Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 november 2020)

printicon

Styrgrupp BKC

Styrgruppen för Badmintons kompetenscentrum (BKC) i Umeå ansvarar för genomförandet av avtalets intentioner.

Styrgruppen består av två representanter från Idrottshögskolan, två från Svenska Badmintonförbundet, två representanter från Umeå Kommun samt verksamhetsledare för BKC. Styrgruppen träffas 2-4 gånger per år.

Styrgruppens sammansättning

Ulrika Haake, Föreståndare, Idrottshögskolan
Pernilla Eriksson, Biträdande föreståndare, Idrottshögskolan
Hannes Andersson, Verksamhetsledare BKC, Idrottshögskolan
Martin Norrman, Studeranderepresentant (student vid BKC)
Nathalie Wang, Studeranderepresentant (student vid BKC)

Stefan Hildingsson, Fritidschef, Umeå kommun
Peter Juneblad, Näringslivschef, Umeå kommun

Thomas Angarth, Förbundschef, Svenska Badmintonförbundet
Åsa Strindlund, Utbildningsansvarig och assisterande förbundschef, Svenska Badmintonförbundet
Peo Johansson, ordförande, IFK Umeå Badminton