"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Idrottshögskolans råd

Idrottshögskolans råd fungerar som ett rådgivande organ för Idrottshögskolans verksamhet.

Rådets uppgift och roll

Den rådgivande gruppen för Idrottshögskolan ansvarar för att vara rådgivande till föreståndaren i frågor angående:

  • Verksamhetens övergripande inriktning och utveckling
  • Arbete med framtagande av verksamhetsplan och mål för verksamheten utifrån beslutat uppdrag
  • Övrigt främjande av Idrottshögskolans verksamhet

Sammansättning

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2026-12-31

Ordförande
Dieter Müller, vice rektor

Fakultetsledamot
Humanistisk fakultet
Markus Zaar, kanslichef, Kansliet för humaniora

Medicinsk fakultet
Kristina Lejon, professor och vice dekan, Institutionen för klinisk mikrobiologi

Samhällsvetenskaplig fakultet
Gregory Neely, professor och prodekan, Institutionen för psykologi

Teknisk-Naturvetenskaplig fakultet
Jun Yu, professor, Institutionen för matematik och matematisk statistik                                                                                                 

Ledamot från lärarhögskolan/lärarutbildningen
Malin Larsson, Kanslichef, Lärarhögskolan

Studerandeledamöter
Studenter på utbildning på grund- och avancerad nivå, respektive forskarnivå

Studeranderepresentant forskarutbildning:
Studeranderepresentant grundutbildning:

Externa ledamöter
Region Västerbotten
Ida Lestander, stabs direktör

Umeå Kommun
Stefan Hildingsson, Fritidsdirektör
Peter Juneblad, Näringslivsdirektör

Riksidrottsförbundet
Niclas Bromark, Länsidrottschef i Västerbotten

Adjungerande med närvaro- och yttranderätt

Ulrika Haake, Idrottshögskolans föreståndare
Pernilla Eriksson, Biträdande föreståndare

Mötestider våren 2024

28 februari
Kl. 15:15-17:00, konferensrummet Idrottshögskolans kansli

28 maj
Kl. 13:00-15:00, konferensrummet Idrottshögskolans kansli

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2024-04-02