Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Årets aktiviteter

Här kan du som aktiv OKC-student se en översikt för den planerade verksamheten.

Träningsläger

Under läsåret anordnas fem träningsläger, varav två på snö.

Månadsträffar

Korta träffar med genomgång av aktuella aktiviteter och aktuell statusrapport studier och träning/tävling för varje student. Månadsträffarna fungerar också som allmänt informations- och diskussionsforum.

Lämna in tävlings- och lägerplanering

OKC-aktiva lämnar in en plan till verksamhetsledaren för årets tävlingar och läger.

Träningsrapportering

OKC-aktiva skriver träningsrapporter, genom träningsdagbok, kontinuerligt till verksamhetsledaren. Detta görs enligt överenskommen mall.

Tester i UMEX-labbet och Prestationsutvecklingslabbet

Tre fystester per år, där innehållet är maxtest på rullband, dexamätning (kroppssammansättningstest), rörelseanalys. Rådgivning och eventuella åtgärdsprogram tas fram efter testerna. Detta görs som basinformation till den aktive och hans/hennes tränare för planeringen av deras träning. Uppföljningstester kan göras vid behov.

Rådgivning om eventuella åtgärder och tolkning av testerna ingår som en del i testtillfällena. Utöver dessa tester kan det göras fälttester med hjälp av fystränare eller verksamhetsledaren.
Idrottslabbet

Team Elits antidopningsföreläsning

Obligatorisk föreläsning om dopningens risker och skadeverkningar.

Föreläsningar med Team Elit under terminerna

Möjlighet till fortbildning i ämnen som berör elitidrott för att underlätta livet som elitidrottsaktiv.

Tre idrottsluncher per termin

Föreläsningar kring idrott och idrottsforskning i varierande ämnen.

Studieteknik/stödverksamhet av Studieverkstaden, Umeå universitet

Fortbildning i studieteknik för att effektivisera studierna. Ett sätt att underlätta studieövergången från gymnasienivå och att hitta de rätta metoderna och stödet för att bedriva sina universitetsstudier.
Studieverkstad