Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Styrgrupp OUC

Styrgruppen för Orienteringens utvecklingscentrum (OUC) ansvarar för genomförandet av avtalets intentioner.

Styrgruppen består av två representanter från Idrottshögskolan, två från Svenska Orienteringsförbundet, två representanter från Umeå Kommun samt verksamhetsledare för OUC. Styrgruppen träffas 2-4 ggr/år.

Styrgruppens sammansättning

Ulrika Haake, Föreståndare, Idrottshögskolan
Pernilla Eriksson, Biträdande föreståndare, Idrottshögskolan
Pär Norén, Verksamhetsledare OCU, Idrottshögskolan
Erik Blomgren, Studeranderepresentant (student vid OUC)

Stefan Hildingsson, Fritidschef, Umeå kommun
Peter Juneblad, Näringslivschef, Umeå kommun

Clas Fries, Västerbottens Orienteringsförbund
Susanne Söderholm, Förbundschef, Svenska Orienteringsförbundet