"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rörelserika campus

Campusområdet är fullt av rörelsemöjligheter och ledtrådar till meningsfulla tankeställare. Med begreppet rörelserikedom som utgångspunkt utmanas du i självförtroende, rörelsekompetens och inre motivation.

Rörelserika campus ger en möjlighet för studenter, anställda och andra som vistas i utemiljöerna på campus att se på rörelse med andra ögon. Genom tio utmaningar används begreppet rörelserikedom som kompass och tar fasta på varje individs förmåga och lust till rörelse.

Utmaningarna består av en rörelseutmaning som samspelar med den omliggande miljön, de fokuserar på egenskaper som koordination, kreativitet och närvaro. Till varje utmaning finns även en tankeställare som tagits fram i samarbete med Umeå universitets studentpräst Susanne Dahl. De använder temat i varje utmaning för att fokusera på eftertanke och reflektion.

De tio utmaningarnas placering

De tio utmaningarna finns uppsatta inom de befintliga Walk and talk-slingorna. Runt dammen och den grön/blå slingan samt längs skogsstigen bakom SLU som följer den gula slingan. Utmaningarna kan göras enskilt eller i grupp och går att anpassas efter egen rörelseförmåga. De är helt fristående från varandra.

En del av Healthy campus

Rörelserika campus är en del inom Healthy Campus-projektet. Ett projekt som syftar till att Umeå universitet ska ge studenter och anställda möjligheter till ett hälsosamt och hållbart studie- och arbetsliv. Rörelserika campus är ett samarbete mellan Umeå universitet och stiftelsen Change the Game.

Vad är rörelserikedom?

Rörelserikedom är den svenska benämningen på engelskans "physical literacy" och tar en helhetssyn på varje individs förmåga till rörelse.

Rörelserikedom är inte samma sak som fysisk aktivitet eller god kondition, istället tas hänsyn till motivation, självförtroende, fysisk kompetens, kunskap och förståelse.  Därigenom kan varje individ utveckla sin rörelseförmåga och känna motivation och lust till rörelse.

Desto mer en person vågar och vill vara fysiskt aktiva i olika typer av sociala sammanhang och fysiska miljöer, desto bättre möjligheter finns till ett aktivt, hälsosamt liv och till att växa och frodas som människa. 

Senast uppdaterad: 2023-09-12