioner. Vad händer när samhällen förändras?

Skogsforskning

Skogen är en viktig resurs i Norra Sverige och Umeå universitet vill vidareutveckla sin skogliga forskning.

Curiosum

Genom pedagogiska aktiviteter och upplevelser ökar Curiosum allmänhetens intresse för vetenskap och teknik.

Bildmuseet

Konsten gestaltar vår tids angelägna frågor och inspirerar till reflektion, samhällsdebatt och kreativitet.

Eget ändamål

Om du brinner för något annat område som inte finns angivet, kan du i stället ange ett eget ändamål.

Allmän donation till Umeå universitet

Det är svårt att välja bland alla viktiga ändamål. Låt oss fördela din gåva dit den behövs allra mest just nu.

Aktuellt

Stor donation till ALS-forskning vid Umeå universitet
Publicerad: 2023-12-01

Två Umeå-stiftelser donerar sammanlagt 40 miljoner kronor till Umeå universitets ALS-forskning.

Miljontestamente till centrum för klimatforskning i Arktis
Publicerad: 2021-12-29

En privatperson har valt att testamentera två miljoner kronor till klimatforskning vid Umeå universitet.

Mer information

Så här gör du

Här får du reda på hur du gör för att donera en gåva till Umeå universitet när du bestämt dig för ett ändamål.

Vanliga frågor

Här hittar du svar på några frågor om donationer och kontaktuppgifter för de frågor som kvarstår.

Tack för ditt stöd

Din gåva bidrar till ett samhälle som står bättre rustat att möta rådande och framtida utmaningar.

Senast uppdaterad: 2022-10-21