"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Styrgrupp BKC

Styrgruppen för Badmintons kompetenscentrum (BKC) i Umeå ansvarar för genomförandet av avtalets intentioner.

Styrgruppen består av två representanter från Idrottshögskolan, två från Svenska Badmintonförbundet, två representanter från Umeå Kommun samt verksamhetsledare för BKC. Styrgruppen träffas 2-4 gånger per år.

Styrgruppens sammansättning

Ulrika Haake, Föreståndare, Idrottshögskolan
Pernilla Eriksson, Biträdande föreståndare, Idrottshögskolan
Hannes Andersson, Verksamhetsledare BKC, Idrottshögskolan
Lucas Forslund, Studeranderepresentant BKC

Stefan Hildingsson, Fritidsdirektör, Umeå kommun
Peter Juneblad, Näringslivsdirektör, Umeå kommun

Åsa Strindlund, Förbundschef, Svenska Badmintonförbundet
Per-Henrik Croona, Sportchef, Svenska Badmintonförbundet
Peo Johansson, Föreningsrepresentant, IFK Umeå Badminton

Kommande styrgruppsmöten

12 november 2024
Kl. 10:00-12:00, digitalt möte

Senast uppdaterad: 2024-05-24