Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Statistisk konsultation

Enheten för statistik tillhandahåller statistisk expertis både inom universitetet, och åt externa uppdragsgivare. Vi har bred statistisk kompetens och erfarenhet från ett flertal tillämpningsområden.

Våra konsultuppdrag inkluderar allmän statistisk rådgivning, kurser, studieplanering, statistisk metod, analys och tolkning av resultat. Vi kan även skriva eller granska relevanta avsnitt i publikationer och ansökningar mm. Vår förhoppning är att en del av uppdragen ska övergå till mer långsiktiga samarbeten.

Vid enheten finns flera seniora statistiker med erfarenhet av uppdrag inom ett stort antal tillämpningsområden såsom Beteendevetenskap, Demografi, Ekonomi, Epidemiologi, Medicin och Utbildningsvetenskap. Exempel på metod- och tillämpningsområden där vi har forskare med specialistkompetens är:

Analys av registerdata/icke-experimentella studier.
Analys av stora datamängder.
Beteendevetenskapliga mätningar.
Epidemiologi.
Kausal inferens.
Kliniska prövningar.
Longitudinella studier.
Multivariat analys.
Tidsserieanalys.
Tillförlitlighetsanalys.
Validering av kunskapsmätningar.
Överlevnadsanalys.

Vi har även erfarenhet av analyser i olika programvaror (tex. R, SAS, STATA, SPSS).

Kostnad

Mindre uppdrag arvoderas vanligtvis per timme, medan finansiering av större, långsiktiga projekt kan ske under andra former enligt överenskommelse (t.ex. genom medfinansiering av tjänst). Kostnader för interna uppdrag följer ”Timkostnader för interna köp och försäljningar av lärares insatser vid Umeå Universitet”.

Riktlinjer för medförfattarskap

Om resultatet av arbetet skall ingå i en vetenskaplig artikel är frågan om medförfattarskap aktuell. Vår policy för medförfattarskap följer de s.k. Vancouverreglerna: om statistikern i betydande grad bidragit med råd, planering eller analys så är medförfattarskap motiverat. Statistikern bidrar i så fall med statistiska avsnitt i publikationen och är därmed också delansvarig för innehållet.

Kontakt

För mer information är ni välkomna att kontakta Anders Lundquist, epost: anders.lundquist@umu.se, telefon: 090-786 7941.