"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TERESE NILSSON - Tarm- och blåsfunktion hos barn som introducerat potta under det första levnadsåret - BABITT-studien

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Spelar det någon roll vid vilken ålder barn börjar med potta? Barn i västvärlden blir blöjfria allt högre upp i åldrarna de senaste årtiondena. Samtidigt upplever BVC och barnkliniker att fler barn har problem med tarm och blåsa. Med våra studier hoppas vi kunna se om det finns medicinska fördelar att börja med potta under det första levnadsåret samt kartlägga potträningsprocessen.

Doktorand

Terese Nilsson
Doktorand, Örebro universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2023-01-01

Projektbeskrivning

Bakgrund

Åldern för blöjfrihet och ålder för när potta introduceras har stadigt ökat de senaste decennierna i västvärlden. Funktionella besvär från magtarmkanalen och blåsan är vanligt och besvärligt samt tycks ha ökat i frekvens enligt klinisk erfarenhet.

Syfte

Studierna görs i syfte att få kunskap om introduktion av potta innan ett års ålder påverkar förekomst tarm- och blåsbesvär under de första 4 levnadsåren samt att beskriva potträningsprocessen.

Metod

Vi utför en randomiserad interventionsstudie på BVC i Dalarna. Friska barn har randomiserats till att introducera potta vid 0-2 månaders ålder eller vid 9-11 månaders ålder. Föräldrar får kontinuerligt svara på elektroniska frågeformulär kring sitt barns hälsa, tarm- och blåsvanor samt frågor kring familjesituation, upplevelse av föräldraskap och potträningsprocessen upp till 4 års ålder. Barnen kommer att undersökas med ultraljud på magen för mätning av ändtarmsdiametern vid 9 månaders och 4 års ålder. Fullständigt studieprotokoll finns på ClinicalTrials.gov (NCT04082689).

Interventionsstudien kompletteras med en tvärsnittsstudie av 4-åringar i Dalarna. Föräldrar bjuds in att besvara ett elektroniskt frågeformulär för att kartlägga förekomst av tarm- och blåsproblematik samt potträningsprocess. Vissa barn i BABIS-4 studien kommer att undersökas med ultraljud av ändtarmen.

Relevans

Resultaten från studierna kommer förhoppningsvis leda till bättre kunskap om besvär från tarm och blåsa hos barn samt generera nya riktlinjer om hur och när introduktion av potta och potträning bör ske.

Universitetstillhörighet

Örebro universitet

Huvudhandledare

Barbro Hedin Skogman, överläkare Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Falu lasarett, docent vid Örebro Universitet, post-doc forskare Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Dalarna

Senast uppdaterad: 2023-02-20